Vinter i heile landet

Om vinteren trenger en villsau energien tilsvarende en liten kg kraftfôr, en drøy kg høy eller 3-4 kg silofôr - hver dag! Rundt lemming – det dobbelte!

Vinteren har så langt vist seg fra ei kald og snørik side. Med et driftsopplegg der dyra går ute hele året kan dette by på utfordringer. Selv om gammalnorsk sau, eller villsau som den ofte blir kalt, er en hardfør og nøysom rase er også den avhengig av tilstrekkelig med fôr for å dekke behovet for energi, protein og mineraler.

IMG 1512
Vinteren har så langt vist seg fra ei kald og snørik side.

Villsauen er liten, har evne til å lagre opp fettreserver gjennom sommeren og kan derfor leve på skrinne beiter om vinteren i perioder. Men egenskapen er ikke ubegrenset. Fettreservene varer ikke evig og ei søye i dårlig hold før og etter lemming vil heller ikke produsere optimalt. Uansett om man har villsau på kystlynghei eller på innmarksbeite gjennom vinteren vil det være behov for tilskudds-fôring. Regelmessig tilskudd av litt proteinrikt kraftfôr vil dessuten gi bedre utnyttelse av fiberrikt beite og tammere sauer.

Fôrbehov

En villsau på ca 40 kg har et vedlikeholdsbehov på rundt 0,54 FEm/dag - omtrent halvparten av en NKS-sau. Behovet er større ved høy aktivitet, dårlig hold og til dyr i vekst. Ukene før lemming kan behovet mer enn doble seg og etter lemming øker det ytterliggere.

Fôrmengder

  • · Vinter, vedlikehold + aktivitet/tilvekst: 0,7 – 1,0 FEm/dag

Rundball, 30%TS og 0,85 FEm/kg TS: 2,75 – 3,9 kg /dyr/dag

Én rundball på 800 kg holder da rundt 4 dager til 50 dyr (20% svinn).

  • Rundt lemming: 1,5 – 2,0 FEm/dag

Rundball, 30%TS og 0,85 FEm/kg TS: 5,9 – 7,8 kg /dyr/dag

Én rundball på 800 kg holder da rundt 2 dager til 50 dyr (20% svinn). Noe av fôrbehovet kan med fordel byttes med kraftfôr. Foster tar mye plass og sauen har behov for energirikt fôr.

I praksis vil villsauen finne litt mat på beite så lenge det er bart, spesielt ved tilgang på lyngheier, tare og kratt. En villsau med underdekning av protein og mineraler eller påvirket av parasitter/sykdom vil også kunne få dårligere kvalitet på ulla.

IMG 1511
Én rundball på 800 kg holder da rundt 2 dager til 50 dyr (20% svinn).

Viktige forhold ved utegang

  • Sørg for å ha tilgjengelig og mye nok tilskuddsfôr (grovfôr/kraftfôr) til vinteren og egnet fôringsplass.
  • Under forhold som begrenser muligheten til å finne mat skal det tildeles tillskuddsfôr i form av grovfôr/kraftfôr. For eksempel snø, is eller dårlig vær hvor sauen holder seg i ro.
  • Gjør en vurdering av vinterbeiter – tilgang på lyng, tare m.fl. og tilpass dyretallet til ressursgrunnlaget.
  • Vurder jevnlig hold – kjenn dyrene over rygg og bakpart. Ved tap av hold må fôring økes.
  • Tilpass paring slik at lemming skjer om våren når beitene er gode. God melkeproduksjon i starten viser godt igjen på vekter om høsten.
  • Sørg for å ha friske dyr – vær obs på leverikter i utsatte områder
  • Om man har lite grovfôr kan det tildeles en god del kraftfôr så lenge sauen kan hente fiber på beite.
  • Husk tilgang på rikelig vann av god kvalitet