Attlegg Rorvika 9 juli 2017 red50pro
⋅ Grovfôr

Ugraskamp i attlegg og eng

Korleis kan ein styre plantesetnaden, slik at ein tek vare på verdfulle fôrplantar, og samstundes held førekomsten av mindreverdige plantar på eit lågt nivå?
NLR Vest SA
Ugras
⋅ Grovfôr

Grasvettregel 9

God agronomi er grunnlaget for suksess: sørg for god drenering og driv aktiv ugraskamp! Ha en plan for fornying av enga og valg av frøblanding!
NLR
IMG 20220429 140356
⋅ Grovfôr

Handtering av fastgjødsel

Høye priser på mineralgjødsel og overskudd av organisk gjødsel gjør fastgjødsel mer aktuelt, også for de uten husdyr. Brukt riktig er dette en god næringsressurs med stor gjødselverdi, så sant man har spredeutstyr som sprer lite og jevnt nok.
NLR Agder
Sauebilde
⋅ Grovfôr

Godt vårbeite til sauen er god økonomi!

Ingenting kan måle seg med fôrkvaliteten på ungt beitegras. Det inneheld mykje protein, og du kan difor oppnå høg produksjon utan bruk av kraftfôr.
NLR Vest SA
20220428 Osengard
⋅ Grovfôr

Vinterskadd eng i Sunnfjord

Mykje gjenvekst i eng sist haust kombinert med snø på telefri jord har gitt soppskade og dårlege bøar.
NLR Vest SA
Brakking halvlykka
Medlem
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.
NLR Trøndelag SA
Slatt pa kvammen
⋅ Grovfôr

Avling og kvalitet av bladfaks samanlikna med timotei

Formål med serien var å studere avling og kvalitet hos Bladfaks i to- og treslåttsystem, samanlikna med Timotei. Ein ynskjer også å sjå om det er gevinstar med å så Bladfaks i blanding med Engrapp.
Landbruk Nordvest
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
1 2 3 ... 40