Det så ikke bra ut for raigraset fra våren av. Det var så dødt at det lenge var tvil om det ville ta seg igjen. Ved 1. slått var det ingen avling på reine raigrasruter, men nå var det tydelig at veksten var i ganng. Deretter ble det 4 normalt gode slåtter og ei respektabel årsavling. (Spire surfôr pluss 100) (Fia og Trygve)

Hundegraset kom raskt om våren, noe som er verd å merke seg for den som vil ha et tidlig beite for sau og lam. Hundegraset har tidlig veksstart hos oss og vokser raskt i tillegg, slik at det fort blir ei utfordring å beite hardt nok til å unngå langgras.

Hundegras20og20raigras20forsoksfelt20host202016
Tilstanden 26. juni 2016. Raigraset har kommet for fullt igjen.

Det foreligger dessverre ikke kvalitetsanalyser i skrivende stund, og det er beklagelig, for jeg er sikker på at vi dette året har god kvalitet på alle slåtter. Høstinga skjedde hele tida ved begynnende skyting av hundegras, og det var lite sopp i feltet. Vi får komme tilbake til fôrkvalitet senere, men har tro på at både raigras og spesielt hundegras har sin plass i opplegg med hyppig (intensiv) beiting eller kombinasjon beite - slått - beite som jo er spesielt aktuelt der sau skal ha godt vårbeite og godt høstbeite + et par slåtter i tillegg.

Det er lov å prøve seg fram med et mindre skifte som egner seg for hyppig avbeiting. Det er stadig krav om dyr som skal ut så her må vi finne gras som tåler juling. Engrapp kan være med i blanding for å bedre varigheta, og kløver kan være et bra innslag for appetitt og fôrkvalitet. Ellers mener jeg hundegraset har si nisje her.

Hundegras20og20raigras20forsoksfelt bmp20soyler