Våren 2000 ble Kompetansenettverk fôr og fôring (Kofo) etablert som et treårig prosjekt etter initiativ fra Norges Vel. I alt 16 organisasjoner, institusjoner og foretak som var engasjert i fôr og fôring i ulike husdyrproduksjoner, deltok i prosjektet. De første årene ble det arrangert to fagfora i året med Norges Vel som administrativt ansvarlig.

I 2003 kom det opp en idé om å erstatte Kofo med en elektronisk kompetansebase innen fôr og fôring. Nettstedet www.grovfornett.no ble dannet og var operativt våren 2004. Norges Vel var ansvarlig for driften med Knut-Erik Gjestang og Arild Melleby i spissen, men antall interessenter var redusert til 12. En styringsgruppe, valgt blant deltakerne, ledet virksomheten. Magne Mo ved UMB var fagredaktør fra september 2005 til oktober 2006.

Målet med nettstedet var å lette tilgangen til en nasjonal, oppdatert kompetanse innen fôr og fôring, og å gi et tilbud til husdyrprodusenter, rådgivere og andre interesserte over hele landet. Nettstedet skulle være en elektronisk postkasse for spørsmål og svar innen fagområdet. Både kompetansenettverket og nettstedet ble finansiert av deltakerne.

I oktober 2006 bestemte styringsgruppen at Bioforsk ved Lars Nesheim skulle overta redaktøransvaret, mens Norges Vel fortsatt skulle drifte de øvrige oppgavene. I perioden fra 2007 til 2009 ble det flere ganger diskutert hvordan driften av nettstedet skulle organiseres. Norges Vel ville gjerne overlate ansvaret til noen andre fordi organisasjonen ikke lenger arbeidet innen produksjon og utnytting av grovfôr. I telefonmøte med prosjekteierne (Bioforsk, Nortura, DeLaval, Felleskjøpet Fôrutvikling, Addcon As, Norsk Sau- og Geitalslag, Norgesfôr og Norges Vel) i januar 2010 ble det vedtatt å overdra eierskapet og driften av nettstedet til Bioforsk. Det ble stilt følgende krav:

  • Nettstedet skal være åpent for alle
  • Nettstedet skal drives videre minimum 3 år
  • Nettstedet skal ha en klikkbar knapp hvor historien bak grovfornett.no omtales. Under denne knappen skal det også befinne seg lenker til eierne per nov. 2009.
  • Bioforsk har inngått avtale med Norsk Landbruksrådgiving om et Fagforum Grovfôr på nett, og på dette nettstedet skal en overføre det meste av innholdet på www.grovfornett.no.