NLR Vest Byrkjelo Felde Samdrift 3289
Medlem
⋅ Beite

Pussing av beite gir mange fordeler

Pussing av beite er viktig for å fjerne vraka gras/ugras og sikre stort og effektivt fôropptak. Det er også viktig for å spreie kuruker og for seinere å kunne sprøyte brysomt ugras på et utviklingsstadium der plantevernmiddelet har best mulig effekt.
NLR Vest SA
Hundekjeks
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

«Hundekjeks» smaker ikke bra for noen!

Aldri i mitt liv har jeg sett mer hundekjeks enn i Troms og Finnmark. Men vi ser den jammen meg mer og mer også her i Sør-Norge. Før holdt den seg stort sett til veikanter. Nå krabber den lenger og lenger inn i enga, da først og fremst varig eng.
NLR Østafjells
Attleggsynfaring
⋅ Grovfôr

Kampen mot ugras i attlegg

Det byrjar forhåpentlegvis å grønkast rundt om på dei stadane det var mørkt og brunt tidlegare i vår. Men kva er neste steg for å få ei rein og tett eng som varer i mange år?
NLR Vest SA
20210524 082005
⋅ Drenering

Mottak av overskotsmassar

jordmassar. Frå problem til ressurs - ta vare på matjorda
NLR Rogaland
Kuer NMBU
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan unngå sporer i grovfôret?

Sporer er overlevelses-/hviletilstander for bakterier. Sporene har betydning for holdbarheten av søtmelk og er veldig ugunstige i osteproduksjon.
NLR Østafjells
Syretilsetning pickup
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel – mengde, kapasitet og plassering

Sørg for nok ensileringsmiddel for å sikre god fôrkvalitet. Finn ut hvor mye ensileringsmiddel din rundball skal ha og sørg for god tilpasning av doseringsutstyr (pumpe, dyser/spredebommer) og kjørehastighet til hvor raskt det går å fylle pressa eller vogn.
NLR Østafjells
Gjenlegg sprøyt til rett tid Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Ugras

Ugrassprøyting av gjenlegg

Det er variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere. Følg med på utviklingen og ta en runde for å vurdere tiltak mot frøugras når gjenlegget begynner å få et grønnskjær.
NLR Trøndelag SA
Markvandring Bulken 030621 Veka 3
⋅ Grovfôr

Resultat frå grasprøver før 1. slått 2021

I slutten av mai/ byringa av juni har NLR Vest teke ut grasprøver i enga. Fôret er enno energirikt, men prøvene viser høgt innhald av fiber. Det varme véret gjer at utviklinga går raskt.
NLR Vest SA
1 2 3 ... 27