Sammensetning av komposten

Om du har gamle rundballer, nye som er tilgrisa eller oppsamla gras på annet vis som ikke lenger egner seg som fôr (grønt materiale), kan dette legge grunnlaget for en god kompost. Ferskt gras og silo har høyt til middels C/N-forhold. Dette er forholdet mellom nitrogen og karbon. Graset alene blir for tungt, tett og næringsrikt og det må derfor tilføres noe grovere materiale med høyere C/N-forhold for å få inn luft og for å gi bakteriene som skal jobbe gode forutsetninger (brunt materiale).

Det som er mest aktuelt å bruke som brunt materiale er kanskje halm-talle om du har dette eller flis, helst fersk flis fra løvvirke. Det kan også brukes grovt hageavfall, halm eller annet grovere materiale som er tilgjengelig på gården eller i nærområdet.

Blandingsforholdet bør være omtrent halvparten brunt og halvparten grønt materiale.

Det kan også med fordel blandes inn rester av gammel kompost, steinfri leirrik jord (kanskje dette allerede er iblandet), eller husdyrgjødsel i mindre mengder, om lag 10-20%.

Komposteringsprosessen:

  • Komposten legges i ranker i jordekanten, eller på en annen egna plass lag på lag med grovt materiale i bunn og annet materiale fordelt godt ut i lengderetningen. Ranken bør ha en svak helling på omtrent 3-5 grader. Rundballer må rives opp. Når alt materiale er lagt på plass vendes komposten for å blande alt godt sammen.
  • Ranken bør ha en viss høyde og bredde for at komposteringa skal fungere optimalt, men må også tilpasses det utstyret som finnes. En god størrelse kan være omtrent 1,5meter i høyden og 3 meter i bredden.
  • En kompostvender er det enkleste å vende komposten med, men ikke mulig å oppdrive for alle. Da kan du bruke annet tilgjengelig utstyr som for eksempel traktor med lesse-apparat eller gravemaskin.
  • Komposten må også være passe fuktig for at prosessen skal komme godt i gang. Som en tommelfingerregel skal du så vidt kunne klemme noen dråper vann ut av en neve kompost.
  • Når ranken er lagt og blanda godt sammen må den vendes jevnlig. Dette gjøres for å sikre lufttilgang og mat til bakteriene ved at det mindre omdanna materialet og luft blandes inn. Hvor ofte ranken vendes avhenger temperaturen i ranken. Temperaturen bør ikke bli høyere enn 60-65grader; da sliter bakteriene som vi ønsker å ha der og bør vendes når temperaturen måler 55-60 grader omtrent 1/3 ned i ranken. For å oppnå en god kompost er det likevel viktig at temperaturen holder seg over 55 grader i noen dager for å drepe skadegjørere som sykdomsorganismer og ugrasfrø. Fortsett vending ved denne temperaturen til komposten begynner å bli kaldere. Deretter vil temperaturen avta gradvis og den kan vendes sjeldnere fram til den er moden. Dette kan ta fra 6 uker og oppover avhengig av materialet i komposten.
  • Du trenger et termometer for å kontrollere temperaturen i ranken og vite når den skal vendes. Du kan lage et selv ved å bruke et digitalt termometer som festes til et rør i metall eller hardplast, eller du kan kjøpe et.
  • Gjennom RMP-ordninga får man nå 350 kr/daa i tilskudd for å spre egenprodusert kompost. Les mer om vilkår for tilskudd til gårdskompostering og flere tips til komposteringsprosessen her: veileder-regionale-miljotilskudd-2023.pdf (statsforvalteren.no)

Håper dette kan være til hjelp og ta kontakt med oss om du har spørsmål!