Gjenlegg sprøyt til rett tid Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Ugras

Ugrassprøyting av gjenlegg

Det er variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere. Følg med på utviklingen og ta en runde for å vurdere tiltak mot frøugras når gjenlegget begynner å få et grønnskjær.
NLR Trøndelag SA
Markvandring Bulken 030621 Veka 3
⋅ Grovfôr

Resultat frå grasprøver før 1. slått 2021

I slutten av mai/ byringa av juni har NLR Vest teke ut grasprøver i enga. Fôret er enno energirikt, men prøvene viser høgt innhald av fiber. Det varme veret gjorde at utviklinga gjekk raskt.
NLR Vest SA
20210601 110715
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grasutvikling - ulikt for artene

Grasartene starter med å danne blad ved basis av planta før den begynner å strekke seg i lengden. Da kommer etter hvert leddknutene fram. Ulike grasarter har ulikt antall blad før strekkinga setter i gang og de får heller ikke like mange leddknuter før skytinga setter inn. Ved å vite litt mer om hvor mange blad og leddknuter de ulike artene får kan dere følge utviklingen og gjøre dere klar for slått.
NLR Østafjells
Gras inset
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Avlings- og kvalitetsutvikling i gras våren 2021

Her vil du finne oppdateringar av prognoser samt resultat frå analyser av grasprøver tatt ut i eng på ulike lokalitetar i Trøndelag fram mot 1.slått.
NLR Trøndelag SA
Bilde EVA gras
Medlem
⋅ Grovfôr

Nye frøblanding til eng og beite

De nye frøblandinger gir like god avling som de tradisjonelle frøblandingene. Blandingen Agder kyst pluss hundegras den største avlinga i Kvinesdal, mens innlandsblandinga ga størst avling i Grimstad.
NLR Agder
Mais hosting 23 september 2020
Medlem
⋅ Grovfôr

Sortsprøving fôrmais

Prospect har både høyest tørrstoffavling og antall fôrenheter per dekar, mens Ambition har størst stivelsesavling per dekar. De fire sortene fra Nordic maize breeding hadde alle lavest avling.
NLR Agder
Kompostfelt korn og grovfor 10 07 2019 IBS
Medlem
⋅ Grovfôr

Avlingsrespons ved bruk av kompost og biorest

Tre ulike felt med samme gjødsling viser at biorest alene og biorest optimalisert med kalium gir signifikant høyere avling enn de andre behandlingene. Dette gjelder også for feltet som ble sådd i fjor og som ikke har blitt gjødslet i år.
NLR Agder
1 2 3 4 5 ... 29