Amerikahumleblom 1
⋅ Ugras

Nytt problemugras på gang

Amerikahumleblom er en svartelista art i rosefamilien. Bladene minner om de vi kjenner fra marikåpe, mens blomstene ser nesten ut som gule jordbærblomster.
NLR Vest SA
JKH Slepeslangespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling til tredjeslåtten

Vi anbefaler å begrense husdyrgjødselbruken seint i sesongen dersom du har lagerplass. Dette er fordi den organiske delen av husdyrgjødsla mineraliseres over tid, og jo seinere en sprer husdyrgjødsla på jordet, desto mindre mineraliseres i vekstsesongen.
NLR Agder
Gjodselsekker fiska molle oddbjorn lobekk
Medlem
⋅ Gjødsling

Når skal en kjøpe gjødsel til neste sesong?

Mange lurer på når en bør kjøpe gjødsel til 2023-sesongen. Det er ikke mulig å slå fast hva prisene blir hele denne sesongen, men mye taler for at vinteren 2023/2024 blir krevende mht energimarkedet.
NLR Agder
LT Slatt i Oma
⋅ Grovfôr

Varmesum/døgngrader mellom slåttane

Varmesum eller døgngrader er eit mål på vekst og utvikling i graset og dermed kor tid vi kan vente det er slåtteklart.
NLR Vest SA
Skjermbilde 2022 07 15 kl 10 44 32
Medlem
⋅ Beite

Beitestell på sommeren

Beitepusseren er din venn i beitesesongen.
NLR Innlandet
DSC 0364
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fra rundballer til plansilo - Besparelsen kom på uventa sted

Brødrene Skilbred la i fjor om høstelinja for grovfôr. Nå legges de 1000-1100 dekarne med gras i plansilo istedenfor rundball. Ute på jordet er høstekostnadene de samme, men redusert arbeid med rundballehåndtering og plast i utfôringa har gitt besparelser totalt sett.
NLR Østafjells
Gress Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Høsting

Når blir 2. slåtten?

Det er for tiden et utfordrende vær for alle som driver innen landbruket. Vi har hatt godt vær og dårlig vær i jevn blanding. Dette har gitt utfordrende høsteforhold.
NLR Nord Norge
Solblom Skarsmarka juni 2022 Foto Gunvor Skjelstad
⋅ Skjøtselplan

Lyngbrenning fekk fram solblomen igjen

Brenning har positive effektar på fleire vis. Les meir om korleis brenninga har verka positivt på førekomsten av Solblom (Arnica montana).
NLR Rogaland
Mokkkjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Kjøre møkka sjølv eller bruke gyllesemi?

Skal eg berre bruke mineralgjødsel eller skal eg gidde å kjøre på husdyrgjødsel no etter slått? Det er 10-15 minutt transporttid til skiftet, så det kan vere freistande å la vere å kjøre på møkk å spare den tida. Kva kan gevinsten vere på å nytte husdyrgjødsel på areal der det tidlegare er vorte brukt mykje møkk? Skal eg kjøre husdyrgjødsel dit no også etter 1 slått, eller kun overgjødsel med mineralgjødsel?
NLR Østafjells
20220701 110915
⋅ Grovfôr

Kopplam, tåtelam, flaskelam, kjært lam har mange namn

Lamminga er for lengst over, dyra er sendt til fjells og fokuset er lagt til slått, gjødsling, forfallande arbeid og kanskje litt ferieframleis? Men heime på garden står det framleis ein gjeng som treng tilsyn og mat, nemleg kopplamma.
NLR Vest SA
DSC 0234
Medlem
⋅ Etablering

Sommarfornying av enga

Vi kan fornye enga med godt resultat store delar av vekstsesongen. For ein del vil det høve best å ta fornyinga etter fyrsteslåtten.
NLR Innlandet
1 2 3 4 5 ... 47