305852475 1795067357503073 5749511357096813576 n
⋅ Gjødsling

Kløver - redusert gjødselkostnad – økt tilvekst og ytelse

Kløver i eng er en vinn-vinn-situasjon, den fikserer nitrogen og gir høyere tørrstoffopptak, tilvekst og melkeytelse. Kløverinnhold mellom 20-35% kan gi gode resultater. Forfatter: Kaja Kværner, Masterstudent, internship NLR Østafjells
NLR Østafjells
Doff pumpetankvogn m Bomec nedfelling
Medlem
⋅ Gjødsling

Hvordan kan du som sauebonde bruke møkka di bedre?

Ved å bruke sauemøkk mer enn i åpenåker kan du redusere gjødselkostnaden din med 200-400 kroner pr dekar. Verdien pr tonn sauemøkk ligg i våre eksempel på 135-150 kroner pr tonn ved henholdsvis spredning etter 1.slått og på våren sammenligna med å ikke bruke den på eng.
NLR Østafjells
Nlr 41060548470
Medlem
⋅ Gjødsling

Opprøring av blaut saumøkk med dyra inne?

Opprøring skjer hos de fleste bøndene etter at dyra har kommet ut. Da er graset gjerne kommet for langt og møkka blir spredd etter 1.eller 2.slått. I disse gjødselpristider har vi sett at det er god gjødslingsøkonomi i å få spredd saumøkka på et stort areal og ut tidlig på våren når grasveksten er stor!
NLR Østafjells
Siv i beite
⋅ Ugras

Tyn lyssivet no!

Tips for å bekjempe siv også i vinterhalvåret.
NLR Nordvest
Akerspoyte pa veg til vinterlagring
Medlem
⋅ Grashøsting

Slik gjer du redskapen klar for vinteren

Når sesongen er over har redskapene behov for litt «love and tenderness» før de parkeres for vinteren. Hva er viktig å huske på?
NLR Rogaland
Bilde EVA gras
Medlem
⋅ Grovfôr

Nye frøblandinger til eng og beite (resultater 2021)

De nye frøblandingene gir like god avling som de tradisjonelle blandingene - ingen sikre forskjeller. Frøblanding Agder kyst og Agder innland ga den største avlinga i Kvinesdal, og innlandsblandinga ga størst avling i Grim-stad.
NLR Agder
Mais hosting 23 september 2020
⋅ Mais

Sortsprøving fôrmais (resultater 2021)

Ambition har høyest tørrstoffavling, antall fôreneheter per dekar og stivelsesavling per dekar. Prospect som var best i fjor, gir også gode resultater i år.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Grovfôr

Bladfaks med engrapp (resultater 2021)

Bladfaks i reinbestand viste tendens til høyere avling enn bladfaks med engrapp og timotei, men det var ingen sikre forskjeller. Tendensen til høye-re avling hos bladfaks var særlig framtredende i andreslåtten.
NLR Agder
1 2 3 4 5 ... 52