Kyr Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Husdyrgjødselhandtering

Pæng i kummen

Med rekordhøye priser på mineralgjødsel vil husdyrgjødsel gi store kostnadsinnsparinger i gjødslingen.
NLR Nord Norge
Kyr på beite Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Pilotprosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’

Gjennom økt fokus på vannforskriften legges det opp til målrettet innsats for å bedre miljøtilstanden i landbrukspåvirkede vassdrag i prosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’.
NLR Nord Norge
Sau på beite Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Bestill såvare før nyttår

Plutselig kommer våren, enga ser tynn og glissen ut og du står der uten såfrø. Tenk over hvor du gjerne skulle ha sådd inn litt ekstra kulturfrø for å øke avlingspotensialet eller hindre ugras å spire. Forhandlerne ønsker tidlig bestilling av driftsmidler og såvare er smart å ha på plass når våren kommer.
NLR Nord Norge
Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet
NLR Nord Norge
IMG 3013 1
⋅ Grovfôr

Har du råd til å fôre på hjorten?

Alt vert dyrare! Det er tøft å vere bonde om dagen; mange bønder uttrykkjer fortviling og sinne over utviklinga i landbruket.
NLR Vest SA
Beitestart i rug raigrasaker pa Brandvollen i Salangsdalen Foto Rasmus Brandvoll
Medlem
⋅ Grovfôr

Rug og raigras til beite

Kombiner høstrug og raigras, og utnytt vekstsesongen maksimalt.
NLR Nord Norge
DA gjodsel
⋅ Gjødsling

Kjøp gjødsel no!

Gjødselprisane stig, blant anna på grunn av stor global etterspørsel, høge gass- og energiprisar, og det er stor prisauke på innsatsfaktorane i gjødselproduksjonen (nitrogen, fosfor, kalium m.m.). Samstundes har Kina innført eksportrestriksjonar. Førebels har Yara ingen akutte utfordringar med leveringa av gjødsel.
NLR Vest SA
Foto Ida E Bakken
Medlem
⋅ Beite

På lag for å slippe kua på skogen - Beitelagsorganisering

Prosjektet Økt kunnskap om utmarksbeite har de siste tre årene tatt et dypdykk i utmarksbeitebruken i Glåmdalen, som av ulike grunner er lav. Viktige fellesnevnere for de som lykkes med storfebeiting i utmarka, er god organisering og et godt samarbeid med grunneiere.
NLR Øst
Gjodsel foto truls hansen forstorret
Medlem
⋅ Gjødsling

Grep for mindre gjødselinnkjøp

Med all sannsynlighet blir mineralgjødsla kommende vekstsesong langt dyrere enn vi er vant med. Noen tiltak kan hver gårdbruker gjøre for å opprettholde avlingene med mindre innkjøpt gjødsel.
NLR Østafjells
3 A7 A0869
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôranalyser gir muligheter

Ved hjelp av grovfôranalyser er det mulig å fôre mest mulig optimalt utfra dyrets behov.
NLR Innlandet
1 2 3 4 ... 34