Lær mer om langvarig eng på Særheim 29. mars

I dagens melke- og kjøttproduksjon kreves det høye engavlinger, god fôrkvalitet, lave produksjonskostnader og minst mulig miljø og klimapåvirkninger.

Les mer ›

Grovfôrprøver gir deg vurderingsgrunnlag

Ei prøve av grovfôret vil gi deg svaret på hvilket kraftfôr du skal velge, og hvordan du skal prioritere det tilgjengelige grovfôret ditt.

Les mer ›

Setter du pris på graset ditt?

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad.

Les mer ›

Marthe Bogstad vant avlingskampen

Marthe Bogstad fra Kløfta i Akershus, med rådgiver Maren Holthe fra NLR Øst, vant Avlingskampen 2016 i grovfôrproduksjon.

Les mer ›

Grovfôr 2020 – samarbeid for mer, bedre og billigere grovfôr

Informasjon og formidling av kunnskap er viktig i prosjektet Grovfôr 2020, der en rekke aktører i landbruket samarbeider:

Les mer ›