Hva gjør du når fôranalysen viser høyt askeinnhold?

Har det vært våte forhold, og jorda har vært blaut, øker risikoen for jordinnblanding i rundballene via slåtte- og pakkeprosessen. Da skal man være obs på hvilke konsekvenser dette kan medføre. Det er mye bakterier og mikroorgansimer naturlig i jord og vann, men under visse forhold får disse utvikla seg til å bli av det uønska slaget. Vekst av disse kan gjøre at pH heves i gjæringsprosessen, næringsstoffer brytes ned, og fôret mister smakelighet.

Fôr med lav hygienisk kvalitet

Lav hygienisk kvalitet er våte partier, misfarging, varmgang, mye støv og lukt i fôret. Drektige og unge dyr er sensitive for dårlig hygiene i fôret, og bør ikke få slikt fôr. Et sånt fôr kan også ha høyt innhold av sporer, så vær forsiktig med å gi det til melkeku.

Oppblomstring av uønska mikroorganismer

Forskjellige symptomer som kan oppstå ved en oppblomstring av disse organismene er sepsis, abort eller øyebetennelse. Det kan også utvikles til hjernehinnebetennelse.

Listeria monocytogenes er en bakterie som kan føre til listeriose, og finnes naturlig i jord og planter. Listeriose kommer ofte av fôring med forurensa (jordinnblanding) og dårlig fôr. Disse bakteriene formerer seg i lave temperaturer og pH ned til 5. Ved økte temperaturer, som ved varmgang, og ved høy pH går formeringa raskt. Pass derfor på at det ikke blir liggende fôr på fôrbrettet med varmgang.

Muggsopp

Ulike typer muggsopper kan gi helseproblemer på grunn av giftstoffene de produserer, og det er noen av disse vi kjenner som mykotoksiner. Disse giftstoffene kan gi både akutt og kronisk forgiftning. Store mengder muggsoppsporer fôret kan gi allergiske reaksjoner, ved at det blir mye støv og irritasjon i luftveiene. Andre typer av muggsopp kan gi problemer i mage - tarm og andre indre organer. Er man ekstra uheldig kan det føre til abort. Det kommer an på hvilke sopper som vokser som vil gi de ulike helseproblemene.

Ta ut fôrprøver

Viktigheten av å ta ut fôrprøver er ekstra viktig i år, særlig med tanke på å vite status for jordinnblanding og gjæringsprosess. Det anbefales at man venter minst 8 uker etter slått før prøvene tas ut. Da skal ensileringsprosessen og utviklinga av uønska bakterier være ferdig. Det kan være vanskelig å få tatt ut gode nok prøver for hygienisk kvalitet , fordi man ikke får tatt prøver av en hel ball. Det er også best å få gjort en analyse av surfôr, og ikke ferskt gras.

Pass på at du har merka rundballene som ble høsta på skifte(ne) som var mest utsatt for jordinnblanding. Da sikrer du deg mot å plukke feil rundball senere om det viser seg å være dårlig fôr.

Askeinnhold

Askeinnholdet i en fôrprøve er det som blir igjen av mineraler etter at prøven er brent, det vil si innholdet av uorganisk materiale i tørrstoffandelen av grovfôret. Dette er en indikator på mengde innblanda jord.

Jord og aske er ikke fordøyelig, og mye av dette i en fôrprøve kan gjøre at kalibreringene under analyse bli feil, og dermed gir usikre svar når det gjelder fôrplanlegging videre. Dette gjelder særlig på kvalitetsmåla energi og fordøyelighet.

Askeinnholdet i en fôranalyse bør ikke ligger over 100 g/kg TS. En høyere verdi kan være en indikasjon på forurensning med jord. Årets fôranalysestatistikk for Innlandet viste et gjennomsnittlig askeinnhold på ca 70g / kg TS for første og andreslått.

Ved å først ta ut en «vanlig» fôrprøve, kan du raskt få svar om det er jordinnblanding eller uvanlig høyt askeinnhold. Du kan dermed gå videre med en kjemisk analyse i stedet for en vanlig NIR- analyse. En hygienisk analyse skal tas ut som en tilleggsprøve.

Med tanke på listeriabakterier kan man sende inn egen prøve for dette til Eurofins. Det er dermed vanskelig å få ta ut en representativ prøve fordi listeria oppformer seg i klaser rundt i rundballen, og ikke over hele rundballen. Vær derfor påpasselig å ta ut flere små prøver rundt om på rundballene.

Jordinnblanding
Fôranalyse med høyt innhold av aske, som kan antyde jordinnblanding. Merk at det står "svært sannsynlig" bak feltet for jordinnblanding.

Hva gjør du så med det fôret som inneholder mye aske?

Det kommer selvsagt an på hvor mye aske som er i fôret, men på generell basis vil vi anbefale å kassere alt for som inneholder over 100- 150 g/ kg TS aske.

Fôr med påvist jordinnblanding bør ikke gis til drektige dyr, ungdyr, sauer eller hester. Har du okser kan de tildeles fôret, men da bør det blandes med fôr av god hygienisk kvalitet som uttynning.

Merk at om det er mye jord i fôret, vil dette ta opp plass i vomma. Da vil det bli mindre plass til de viktigste næringsstoffene dyra trenger for vekst og melkeproduksjon.

Hvor kommer så jordinnblandinga fra?

  • Pakking av jord på dekka
  • Lav stubbehøgde
  • Ujevn overflate på jordet.
    • Mye vånd og rotter
    • Ujevn jordbearbeiding
  • Feil innstilling på riva eller lav pickup på høsteutstyret
  • Dårlig hygiene på utstyret ved kjøring og legging av plansilo
20230717 104943