En dårlig sesong for grovfôrproduksjon, særlig på Østlandet og i Nord-Norge, gjør at mange husdyrprodusenter i høst må kjøpe inn grovfôr eller halm. Du bør da kjøpe norsk og ikke importere fra Sverige. Det er en risiko for at svensk halm og grôvfôr kan være forurenset av avføring fra villsvin som er smittet med svinepest. Smitten kan sitte i forholdsvis lenge.

Dersom du allerede har innført grovfôr eller halm til strø fra Sverige, anbefaler Mattilsynet at du lagrer fôret så lenge som mulig og i minimum tre måneder før du bruker dette til dyrene dine. Behandling av grovfôr med ensileringsmidler vil også være et tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Dersom du har innført grovfôr for å bruke dette til andre dyrearter enn svin, kan du fôre andre dyrearter med dette dersom det kan skje på en slik måte at fôr og fôrrester ikke blir tilgjengelig for svin og villsvin. Du bør for eksempel ikke fôre hester ute i områder hvor det kan finnes villsvin uten at fôret på forhånd er lagret i tre måneder. Mattilsynet har gått ut til hestemiljøene og advart.

Situasjonen for smitte av afrikansk svinepest i Sverige er foreløpig uoversiktlig. Smitteområdet er bare 20 mil fra grensa mot Norge. Vi må derfor være ytterst forsiktig. Får vi inn smitte i Norge, får det alvorlige konsekvenser for norsk svineproduksjon

Felleskjøpet har stoppet all import av halm og grovfôr fra Sverige.

Du bør ikke innføre grovfôr fra land med smittsomme sykdommer som er meldepliktige eller ikke forekommer i Norge. Dersom nye dyresykdommer innføres med grovfôr fra utlandet, kan det få store konsekvenser for dyrene dine og andre i næringen rundt deg.

Les mer om innførsel av grovfôr hos Mattilsynet >