Artikkelen stod første gang på trykk i Buskap nr. 4 - 2018.

Helge Malum er bonde i Singsås i Trøndelag, og har en kvote på 70 000 liter melk i tillegg til at han produserer korn og gras. Han har lang erfaring som entreprenør, og er også teknisk sjef i Felleskjøpet Agri. Hans mantra er at «rundballepressing er et håndverk».

En god plan er et godt utgangspunkt

Et viktig mål er å kjøre på minst mulig areal. Dette kan i stor grad planlegges med hvordan man legger opp kjøringa på jordet. Det er slåmaskinkjøreren som legger grunnlaget. Når man lager en plan for hvordan strengen skal legges, legger man betingelsene for kjøring for de arbeidsoperasjonene som kommer etter.

Viktige råd fra en dreven entreprenør

1. Legg opp kjøringa så du unngår skarpe svinger, og gjentakende kjøring på samme areal. Gjentagende kjøring kan godtas der det planlegges som et fast kjørespor.

2. Kjør kanten av arealet først, til du har fått fotland (vendeteig) på ca. seks meter. Når du har fotland kan du legge opp rette streker på selve jordet.

3. Når strengen er laget plukker du opp strengen som ligger i fotlandet først. Når fotlandet er ryddet kan du plukke opp annenhver streng. Da får du store slake svinger, og gjør det lettere å manøvrere utstyret

4. En rundballball trenger ikke dumpes der den blir ferdig. Har du kombipresse kan du lettere samle ballene, ved å laste de av pressa på et mer begrenset areal på et samlet sted på skiftet. Alt dette vil spare deg for kjøring, og minimalisere kjøring på jordet når ballene skal kjøres av jordet til slutt.

Slåmaskina eller riva bestemmer kjøremønster, og med kombipressa kan du bestemme hvor ballene plasseres. Dette vil avgjøre hvordan du gjennomfører kjøring av rundballene ut av skiftet. Målet er å få minst mulig kjøring, minst mulig jordpakking, og en mest mulig effektiv arbeidsoperasjon.

Bredden på strengen er viktig

Når vi først diskuterer kvaliteten på pressinga har Helge enda en sak han brenner for, og det er bredden på strengen. En vanlig oppfatning har vært at om strengen er smal, kan man pendle i strengen for å få dette jevnt inn i pressa. Det som skjer er at det nesten alltid vil bli en overlapp i pressa, og dette gir en konveks fasong på ballen, og ujevn pakking. Et godt tips er derfor å justere inn maskina eller riva slit at du får en god fasong på strengen. Strengen skal være 140 cm bred til en 130 cm presse. Når du presser denne strengen, vil det bli som å tre toalettpapir på en rull – det blir jevnt og fin innmating inn i rundballen.

Fasongen på ballen sier mye om hvor god du har vært til å planlegge slik at du får en god fylling.