VIDEO: Det verdifulle grovfôret

Skal du hente ut verdiene som ligger i graset, er det avgjørende at du skaffer deg en plan for hvordan du skal bli bedre.

Les mer ›

Fagsamlinger med fokus på grovfôrøkonomi

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad.

Les mer ›

Nøyaktige registreringer gir god økonomi

Gode noteringer danner grunnlaget for beregning av grovfôrkostnaden i Bjørgeberget samdrift.

Les mer ›

Viktig endring i erstatningsordninga for avlingssvikt

Landbruksdirektoratet har registrert at det i år er høsta mye grovfôr med låg fôrverdi og lågt tørrstoffinnhold. Erstatninga skal derfor kunne bli utmålt ut fra tapte fôrenheter.

Les mer ›

Grovfôrkonferansen 2018, Stjørdal, 7. - 8. februar

Med bakgrunn i prosjektene «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» og Heilgrøde av bygg og kveite som fôr til mjølkekyr» inviteres bønder, rådgivere og andre interesserte fra hele landet til nasjonal grovfôrkonferanse på Scandic Hell, Stjørdal, 7. - 8. februar 2018.

Les mer ›

– Jeg fikk noen aha-opplevelser

Torstein Alm deltok på fagsamling i prosjektet Grovfôr 2020. I tillegg til den faglige diskusjonen med kollegaer, har det gitt ham motivasjon til å produsere et bedre grovfôr.

Les mer ›

Juryen besøkjer deltakarane i Grovfôrkampen 2017

Juryleiar Lars Nesheim besøkjer no dei fem deltakarane i Grovfôrkampen 2017. Førre veke var han hos Terje Johnny Sveen i Rinda Samdrift i Heidal i Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Grovfôrkampen 2017 godt i gang

Hvem får høyest fôrverdi ut av enga si?

Les mer ›

Finn tørrstoffinnholdet i graset ditt

VIDEO: For å velge rett ensileringsmiddel er det avgjørende å vite tørrstoffprosenten. Her viser vi deg hvordan du enkelt gjør dette hjemme.

Les mer ›

Ragnhild Borchsenius ny fagkoordinator for grovfôr i NLR

Ragnhild Borchsenius er ansatt som nasjonal fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Les mer ›

Reparasjonssåing i eng

VIDEO: I prosjektet Grovfôr 2020, har vi i NLR Rogaland laga ein informasjonsvideo om reparasjonssåing i eng.

Les mer ›

Hjelpemiddel for avlingsregistrering

Hvor stor er egentlig grovfôravlinga? Nytt skjema til hjelp med avlingsregistrering er klart.

Les mer ›

Kinderegg for grovfôrdyrkere

Her er et kinderegg til melk- og storfekjøttprodusenter: Bedre grovfôr gir mye penger i kassa og mindre klimautslipp.

Les mer ›

Slik planlegger Minsås grassesongen

– Jeg skal være tidlig ute med gjødsla hele veien så næringen er til stede når plantene trenger den, sier Minsås, som har fått blod på tann etter at han deltok i Avlingskampen 2016.

Les mer ›

Grovfôr til halv kraftfôrpris

Hans Olav Minsås i Verdal vil ha mest mulig melk ut av de 47 båsplassene han har i fjøset. Men som økonom er han opptatt av at melka ikke kan produseres til enhver pris.

Les mer ›

Gjødsler, kalker og sår beitet i samme stråle

På vanskelig tilgjengelige areal kan blanding av gjødsel, kalk og såfrø i ei tankvogn med høytrykkspumpe og jetutstyr være løsningen for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Les mer ›

Markdager før slåtten over hele landet

Mange NLR-enheter har lange tradisjoner med lokale markvandringer før førsteslåtten, fra raske nabolagsvandringer til større arrangement med maskindemonstrasjon inkludert.

Les mer ›

Markdagar i NLR Vest

Frå 13. mai til 6. juni arrangerer NLR Vest 21 markdagar med ulike tema.

Les mer ›

NLR Rogaland inviterer til markvandringar før fyrsteslåtten

NLR Rogaland ynskjer velkomen til markvandringar før fyrsteslåtten i veke 20 - 22 i heile Rogaland. Frå 15. til 30.

Les mer ›

De beste har en strategi

– De beste grovfôrdyrkerne har en strategi for dyrking, høsting og innkjøp, sier Petter Klette i TINE.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side