IMG 3013 1
⋅ Grovfôr

Har du råd til å fôre på hjorten?

Alt vert dyrare! Det er tøft å vere bonde om dagen; mange bønder uttrykkjer fortviling og sinne over utviklinga i landbruket.
NLR Vest SA
Beitestart i rug raigrasaker pa Brandvollen i Salangsdalen Foto Rasmus Brandvoll
Medlem
⋅ Grovfôr

Rug og raigras til beite

Kombiner høstrug og raigras, og utnytt vekstsesongen maksimalt.
NLR Nord Norge
DA gjodsel
⋅ Gjødsling

Kjøp gjødsel no!

Gjødselprisane stig, blant anna på grunn av stor global etterspørsel, høge gass- og energiprisar, og det er stor prisauke på innsatsfaktorane i gjødselproduksjonen (nitrogen, fosfor, kalium m.m.). Samstundes har Kina innført eksportrestriksjonar. Førebels har Yara ingen akutte utfordringar med leveringa av gjødsel.
NLR Vest SA
Gjodsel foto truls hansen forstorret
Medlem
⋅ Gjødsling

Grep for mindre gjødselinnkjøp

Med all sannsynlighet blir mineralgjødsla kommende vekstsesong langt dyrere enn vi er vant med. Noen tiltak kan hver gårdbruker gjøre for å opprettholde avlingene med mindre innkjøpt gjødsel.
NLR Østafjells
3 A7 A0869
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôranalyser gir muligheter

Ved hjelp av grovfôranalyser er det mulig å fôre mest mulig optimalt utfra dyrets behov.
NLR Innlandet
Gras roter 5
⋅ Grovfôr

Evna til å vekse i tørr jord

Eit godt utvikla djupt nettverk av røter er viktig for plantar under tørre forhold. Korleis blir vekst og utvikling hos engvekstane påverka av veret, jorda og agronomisk praksis ?
NLR Vest SA
MG 0335
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Flatbygdene leder fôrkvalitetskampen i Innlandet

Flatbygdene har pr 25.oktober levert prøvene med høgest energi- og proteininnhold i Innlandet fra årets 1. og 2.slått.
NLR Innlandet
Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
1 2 3 ... 32