Når tørrstoff i fôret passerer 40 prosent, er det først og fremst mugg som er utfordringa, og utestenging av oksygen det viktigste virkemiddelet. Rundballeplasten er ikke helt tett, og jo varmere det er, jo mer oksygen slipper gjennom. Fôr høsta tidlig på sommeren har med andre ord ekstra behov for å ligge så skyggefullt som mulig, eventuelt få mer plast. På rundball skal vi ha minst 6 lag plast, som med riktig forstrekking og overlapp og god plastkvalitet gir tett ball. Fôr som skal ligge lenge/varmt (eller handteres flere ganger), kan med fordel få 8 lag. Har du problemer med mugg, så gå opp 2-4 lag plast. Er det ekstra tørt fôr, som høyensilasje med 60-70 prosent tørrstoff, må vi opp i 12-14 lag plast.

MG 4401
Vær kritisk til plastkvalitet. Be om dokumentasjon på at kvaliteten er det produsenten lover. Foto: Morten Livenengen

God plastkvalitet er viktig

Farget plast er lite grann mindre tett enn hvit, men ulik plastkvalitet (mellom leverandører) kan nok gi større forskjeller. Grønn er mindre tett enn hvit. Testing av Trioplast på laboratorium i Sverige har vist at plast produsert med ny teknologi i 19 my tykkelse er like tett som tradisjonell film i 25 my tykkelse ved samme antall lag plast. Her er imidlertid teknologien viktig, så vurderer du tynn plast, be om dokumentasjon på test ved nøytralt laboratorium, helst det svenske som er eksperter.

Stadig flere bruker breiplast i stedet for nett på rundballene, med de fordeler den har med tanke på bl.a. sortering. Som nett bør den legges ca. 2,5 runde. To lag breiplast betyr ikke at du kan kutte ned fra minimum 6 lag film, og trolig heller ikke bør kutte ned når utgangspunktet er 8 lag film. Breiplasten er (stort sett) tynnere enn film, og det er ikke noe lim som gjør at breiplast og film henger sammen. Siden de legges på to forskjellige steder i kombipressa, er det også lett å få gras mellom breiplasten og filmen. Breiplasten dekker også for lite inn mot midten av tverrenden på ballen til at vi får fullgod plastdekning om vi reduserer antall lag film.

Still inn og vedlikehold pakker

En del feil skyldes ikke plastkvaliteten, men pakkeren. Riktig innstilling og kontinuerlig vedlikehold er viktig. Minst 53 % overlapp, ikke 48 % som gir «glipper», på pakkere der du kan stille overlapp. Rett forstrekk: 70 %, stilles med bremserullene. Vask bremserull og strekk-ruller minst ukentlig, for å fjerne limrester. Still kniven som kutter plasten høgt nok, så du unngår «plasthaler». Bruk 2,5 runde nett/breiplast, da det trengs for å holde ballefasong fram til pakking.

Hjemmeside ny 01

Vi er her for deg

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet