Hundegras
⋅ Arter og sorter - flerårige

Hundegras et alternativ på noe av arealet?

Hundegras har vært relativt lite dyrka de seinere år, misnøye med kvalitets-, bruks- og overvintringsegenskaper har gjort at den er mindre brukt enn tidligere. Men hundegras har også sine fordeler; rask både vårvekst og gjenvekst og vokser bra også utover høsten, gir kjempestore avlinger og er aggressivt mot ugras. I et intensivt driftsopplegg i marginale strøk der flerårig raigras ikke er egna kan det å ha et areal med hundegras absolutt være høyst aktuelt.
NLR Østafjells
gjødsel-foto-turid-fitjar
⋅ Gjødsling

Lønnar det seg å låna til gjødselkjøp?

Det blir anbefalt at ein vurderer å kjøpe inn gjødsel for vårgjødslinga neste år. Kor mykje vil det koste om ein må låne for å finansiere gjøselkjøpet?
NLR Rogaland
Hoymole
⋅ Ugras

Høymolebekjempelse på høsten

Høymola står i fine rosetter nå, og dette er et godt tidspunkt for kjemisk bekjempelse
NLR Agder
Kveke Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
Medlem
⋅ Ugras

Korleis bli kvitt kveke i enga

Når enga tek til å bli nokre år er ofte ein stor del av den kveke. I denne artikkelen kan du bli betre kjent med kveka og lære korleis du best tek knekken på den.
NLR Nordvest
Uttak av forprove Foto Anders W Aune
Medlem
⋅ Grovfôr

Hvorfor ta fôrprøver!

For en god fôringstrategi er fôrprøver avgjørende.
NLR Agder
Flom Sor Fron 08 10
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hva kan du gjøre med flomskadd fôr ?

Mye grovfôr er flomskadd etter Hans sine herjinger. Gudbrandsdalen bidrar med erfaringer.
NLR Innlandet
Haustattlegg 23
⋅ Grovfôr

Haustattlegg?

Somme likar det, andre likar det ikkje. Vi møter mange argument for og imot attlegg om hausten.
NLR Vest SA
Brakking om hausten 2
⋅ Grovfôr

Brakking om hausten

Noko avling må gå tapt ved vellukka brakking. Du får sjeldan i «pose og sekk».
NLR Vest SA
1 2 3 4 5 ... 64