Gjødsling av beiter etter 1. september har lite for seg, så det er for sent å gjødsle på beiter nå. Kvaliteten på graset er betydelig nedadgående nå. Når vi kommer inn i oktober vil det være minimal vekst i beitene, og da bør man få inn dyra, også for å la beite få tid til å innvintre.

Ettårige beiter, eller beiter du vet skal fornyes til våren kan man tyne litt mer utover høsten og beite så lenge det er noe vekst. Men skal det brakkes nå i høst, må disse beitene avsluttes nå, slik at man får nok gjenvekst til brakking.

Beiter med ammeku og kalv

De fleste med ammekyr har vinter/vår kalving og nå er tida for å skille ku og kalv. Kalver på 6 måneder og eldre har svært lite av sitt næringsopptak fra melk nå og krever dermed mye energi fra graset. Mengden mat på beitene er svært synkende nå og dersom det i tillegg begynner å bli behov for tilleggsfôring er kalvene lavest på rangstigen og får det dårligste fôret. Det er absolutt en fordel å få kalvene inn på godt grovfôr og kraftfôr nå for å holde oppe god tilvekst. Det vil som regel alltid bli en liten dropp i tilvekst ved avvenning, men det er lurt å unngå at droppen allerede begynner på grunn av dårlige beiter. Kuene kan godt gå på beite noen uker til uten problem, deres energibehov er nå på vedlikeholdsbehov og det er godt å holde de i mosjon utover høsten.

Lam fra fjellet

Sauesankinga er i full gang og en del lam er ikke helt slaktemodne enda.

NLR Rogaland kommer med disse tipsene for lam på beite:

  • La lamma få eit eige beite. Sauen står over lamma i rang. Den vil derfor ha førsteretten på det beste beitegraset.
  • Lam fulle av innvoldssnyltere veks dårlig. Er du i tvil, ta ein avføringsprøve.
  • Beiting med lam på dyrka mark fungerer som regel bra. Men dersom det er gjødsla etter 2. slåtten vert graset svært proteinrikt og lamma skit blaudt. Dersom lamma får tilgang til "ordinært" beite i tillegg vil dei sjølv regulere vomma og problemet blir mindre.
  • Forsøk frå Gjesdal og Bjerkreim i 2014-2015 viste at ved å IKKJE gjødsle etter 2. slåtten, var det framleis rikeleg med protein i graset, men det var færre lam som fekk problem med diarè. Dette er mest aktuelt der det er nytta husdyrgjødsel på våren og etter 1.slått.
  • Hugs å gi lamma tilgang på mineral, salt og vatn.