Stripespreder
Medlem
⋅ Gjødsling

Framtidens håndtering av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel med slangespreder er ingen ny teknologi. Flere har benyttet seg av denne metoden i mange år. Men metoden har ikke vært spesielt utbredt.
NLR Nord Norge
Timotei
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Tidleg førsteslått – tid for andreslått?

Varmt og tørt vêr frå midten av mai gjorde at ein god del i bygdene rundt Trondheimsfjorden valde å ta førsteslåtten tidleg.
NLR Trøndelag SA
3 A7 A2989
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rask kvalitetsnedgang i førsteslått

Årets prognoseprøver før førsteslått viste gjennomgående rask nedgang i kvalitet, og raskere enn vi er vant til fra tidligere.
NLR Innlandet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Økonomi

Jordleiepriser 2021

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat.
Fagforum Korn
20210602 122104
⋅ Grovfôr

Grasprøven si rolle ved fastsetjing av haustetidspunkt

I månadsskifte mai/juni vart det teke ut 15 grasprøvar i NLR Vest sitt område. Desse prøvane vart turka og analysert, og resultatet viser innhaldet i fôret den dagen prøven vart teken. Hovudtyngda av prøvane vart tekne mellom ei og to veker før hausting. Resultatet av prøvane viser, ikkje uventa, at graset er komme langt i utviklingsstadium, sjølv om fleire av dei er tekne før me bikka juni månad. Dette understrekar endå ein gong kor viktig det er at ikkje kalenderen åleine er avgjerande for når det blir slått.
NLR Vest SA
Forraps foto Nord Norge
Medlem
⋅ Beite

Så grønnfôr til høstbeite til sau nå etter slåtten?

Lam i god vekst har økt fôrbehovet sitt når høsten kommer. Samtidig avtar grasveksten sterkt på høsten. Mange erfarer derfor at det kan skorte på høstbeite. Men vi har vekster som kan supplere høstfôringa når grasveksten dabber av.
NLR Østafjells
Borforgiftning i varhvete
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Bor

Bor øker aktiviteten til mange enzym og påvirker oppbygging av protein og sukker.
NLR Øst
1 2 3 4 5 ... 32