Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst jobber med ett utmarksbeiteprosjekt som har fått navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite».
NLR Øst
Angrep av havrebladlus på maisplanter med 5-6 blad, utviklingsstadium 15 - 16 . Foto: Nandor Siles
⋅ Mais

Havrebladlus på mais

Havrebladlus er enkelte år et alvorlig skadedyr på korn og gras. Den finnes også på mais.
NLR Viken
Gragas kvaenangen 4
Medlem
⋅ Grovfôr

Grågås i enga

Grågåsa er en utfordring flere plasser i Nord-Norge.
NLR Nord Norge
20210520 201023
⋅ Grovfôr

Kjemisk kamp mot høymole etter slåtten?

Hausting av 1. slått er snart over. Mange stader er gjenveksten godt i gang, både når det gjeld gras og ugras. Kanskje på tide å vurdere sprøyting mot høymole og andre brysame ugras? Vi har ingen nye kjemiske ugrasmiddel til grasmark i år, men noko er likevel verdt å merke seg.
NLR Vest SA
NLR Vest Byrkjelo Felde Samdrift 3289
⋅ Beite

Pussing av beite gir mange fordeler

Pussing av beite er viktig for å fjerne vraka gras/ugras og sikre stort og effektivt fôropptak. Det er også viktig for å spreie kuruker og for seinere å kunne sprøyte brysomt ugras på et utviklingsstadium der plantevernmiddelet har best mulig effekt.
NLR Vest SA
Tistelblomst
⋅ Ugras

Åkertistel i økologisk grovfôrdyrking

Det er kanskje ikke så mange av dere som har åkertistel på eiendommen. Det håper jeg i hvert fall. Den tåler ikke to slåtter og er dermed ikke utbredt på gårder med grovfôrdyrking.
NLR
Hundekjeks
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

«Hundekjeks» smaker ikke bra for noen!

Aldri i mitt liv har jeg sett mer hundekjeks enn i Troms og Finnmark. Men vi ser den jammen meg mer og mer også her i Sør-Norge. Før holdt den seg stort sett til veikanter. Nå krabber den lenger og lenger inn i enga, da først og fremst varig eng.
NLR Østafjells
Attleggsynfaring
⋅ Grovfôr

Kampen mot ugras i attlegg

Det byrjar forhåpentlegvis å grønkast rundt om på dei stadane det var mørkt og brunt tidlegare i vår. Men kva er neste steg for å få ei rein og tett eng som varer i mange år?
NLR Vest SA
20210524 082005
⋅ Drenering

Mottak av overskotsmassar

Kva er viktige suksesskriterier for at dette skal bli vellukka?
NLR Rogaland
Kuer NMBU
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan unngå sporer i grovfôret?

Sporer er overlevelses-/hviletilstander for bakterier. Sporene har betydning for holdbarheten av søtmelk og er veldig ugunstige i osteproduksjon.
NLR Østafjells
Syretilsetning pickup
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel – mengde, kapasitet og plassering

Sørg for nok ensileringsmiddel for å sikre god fôrkvalitet. Finn ut hvor mye ensileringsmiddel din rundball skal ha og sørg for god tilpasning av doseringsutstyr (pumpe, dyser/spredebommer) og kjørehastighet til hvor raskt det går å fylle pressa eller vogn.
NLR Østafjells
1 2 3 4 ... 29