Nlr 52114224623
⋅ Grovfôr

Slåttetida bør bestemme tørrstoffprosenten

Under grovfôrkonferansen i februar var en nederlandsk bonde og landbruksrådgiver, Gerrard Abbink, invitert til å snakke om slåttetid og tørrstoffprosent i grovfôr.
Midt
Nlr 52113794154
⋅ Grovfôr

Sulfan - gjødsel for mer svovel i graset?

Svovel finnes det ofte nok av i jord, men jordsvovel er sterkt bundet til jordpartiklene og må gjøres tilgjengelig for plantene ved hjelp av bakterier.
Midt
Nlr 52113037873
⋅ Grovfôr

Ugraskamp i eng og beite

Sprøyting vår/forsommer gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen.
Midt
Nlr 52112614382
⋅ Grovfôr

Reparasjonssåing

Reparasjonssåing, isåing, suppleringssåing eller direktesåing (kjært barn, mange navn) har blitt mer og mer vanlig de senere årene.
Midt
Nlr 52112446640
⋅ Grovfôr

Raudkløversortar i blanding med gras

Raudkløver er interessant å ha med i enga for å betre proteininnhaldet i grovfôret. Spørsmålet ein prøver å finne svar på i forsøka som er gjort over heile landet er;
Midt
20180606 102111712 i OS
⋅ Grovfôr

Fôrmaissesongen 2018

Hvert år inviterer NLR Øst og NLR Viken maisdyrkere og fagfolk for å oppsummere sortsforsøk og maissesongen. Her får du en smakebit av hva som ble presentert på fagmøtet.
Østlandet
Kalking
⋅ Grovfôr

Biokalk og anna kalk

Jordprøvene som er tatt og analysert siste åra viser en tendens til lavere pH og generelt lave magnesiumverdier i jorda i Møre og Romsdal.
Midt
Nlr 36697972354
⋅ Grovfôr

Sporar og stubbehøgd

Alle tiltak som hindrar restar av møkk og jord på graset reduserer faren for sporar. Fleire undersøkingar har vist at rett stubbehøgd er viktig for å unngå sporar.
Midt
Nlr 46393010685

Kuas fire mager og det lille hullet

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.
Midt
Hundegras for skyting
⋅ Grovfôr

Hundegras til ammeku

Interessa for ammekuproduksjon er aukande. Somme legg om frå mjølkeku til ammeku, somme legg om frå sau til ammeku, og somme startar opp med ammeku utan tidlegare erfaringar med husdyrhald
Midt
Nlr 46392986784

Høstbeite til lam

Grønnfôr gir godt beite på ettersommeren og høsten når graset stagnerer i tilvekst og kvalitet. Beiteforsøk har vist at lam får god tilvekst når de har tilgang til å beite på fôrraps.
Midt
Nlr 46481673806

Tap av næring ved ensilering

Ein klarar dessverre ikkje å ta vare på alt av næringstoffar i ensilert fôr samanlikna med gras ståandes på rot, men målet må vere å minske tapet mest mogleg så dyra får mest utav fôret.
Midt
1 ... 62 63 64