Det er godt kjent at kveke er svakest når den er på tre-firebladsstadiet. Så langt har den brukt av reserver i den underjordiske utløperen for å danne nye blad.

Når den har fire fullt utviklede blad, har den så stort bladareal at den produserer mer sukker enn den selv trenger til vekst og planta kan lagre næring i rota. Den har da overskudd til å la utløperen vokse og til å sette nye lysskudd. Vi sier at den har passert kompensasjonspunktet. Når kveke skal bekjempes mekanisk bør tiltak gjøres tidligere enn firebladstadiet slik at kveka har tatt ut næring fra rota og ikke enda startet å lagre ny næring.

Bilde Firbladstadiet beskjaert
Kveke på firebladsstadiet. Tell bare fullt utviklede blad! Det siste, ikke ferdig utviklede bladet, skal ikke telles, men når det femte bladet viser seg, er planta på firebladsstadiet. Mekaniske tiltak mot kveke må skje før firebladstadiet, og tiltakene må gjentas. Kjemiske tiltak skal gjøres etter firebladstadiet. Foto: Maud Grøtta

På tørr jord

Mekanisk ugrasbekjempelse som medfører jordarbeiding, må gjøres når jorda er tørr. Hvis det er fare for regn er det bedre å gjøre tiltakene i god tid før firebladstadiet (før regn) enn å risikere å komme til fembladstadiet (etter regn). Gjentatt jordarbeiding ved 5-6 bladstadiet vil ha liten effekt. Det vil ta kortere tid til å sulte ut kveka ved gjentatt jordarbeiding på 2-bladstadiet enn på 3-4 bladstadiet. Hvis det bare er snakk om å ta bort overjordiske plantedeler vil det også være viktig å gjøre dette før skuddene har fire blad. Og også her: bedre på et tidlig stadium enn å risikere å bli for sein.

Viktig å gjenta

Gjentatt behandling er svært viktig. Hvis de underjordiske utløperne kuttes i mange deler, vil mange knopper bryte og lage lysskudd. Hvis behandlingen ikke gjentas vil man få et tettere bestand av kveke enn det man startet med. Mekaniske tiltak kan gjerne kombineres med å så en sterkt konkurrerende vekst etterpå slik at resterende kvekeskudd blir skygget ut.

Kjemisk

Kjemisk bekjemping av kveke må gjøres etter at kompensasjonspunktet er nådd slik at giftstoffet kan følge sukkerstrømmen ned i rota. Sprøyting før firebladsstadiet vil bare ta livet av overjordiske plantedeler.

Kilde