Årsmøtevedtaket er i tråd med enstemmig styrevedtak NLR Trøndelag SA, 26. oktober. I det ekstraordinære årsmøtet i dag stemte 22 for fusjonsplan, én nei og én blank.

Bakgrunn

Årsmøter i åtte av de ti regionale rådgivingsenhetene i NLR og foreningen Norsk Landbruksrådgiving vedtok i vår å gå sammen i et nytt landsdekkende samvirkeselskap, Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR SA). I sommer ble selskapet stiftet og arbeid igangsatt for å få selskapet operativt fra 1. januar 2024. Årsmøtene i NLR Trøndelag og NLR Innlandet vedtok å ikke bli med i nye NLR SA.

Styret i NLR Trøndelag SA vedtok 7. september å inngå samarbeid med NLR SA med mål om fusjon og arbeide med en fusjonsplan. 26. oktober ble det gjort et enstemmig styrevedtak i NLR Trøndelag SA om fusjonsplanen med NLR SA. Og i dag ble den altså vedtatt i årsmøtet.

Også Innlandet

13. september fattet et enstemmig styre i NLR Innlandet å innstille på sammenslåing med NLR SA. Ekstraordinært årsmøte i NLR Innlandet, 7. november, vedtok sammenslåing

– Målet har hele tiden vært at alle de regionale rådgivingsenhetene skal være med i nye NLR SA og delta i arbeidet med å rigge og utvikle et landsdekkende rådgivingstilbud til nytte for alle bønder i hele landet. Vi er glade for alle gode krefter og kompetanse nå samles i ett NLR, sier Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving og det nye samvirkeselskapet Norsk Landbruksrådgiving SA.