Rundballer

 • Kjør sent nok ved pressinga dersom du har fastkammerpresse. Ved svært lave tørrstoffinnhold og nærmest direktehøstet gras er graset pakkevillig og kjørefart betyr ikke så mye. Men kjørefart er særlig viktig ved fortørket gras. Kjører du for fort med rask innmating siste halvdel av ballen så viser målinger med fortørket gras at ballevekta synker med 5-7 prosent og dertil mer luft og fare for feilgjæring/mugning i ballene.
 • Variabelkammerpresser og presser som lager store firkantballer er lite påvirket av innmating/kjørehastighet.
 • Kombipresser er store og tunge. Økonomiberegninger viser at singelpresse sammen med singel pakker er bra konkurransedyktig totaløkonomisk dersom den som pakker samtidig med pakkinga får kjørt ballene til kanten. Singelpresse og separat pakker er meget aktuelt under fuktige forhold og på bæresvak jord. Ulempen med singelpresse og pakker er at en trenger to traktorer og to personer.
 • Du må ha åtte lag plast på førsteslått, minst seks lag senere på året ved opptil 40 prosent tørrstoff, ti lag plast ved 40-50 prosent tørrstoff og 12 lag plast ved over 50 prosent tørrstoff.
 • Sørg for rask plastpakking av ballene etter pressing og rask transport av ballene ut til jordkanten. Flytting bare få timer etter pakking ødelegger mye for gjæringsresultatet.

Plansilo og tårnsilo

Sørg for:

 • Moderat fortørking og bra kutting av graset til plansilo.
 • Rask legging av tynne sjikt på maksimum 10-15 cm mellom hver pakking.
 • God pakking med skikkelig tyngde på pakkeutstyret, som må kjøres mye i silomassen undervegs.
 • Rask lufttett tildekking med plast og press straks innkjøringa er ferdig.

Ved transport mer enn sju km

 • Rundballemetoden er desidert billigst og har kapasitet nok ved lang transport.
 • Har du utstyr for plansilo/tårnsilo, vil det totalt sett lønne seg å leie rundballepresse til enkeltjorder som er over åtte km vekke fremfor å transportere/legge det i silo.
 • Slått ved tidlig utviklingsstadium gir god kvalitet og mye fôr i hver rundballe.
 • Bredspredning av graset og skikkelig god fortørking opptil 35 prosent tørrstoff, gir mye fôr i hver balle og lettere baller som gir mulighet for flere baller/lass ved hjemkjøring.
 • Hjemtransport med store hengere som tar mange baller – forutsetter at lasskapasitet er innenfor lovlige grenser. Eventuelt kan en vurdere hjemkjøring med lastebil/vogntog.
Hjemmeside ny 01

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet

Er du i tvil om hva som lønner seg for ditt bruk kan Norsk Landbruksrådgiving bistå med økonomivurderinger