3 A7 A3313

– Nær det idelle beitet

Vårsådd rug og raigras i blanding betegnes som det beste beitet av mjølkeprodusenten Guttorm Ingberg.
Fagforum Grovfôr