DSC 0234
Medlem
⋅ Etablering

Sommarfornying av enga

Vi kan fornye enga med godt resultat store delar av vekstsesongen. For ein del vil det høve best å ta fornyinga etter fyrsteslåtten.
NLR Innlandet
Hest2 1
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôr til hest- kvalitets- og teknikktips

Hvilken grovfôrkvalitet hesten skal ha, bestemmes av bruksområdet. Er det en topptrent travhest som skal ha fôret, så har den et helt annet krav til innholdet av energi og protein, enn en feit ponni som skal slankes. Grunnlaget legger vi ved gjødsling, slåttetidspunkt og konservering.
NLR Trøndelag SA
IMG 0967
Medlem
⋅ Grovfôr

Beitebruk til storfe og sau II

Vi skreiv litt om beitebruk i forrige veke. Her er litt meir generelt om gjødsling, plantevern og artar som er aktuelt i samband med til all beiting.
NLR Trøndelag SA
20200707 144008
⋅ Gjødsling

Det haster med gjødsling etter 1. slått

Fylket vårt er stort, med store klimatiske variasjoner. På de tidligste plassene startet slåtten i slutten av mai og de som slo da, var ferdige med slåtten i uka etter pinse.
NLR Vest SA
Bilde 0 Hoymole Fitje 2
⋅ Grovfôr

Plantevern etter slåtten

Vi har observert svært mykje høymole og kanskje endå meir løvetann enn vanleg i år. Vassarve er også i stor grad ei problemstilling også i eng. Her kjem litt råd når det gjeld kjemisk kamp etter 1. slått, evt. etter 2. slått.
NLR Vest SA
IMG 1124
⋅ Vanning

Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg

Vanningsbehovet varierer fra år til år. Vannbehovet varierer gjennom se sesongen mellom kulturer og jordtyper. Kunnskap er viktig for å kunne prioritere vannet riktig og å oppnå lønnsomhet. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste punktene fra NIBIO Rapport 7 (160). skrevet av Hugh Riley.
Fagforum Korn
Plansilokjoring
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rundball eller plansilo - Kva skal du velje?

Både rundballing og silolegging vil kunne gje deg eit godt og rimeleg grovfôr. Uavhengig av haustelinje er høge avlingar og «reindyrking» av ei haustelinje dei viktigaste faktorane for effektiv hausting av rimeleg grovfôr. I tillegg vil låge tap av avlinga gjennom konserveringsprosessen bety mykje for ein låg grovfôrpris.
NLR Østafjells
IMG 0225
Medlem
⋅ Beite

Beitebruk til storfe og sau, I

Beiting er ein viktig og billig ressurs, men det er krevjande! God utnytting, høgt fôropptak og høg produksjon er målet, har du strategien klar?
NLR Trøndelag SA
Plansilo Nederland Foto Magnus Haugland
⋅ Konservering

Plansilo: hva skal til for å lykkes?

En stadig større del av det norske grovforet blir ensilert i plansiloer. Men hva skal til for å lykkes med ensilering i plansilo?
NLR Rogaland
Husdyrgjodselprover TSM 1
⋅ Grovfôr

Rådgivernes beste gjødslingsråd for enga

Under har vi samla noen korte tanker hva det er viktig å ha i bakhuet ved gjødsling og bruk av både mineralgjødsel og husdyrgjødsel i den kommende vekstsesongen. Råda er gitt med bakgrunn i å prøve å spare inn mineralgjødsel der det er mulig, uten å redusere avlinga. Råda kommer ikke rangert etter nytte, for det vil være forskjellig fra gård til gård. Lykke til med den kommende vekstsesongen, måtte det bli et godt grasår!
NLR Trøndelag SA
Direktehosting
⋅ Grovfôr

Silofôr er silofôr!

Om du bestemmer deg for å betra grovfôrkvaliteten din, auka avlinga di, eller redusera kostnaden med grovfôrproduksjonen din, så må du starta med å kartleggja kva du oppnår akkurat no.
NLR Vest SA
1 2 3 4 ... 46