Avlingsregistrering NKH Svein i farta
Medlem
⋅ Grovfôr

God avling med enkle tiltak

Avling i eng er eit sentralt tema uansett mål og ambisjonar for gardsdrifta.
NLR Agder
JAT kompostfelt
Medlem
⋅ Grovfôr

Biorest og kompost i korn og gras

Etter to års feltforsøk har biorest gitt størst avlingsrespons i både korn og gras. Kornet er svært utsatt for legde ved bruk av full tillat mengde av biorest, vi anbefaler derfor halv mengde i korn.
NLR Agder
JKH plog
Medlem
⋅ Arter og sorter

Veien til suksess!

Det er kostbart å fornye enga, derfor er det lurt å gjøre det ordentlig når man først setter i gang.
NLR Agder
Innmarksbeiter sau GS
Medlem
⋅ Beite

Stell av innmarksbeiter gir produksjon

Innmarksbeiter er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen på mange bruk. Med gode gjerder og rett stell kan man oppnå en stor produksjon på mindreverdige og ulendte arealer.
NLR Agder
Spire Vestland 02062020
⋅ Grovfôr

Forskar Liv Østrem, Nibio Fureneset: «Bruk breie artsblandingar til eng»!

Dei siste åra har det vore fokus på frøblandingar til eng med lægre innhald av timotei og høgare innhald av bladgras. Vi har teke ein prat med Liv Østrem, som er forskar innan grasfysiologi og klimatilpassing ved Nibio Fureneset. Ho har vore ein pådrivar for å ta i bruk frøblandingar med mange artar.
NLR Vest SA
Tett eng
Medlem
⋅ Grovfôr

Engdyrking uten plog

Plogen og enga har fungert sammen tilbake til tidenes morgen. Det er mye fokus på pløyefri dyrking i kornproduksjonen. Er dette mulig når du produserer grovfôr?
NLR Øst
Forbete med knoll
⋅ Grovfôr

– Kua digger det

Fôrbeter har vært dyrket i Norge tidligere, men har gått inn i glemmeboka for de fleste. Hans Petter Aurstad har hentet ny kunnskap fra Danmark og dyrker fôrsukkerbeter for å kunne være mer selvforsynt med fôr til melkekuene. Det vet de å sette pris på!
NLR Øst
DSC 0305
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan øke norskandelen i fôret til drøvtyggere?

Viktigste måten for i større grad å frigjøre seg fra avhengigheten av importråvarer i storfè – og småfekjøttproduksjonen er å ta grep i egen grovfôrproduksjon.
NLR Østafjells
Kalkvogn Hoye
Medlem
⋅ Gjødsling

God lønnsomhet i kalking

Kalking av jorda fører til bedre jordstruktur, mer mikroliv og dermed et større næringsopptak for plantene. Ei godt oppkalka jord gir større avlinger og økt lønnsomhet.
NLR Agder
Saing av mais 15 mai 2020
Medlem
⋅ Grovfôr

Fôrmais – grovfôr og kraftfôr i ett

I 2020 har vi hatt et sortsforsøk med mais i Lillesand, og det er mange fôrenheter å høste fra maisen.
NLR Agder
Batnes i Nord Troms 6 januar 2021
⋅ Grovfôr

Dyp tele og minimalt med snø flere steder i Nord-Norge

Lite snø nord i landet har allerede ført til dyp tele flere steder. NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i nordre Nordland og Troms, og disse viser tele på vei ned mot 1 meter på mineraljord.
NLR Nord Norge
Belgvekster bilde
⋅ Grovfôr

Innsåing av belgvekster i etablert eng

Erfaringsmessig går kløver ut i enga, over år. Dette skyldes ofte for sterk nitrogengjødsling, men overvintring og drift har også stor betydning. Våren 2020 la vi ut et felt med innsåing av kløver og lusern, i 5 års eng og i eng som er over 15 år. De to kløversortene var Grandalf og Torunn. Lusernesorten var Creno.
NLR Nord Norge
Lyssiv
⋅ Beite

Lyssiv – stadig på frammarsj

Nå har vi hatt nok en vekstsesong der vi ser at lyssiv konkurrerer ut graset mer og mer. Sivet dukker opp på stadig nye områder. Det er mulig å bekjempe lyssiv med plantevernmidler, men sprøyting alene på gamle utvokste tuer i beite, gir sjelden tilfredsstillende resultat.
NLR Vest SA
1 2 3 4 ... 20