Striper med gylle
⋅ Fôrkvalitet og fôring

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Under kan du lese om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.
NLR Vest SA
Ca O behov
Medlem
⋅ Kalking

Koordinatfesta jordprøver og tildelingsfiler

I forbindelse med jordprøvetaking vil me no anbefale å take koordinatfesta jordprøver på større jorder. Før har ein trudd at det er lite variasjon i jorda, men fleire år med koordinatfesting viser at jordtype, pH, fosfor og moldinnhald kan variere mykje på kort avstand. I Agder har me mykje jorder i dalsider og -botnar, med potensielt store variasjonar innad på skiftene.
NLR Agder
Rundballer
Medlem
⋅ Økonomi

Hvordan møte økte gjødselpriser?

Råvareprisene øker, og mineralgjødsla er blitt betydelig dyrere. Da er det ekstra viktig å utnytte gjødsla optimalt. Heldigvis er det agronomiske tiltak som kan bidra positivt på grovfôrøkonomien.
NLR Agder
Lyssiv Foto Annlaug Fludal
Medlem
⋅ Beite

Kva gjer ein med lyssivet?

Lyssiv er eit aukande problem og er nå eit av våre vanlegaste ugras. Kva tiltak skal ein settja inn?
NLR Rogaland
Ku pa beite av Karin Hansen Naerland NLR Agder 2021 03 04 143451
⋅ Beite

Gjødsling av beiter på høsten

Beitene er nå på hell og gir ikke så mye mat som tidligere i vekstsesongen. Beiter som skal overvintre og være klare til vårbeiting neste år bør ikke tynes for hardt utover høsten, men beiting ut september er i utgangspunktet uproblematisk. En siste gjødsling før innvintring kan gi litt mer avling og mer protein.
NLR Agder
Nlr 36456479808
⋅ Grovfôr

Grovfôrsituasjonen i slutten av august

Det har vært en god vekstsesong for gras i år, det fører til tidlig siste slått i gode tørkeforhold. Raigraset ser ut til å gi 4 slåtter. Det nærmer seg vekstavslutning for graset og det er viktig å legge til rette for en god overvintring, så enga kan gi gode avlinger neste år også.
NLR Agder
Halmballer08
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Halmberging og -behandling

For halm til fôr er anbefalt dosering av ammoniakk 2-3 prosent av totalvekten av ballen. Tørr halm betyr mye for mengden ammoniakk som brukes.
NLR Innlandet
Hausting av gras justert. Foto: Bjørg Karin Dysjaland
Medlem
⋅ Gjødsling

Fem tips ved sein sisteslått

Å hausta gras seint i sesongen er litt annleis enn tidlegare i sesongen. Kva er annleis og kva bør du tenke på?
NLR Rogaland
IMG 4667
Medlem
⋅ Beite

Sluttfôring av lam

Legg en strategi for sluttfôring av lam tilpasset din drift.
NLR Innlandet
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Jordprover GRF
⋅ Klimatilpassing

God agronomi er gode klimatiltak

Hva påvirker utslippa av klimagasser fra jordbruket – litt om lystgassutslipp fra jorda.
Landbruk Nordvest
Harvetinder
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Teknikk haustgjenlegg

Et godt gjenlegg krever god teknikk.
NLR Agder
JAT kompostfelt grimstad biorest slamkompost biokompost
⋅ Dyrkingsråd

Grovfôrsituasjonen i august

Vi er inne i en mer ustabil værtype, og høstingsforholdene syns nokså uoversiktige. For deg som enda ikke har slått 2.slåtten, står den for tur når været tilsier det.
NLR Agder
Akertistel i beite 2
Medlem
⋅ Ugras

Gjødsla høstbeite gir større norskandel!!

Det er nå stort fokus på klimabelastning, det er stor etterspørsel og økte verdensmarkedspriser på importerte proteinråvarer. Skal vi redusere avhengigheten av importert proteinkraftfôr og heller produsere proteinet selv? Det kan du bidra til ved å gjødsle høstbeitene dine!
NLR Østafjells
1 2 3 ... 31