Plantene gjør seg klar for vinterferie

Vi er midt i oktober og det har vært frost de aller fleste plasser i fylket og graset begynner nå å gjøre seg klar til vinterferie. Det vil si at næringa i graset går ned i rota slik at graset har en nistepakke gjennom vinteren. Fortsetter vi å beite på plantene vil dette stimulere til vekst og planten bruker opp næringa nå som skulle vært til å holde plantene i livet gjennom vinteren. Dette fører også til at beitet kommer seinere i gang til våren igjen. I verste fall kan planten dø i løpet av vinteren og da kommer det som regel ugras i stedet. De ulike grasartene har ulik toleranse for sen høstbeiting, der for eksempel raigras og rapparter tåler dette bedre enn for eksempel timotei.

Ta inn dyra

Når plantene er i innvintringsfase er beiteplantene næringsfattige og vil gi liten eller ingen tilvekst på dyra som går på beite. Det er også fuktig mange plasser og dyra tråkker opp mye jord. Derfor bør man vurdere å få dyra inn nå.

Sau som går ute nå vil fort tape seg i hold, da må man starte innefôringa med å fôre de opp i hold igjen til parring. Dette blir ofte kalt flush-fôring da dette vil stimulere til økt eggløsning og dermed et økt lammetall til våren. Har man kontroll på holdet ved innsett har man også et bedre utgangspunkt for "rett" antall lam til våren.

Kviger har heller ikke noe tilvekst på beitene nå, det er større sannsynlighet for at de taper seg i hold. Dette er også uheldig med tanke på at man må fôre på dem hold ved innsett for å få de klare til inseminering eller paring. Ved utsatt drektighet blir også produksjonen av kalv/melk utsatt som igjen er tapt økonomi.


Tilleggsfôring

Det er selvfølgelig mulig å tilleggsfôre dyra ute, det kan jo også være en fordel for å få dyra vant til grovfôret de skal få når de kommer inn, så blir overgangen ikke så brå. Men det blir mye tråkk rundt en fôrhekk samtidig mye møkk. Ved utefôring anbefaler vi en egnet plass som enten er godt drenert eller mulig å skrape. Ved bruk av fôrhekk blir det også mye fôrspill, og i et år hvor det er en del manko på fôr er det også et poeng å unngå for mye fôrspill.