Torke
⋅ Grovfôr

Tørke og gjødsling til 2.slått

Tørken held fram i fjellbygdene sør i fylket. Med redusert avling på første slåtten vil det vere sannsynleg at det er att ein del gjødsel i jorda etter vårgjødslinga.
Midt
Nlr 43055713654
⋅ Konservering

Sporer i melk

Vinteren 2016-2017 gav mer sporer i melk enn vanlig. Samtidig kom skjerpede krav fra Tine om maksimalverdier og hyppigere prøveuttak.
Midt
Grasskudd1
⋅ Grovfôr

Ikke vent med slåtten

Det har vært en varme og tørr vår i Trøndelag, og slåtten kommer tidlig over store deler av fylket.
Midt
Nlr 45738887504
⋅ Grovfôr

En ball er ikke en ball

Vesentlig i Grovfôr 2020 er registrering av avling. Hvor mange fôrenheter produserer du, og hvor stort er potensialet på de ulike skiftene?
Midt
Hostbeite
⋅ Beite

På tide å tenkje haustbeite

Skal ein fortsatt ha dyr med høg tilvekst mot slakt også på seinsommaren og hausten, bør ein først og fremst ta utgangspunkt i beiteareala ein då skal nytte.
Midt
Nlr 42244769100
⋅ Grovfôr

Overvintringsskader i eng

I Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya har det i løpet av vinteren oppstått betydelig overvintringsskader som følge av isbrann.
Midt
Nlr 52115480843
⋅ Gjødsling

Grønn NPK til eng er lønnsomt

Tilgang på nitrogen er alltid en minimumsfaktor i økologisk drift, og vi vurderer derfor alltid om det lønner seg å kjøpe økologisk handelsgjødsel eller ei.
Midt
Nlr 52114224623
⋅ Grovfôr

Slåttetida bør bestemme tørrstoffprosenten

Under grovfôrkonferansen i februar var en nederlandsk bonde og landbruksrådgiver, Gerrard Abbink, invitert til å snakke om slåttetid og tørrstoffprosent i grovfôr.
Midt
Nlr 52113899850
⋅ Gjødsling

Økt N-gjødsling i eng, gav ikke økt avling

I en forsøksserie i 2017 ble det testet avlingseffekt ved å øke nitrogengjødslinga (N-gjødsling) utover bondens gjødslingsplan.
Midt
Nlr 52113794154
⋅ Gjødsling

Sulfan - gjødsel for mer svovel i graset?

Svovel finnes det ofte nok av i jord, men jordsvovel er sterkt bundet til jordpartiklene og må gjøres tilgjengelig for plantene ved hjelp av bakterier.
Midt
1 ... 60 61 62 63