20230717 104943
⋅ Grovfôr

Grovfôr med mye aske?

Våte innhøstingsforhold kan skape trøbbel i gjæringsprosessen
Innlandet
Sauesanking veksttorget
⋅ Grovfôr

Klimastyrker i saueholdet

Prosjekt klimatiltak i saueproduksjonen har gitt oss svar
Innlandet
JK beiteku red OKE
⋅ Beite

Avslutning på beitesesongen

Graset er nå inne i vinterfasen. Nå er det lite eller ingenting å hente for dyra på beite.
Innlandet
Fine ballar 3
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rundballar bør prisast etter fôrmengde og kvalitet

Grovfôrsesongen 2023 er over og grovfôranalysane frå dykk som er medlemmer tikkar stadig inn. Førsteslåtten vart god både avlingsmessig og vêrmessig for dei som kom i gang tidleg, men seinare vart det utfordrande med mykje nedbør og korte haustevindauge.
Vest
3 A7 A0773
⋅ Jordstruktur

Maskin møter jord

Målet med all jordarbeiding er å skape det idelle voksestedet for plantene.
NLR
Slatt Sundoya Leirfjord Foto Ingvild Melkersen 8
⋅ Grovfôr

Sein sisteslått

Lagelige forhold for å høste siste rest neste uke
Sør
Beitebur 4
⋅ Beite

På tide å ta inn dyra fra beite

Graset har begynt vinterferien og det er lite eller ingenting å hente for dyra på beite nå.
Sør
Byggeklosser
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Protein på 1, 2, 3 - De komplekse byggesteinene

Proteiner kan sammenlignes med komplekse byggesteiner. De trengs for å støtte opp forbindelser i kroppen. Men hva skjer fra planta er i graset, til graset er ferdig ensilert?
Innlandet
Bilete urea
⋅ Grovfôr

Gjenbrukt urea som gjødsel

Kan reststoff frå fiskeolje-produksjonen nyttast som gjødsel i eng?
Vest
1 2 3 4 ... 63