Nlr 52112446640
Medlem
⋅ Grovfôr

Raudkløversortar i blanding med gras

Raudkløver er interessant å ha med i enga for å betre proteininnhaldet i grovfôret. Spørsmålet ein prøver å finne svar på i forsøka som er gjort over heile landet er;
NLR Trøndelag SA
Fôrmais 2018 Foto: Julie Wiik
⋅ Mais

Fôrmaissesongen 2018

Hvert år inviterer NLR Øst og NLR Viken maisdyrkere og fagfolk for å oppsummere sortsforsøk og maissesongen. Her får du en smakebit av hva som ble presentert på fagmøtet.
NLR Viken
Kalking
Medlem
⋅ Gjødsling

Biokalk og anna kalk

Jordprøvene som er tatt og analysert siste åra viser en tendens til lavere pH og generelt lave magnesiumverdier i jorda i Møre og Romsdal.
NLR Nordvest
Nlr 36697972354
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Sporar og stubbehøgd

Alle tiltak som hindrar restar av møkk og jord på graset reduserer faren for sporar. Fleire undersøkingar har vist at rett stubbehøgd er viktig for å unngå sporar.
NLR Nordvest
Nlr 46393010685
⋅ Husdyr

Kuas fire mager og det lille hullet

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.
NLR Nordvest
Hundegras for skyting
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

Hundegras til ammeku

Interessa for ammekuproduksjon er aukande. Somme legg om frå mjølkeku til ammeku, somme legg om frå sau til ammeku, og somme startar opp med ammeku utan tidlegare erfaringar med husdyrhald
NLR Nordvest
Hjorteskader pa beite
Medlem
⋅ Beite

Skadebeiting av hjort

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være?
NLR Nordvest
Nlr 46392986784
Medlem
⋅ Beite

Høstbeite til lam

Grønnfôr gir godt beite på ettersommeren og høsten når graset stagnerer i tilvekst og kvalitet. Beiteforsøk har vist at lam får god tilvekst når de har tilgang til å beite på fôrraps.
NLR Nordvest
Nlr 46481673806
Medlem
⋅ Konservering

Tap av næring ved ensilering

Ein klarar dessverre ikkje å ta vare på alt av næringstoffar i ensilert fôr samanlikna med gras ståandes på rot, men målet må vere å minske tapet mest mogleg så dyra får mest utav fôret.
NLR Nordvest
Nlr 46481284611
⋅ Konservering

Fortørking av gras

Hvorfor fortørke?
NLR Nordvest
Rundballepresse
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Økt avling mer lønnsomt enn økt areal

For mange grovfôrprodusenter vil det være bedre økonomi og mer arbeidseffektivt å øke avlingsnivået rundt gården enn å kjøre flere kilometer for å komme til leiejord.
Fagforum Grovfôr
Ploying
⋅ Gjødsling

Korleis bli endå betre med jordarbeidinga?

Jan Erik Lisjordet har vore følgt opp i fleire artiklar i Buskap blant anna fordi han er ein flink bonde og produserer eit rimeleg fôr. Men i denne artikkelen fordi han stadig forsøker å bli betre.
Fagforum Grovfôr
IMG 5306 crop
⋅ Gjødsling

Gjødsling etter andreslått

Bør flere bønder revurdere sin slåttestrategi i takt med endret klima?
Fagforum Grovfôr
1 ... 61 62 63 64