Reservebilde Jondal
⋅ Grovfôr

MASKINSAMARBEID GIR LAV GROVFÔRKOSTNAD

I Jondal har de et helt unikt og godt samarbeid om maskiner og redskap, og det gir reduserte grovfôrkostnader for alle bruka som er med.
NLR Vest SA
Rive Grovforteam Foto Espen Syljuasen Norwegian Agro
⋅ Grovfôr

Motiverende med faste kjørespor

- det var flere av bøndene enige om under webinaret om faste kjørespor, der tre dyktige gårdbrukere presenterte sitt opplegg med faste kjørespor.
NLR Viken
Konfluktdempende tiltak hjort 3, Foto: Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Beite

Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjort

Hjortens ekspansive økning i Trøndelag medfører store utfordringer for landbruksnæringen i berørte områder. Bondelaget har over tid uttrykt bekymring for at forvaltningen av hjortebestandene er utfordrende.
NLR Trøndelag SA
20210818 151208 001
⋅ Grovfôr

Eventyr i Trollheimen

Setring på setre uten vei er en døende kultur i Norge, men flere steder holdes den både levende og bidrar til småskala produksjon av eksklusive produkt Jelsetra og Grindal gårdsysteri er et godt eksempel på dette.
NLR Trøndelag SA
Inger Johanne og kyrne
⋅ Grovfôr

Mjølk og kjøt produsert på utmarksressursar

Berre drøvtyggararane kan gjere seg nytte av beite i utmark, og på denne måten gje oss verdfull mat i form av mjølk og kjøt, samt eit fint kulturlandskap. Vi tok turen til Gjengedalsstøylen for å sjå nærare på dette.
NLR Vest SA
Gjodselspreder Bogballe eng ML
⋅ Gjødsling

Ikke kast bort gjødsla

Mer enn noen gang svir det i lommeboka å gjødsle enga lettvint og likt, uten hensyn til avlingspotensialet på det enkelte skifte.
NLR Innlandet
Jord5 gruppearbeid
⋅ Grovfôr

Stikk fingeren i jorda!

Visste du at jorda di sørger for vasskrinsløpet, klimaet, resirkulering av næringsstoff og er grunnlaget for alle artar som lever på land?
NLR Vest SA
Bilde 1
⋅ Grovfôr

Vinterherdige erter – er det liv laga i Norge?

Flere steder i Europa sås vinterherdige erter sammen med rug eller rughvete om høsten. Av det høster de et proteinrikt fôr i mai/juni. Da en melkeprodusent i Vestfold ville prøve ut dette, var et forsøksfelt helt på sin plass.
NLR Viken
Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 03
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kort innpå om enkel sporfølger

Veien til presisjonsutstyr er kortere enn man ofte skulle tro. Det finnes mange løsninger fra veldig enkelt til det mest avanserte. Prisen på utstyret gjenspeiler ofte hvor avansert det er.
NLR Østafjells
20210601 160421
Medlem
⋅ Gjødsling

Tiltak mot høye gjødselpriser

Denne tematikken er så viktig nå at selv om vi har påpekt mye av dette før i høst gjentar vi nå en del tiltak i selve grovfôrproduksjonen som dere kan sette inn for å redusere gjødselkostnader.
NLR Østafjells
Spreiar med seksjonskontroll
⋅ Grovfôr

Kan vi utnytte mineralgjødsla betre?

Med aukande gjødselprisar, kan det vere at tida er inne for å vurdere om mineralgjødselspreiaren spreier like godt som når den var ny?
NLR Vest SA
Jordprøvetaking Helgeland Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kjøpe gjødsel nå eller utsette?

Gjødselprisene har økt kraftig i høst. Hvordan utvikler gjødselprisene seg i tiden framover og bør en kjøpe gjødsel nå eller utsette?
NLR Nord Norge
1 2 3 ... 34