Grovfor forsteslatt
Medlem
⋅ Økonomi

Grovfôret ditt er gull verdt!

Norsk landbruk er i stor grad tufta på gras. Ei stor avling med grovfôr av god kvalitet legg grunnlaget for kva fôrsetelen til drøvtyggarane skal innehalde – og kva den skal koste. Kvart år vert det hausta inn store mengder gras med ulike typar utstyr. Kva kostar det å produsere grovfôr? Kva kan bonden gjere for å spare inn kostnadar og samtidig produsere eit godt grovfôr?
NLR Nordvest
Vesterålen Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Regelverk

Hevdede rettigheter

Hva betyr hevdede rettigheter og hva kan det eventuelt bety for deg?
NLR Nord Norge
20230324 113148992 i OS
Medlem
⋅ Regelverk

Kontrakter og avtaler

Vet du hvor viktig en avtale kan være for deg?
NLR Nord Norge
Presisjon
⋅ Presisjonslandbruk

Presisjonslandbruk for grovfôrdyrking

Rett mengde og rett plassert innsatsfaktor reduserer overforbruk. Det gir openberre miljømessige fordelar. Økonomisk vil det vere lønsamt å spare dobbel spreiing av gjødsla samt sikre at kvar einskild plante får dosa si slik at også kvaliteten på fôret aukar. Ved å ta i bruk presisjonsutstyr får ein meir rasjonell køyring på skifta og såleis sparer ein også arbeidstid.
NLR Nordvest
Stripesaing
Medlem
⋅ Gjødsling

Hvordan få mest mulig nitrogen ut av husdyrgjødsla?

Husdyrgjødsla har aldri vært mer verdt. Med skyhøye kunstgjødselpriser og stadig større krav til store grasavlinger med høyt proteininnhold må vi utnytte husdyrgjødsla så godt vi kan. Nitrogen er det kvantitativt viktigste næringsstoffet til planten, altså det vi trenger mest av, og det er det mye av i husdyrgjødsel – vi må bare få tak i det.
NLR Rogaland
MG 4703
Medlem
⋅ Grovfôr

Valg av frøblanding

Velg ut fra vekstforhold, bruksområde og høsteregime
NLR Innlandet
DSC 2114
⋅ Gjødsling

Gjødseløkonomisk godt grep - prøv fastgjødsel på enga

Med fortsatt høye gjødselpriser må tilpasninger tas. God bruk av fastgjødsel og talle er noe å ta tak i for mange. Det betyr for de fleste i reine grasdistrikt i større grad å bruke den oppå eng. Ikke bygg på ett års eventuell dårlig erfaring. Planlegg allerede nå hvordan du skal tilnærme deg dette på best mulig måte. Og husk å gi enga nok «startgass».
NLR Østafjells
Slatt striper AL
Medlem
⋅ Grovfôr

Høstelinjer for gras

I denne artikkelen ser vi på de ulike alternativa for høstelinjer til gras. Artikkelen behandler sammenhengen mellom investeringer og økonomi, kapasitet i tid og i lager, samt fôrkvaliteten.
NLR Nordvest
1 slatt 2020 timotei raigras
⋅ Grovfôr

Valg av frø til isåing og gjenlegg 2023

Det er et rikholdig sortiment jordbruksfrø i markedet. Det er for de fleste mest aktuelt med ei frøblanding, og valg av frø bør skje utfra lokale forhold, dyras behov og kløverandel for å redusere gjødselkostnader.
NLR Agder
Luserne Foto Ievina Sturite
⋅ Grovfôr

Økobondens gull

Biologisk nitrogenfiksering gjennom belgvekster gir viktig næring til plantene. I tillegg er husdyrgjødsel en viktig ressurs for økobonden. Det er også mye god næring i fôrrester og ødelagte rundballer.
NLR Agder
1 2 3 ... 54