IMG 4667
Medlem
⋅ Beite

Sluttfôring av lam

Legg en strategi for sluttfôring av lam tilpasset din drift.
NLR Innlandet
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Jordprover GRF
⋅ Klimatilpassing

God agronomi er gode klimatiltak

Hva påvirker utslippa av klimagasser fra jordbruket – litt om lystgassutslipp fra jorda.
Landbruk Nordvest
Harvetinder
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Teknikk haustgjenlegg

Et godt gjenlegg krever god teknikk.
NLR Agder
JAT kompostfelt grimstad biorest slamkompost biokompost
⋅ Dyrkingsråd

Grovfôrsituasjonen i august

Vi er inne i en mer ustabil værtype, og høstingsforholdene syns nokså uoversiktige. For deg som enda ikke har slått 2.slåtten, står den for tur når været tilsier det.
NLR Agder
Akertistel i beite 2
Medlem
⋅ Ugras

Gjødsla høstbeite gir større norskandel!!

Det er nå stort fokus på klimabelastning, det er stor etterspørsel og økte verdensmarkedspriser på importerte proteinråvarer. Skal vi redusere avhengigheten av importert proteinkraftfôr og heller produsere proteinet selv? Det kan du bidra til ved å gjødsle høstbeitene dine!
NLR Østafjells
Kveke i gjenlegg
Medlem
⋅ Etablering

Fornye eng i 2022 - brakke nå i høst? -og når??

Med ei knallgod pløgsle kan du kvitte deg med mye flerårig ugras. Men driver du med redusert jordarbeiding eller har mye kveke og du ikke ønsker å kjøre flere år med aggresiv grønnfôrblanding, ett-/toårig raigras eller intensiv mekanisk brakking anbefaler vi absolutt kjemisk brakking i forkant av fornying. Det er da du har sjansen før enga blir sådd til. Men når anbefaler vi at det gjøres?
NLR Østafjells
Hoymole Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av høymole i høst

Det er ennå mulig å ta opp kampen mot høymola. 2 til 3 uker etter slått er optimalt tidspunkt for kjemisk bekjemping.
NLR Trøndelag SA
DSCN2477
Medlem
⋅ Beite

Gjer klart for haustbeite

Etter kvart er både sau og storfe på veg heimatt, frå setre og utmarksbeite. Då må vi ha klart godt fôr, anten det er til kjøtt- eller mjølkeproduksjon.
NLR Innlandet
Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst jobber med ett utmarksbeiteprosjekt som har fått navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite».
NLR Øst
Hostgjenlegg i august
Medlem
⋅ Grovfôr

Høstgjenlegg bør sås i august

I år er det mange som har en relativt tidlig 2. slått, og veldig mange, sjøl lenger inn i landet vil kunne få til høstgjenlegg. Høstgjenlegg i Agder bør sås innen utgangen av august.
NLR Agder
Rundballing S Ly
⋅ Grovfôr

Grovfôrsituasjonen i juli

Temperaturen i juli har vært svært høy, og mange slo andreslåtten i forrige uke. Det har ved kysten vært over 700 døgngrader siden midt i juni, og ca 500 døgngrader fra 1. juli. Dette innebærer slåttetid for 2. slåtten der den ennå ikke er tatt, og der det ble slått i juni.
NLR Agder
NLR Vest Byrkjelo Felde Samdrift 3323 1
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Kva gir auka feittprosent?

Høgare feittprosent i mjølk gje ein meir lønsam mjølkeproduksjon. Men kva gjer ein for å få dette til? Les om kva som er felles for produsentane som leverer mjølk med høg feittprosent.
NLR Rogaland
1 2 3 4 ... 32