I forbindelse med uttak av prøvene vurderer og beskriver vi enga slik at du kan sammenligne med din egen. Husk at disse kommentarene er skrevet i tilknytning til uttaket, ikke dato for publisering. Et anna viktig moment er at vi sorterer fra kløver for å sikre mest mulig likt plantemateriale mellom hvert uttak. Har du sjøl bra med kløver i enga kan du regne med høgere proteininnhold. I økologisk eng tar vi likevel med kløver i prøvene siden den der ofte er viktig for avling og kvalitet.

Les og se video: Prognosehøsting gir presis slått

Våre prognosedatoer (tidspunkt for at energiverdi kommer "ned" på 0,90 eller 0,85 FEm pr kg tørrstoff) baserer seg mye på Grovfôrmodellen kalibrert med våre resultater, som gir utvikling ei snau uke fram i tid. I tillegg kommer eget skjønn utifra det vi observerer, slik at prognosedato ikke alltid samsvarer med analysesvar og Grovfôrmodellens beregning. Noen steder er egen vurdering det viktigste, som der det ikke er værstasjon med tilstrekkelig data i nærheten eller prøva ikke er av timotei- eller raigrasbasert eng.

Prøv Grovfôrmodellen

Varmesum pr 30.juni

Varmesum er en indikator på utvikling av plantene, men aller mest når det er på tide å gå ut og sjekke utviklinga i egen eng. Plantenes utvikling er avhengig av flere faktorer enn temperatur, både med vekstforhold og plantebestandets tilstand etter overvintring og tidligere drift. Valg av slåttedato må ikke tas uten en god runde på skiftene som skal høstes.

I år ligger varmesum etter vekststart på de landbruksmeteorologiske målestasjonene i Innlandet til og med 29.juni litt over de to foregående år, med litt variasjon mellom 2021 og 2022. På de høgereliggende stasjonene er summen 30-50 døgngrader høgere enn i fjor, som med siste ukes vær utgjør 2-3 døgn.

Oppdaterte resultater pr 7.juli

Vi oppdaterer denne artikkelen med analysesvar så snart vi får dem og får vurdert resultatene, så den vil stort sett være mer oppdatert enn den ukentlige Grovfôrmeldinga. Resultatene har vist rask nedgang i kvalitet i bygdene med seinere slåttedato - opp mot det dobbelte av det vi tidligere har vært vant med. Tørken setter preg på stadig større områder, og for mange er det ikke lengre kvalitet, men mengde som gjelder.

Slåttestrategi i tørkeår

Områder med avslutta uttak finner du nederst i artikkelen.

Trysil og Engerdal

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Jordet

Arne Norstad

450

Konv

Timotei/

engsvingel

2 år

12.6.

19.6.

1,12

0,97

479

583

220

158

E. 23.6.

Drevsjø

Vegard Drevsjømoen

674

Konv

Timotei/

engsvingel

1 år

19.6.

26.6.

3.7.

0,93

0,92

0,84

618

602

662

187

149

140

Dra i skyver under tabell for å se mer. E.=Etter, under prognosedato.

Kommentar ved uttak 3.juli, ved Linda Rønning:

Norstad: Enga er høstet.

Drevsjømoen: I gjennomsnitt ca 80 cm høy eng, 4 leddknuter, 5 blad. Varierende utvikling på graset, de fleste var i skyting 3.juli. Tett og fin eng, men mye legde i enga.

Lesja

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Lesja

Ola Arne Hareland

570

Konv

Timotei/

bladfaks

4.års

19.6.

0,87

597

183

Kommentar ved uttak 19.juni:

Hareland: Enga var noko ujamn, men i snitt omlag 55 cm høg. Både bladfaksen og timoteien har skote, noko som nok skuldas tørkestress. 4-5 blad og 1 leddknute.

Nord-Østerdal:

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Rendalen

Finstad

280

Timotei/

engsvingel

2 år

12.6.

høstet

1,03

569

18,7


Elvål

Grindflek

Timotei/

strandsvingel

3 år

12.6.

19.6.

1,06

0,87

446

671

19,6

15,5


20.6.

Alvdal

Storsteigen vgs

425

Timotei/

engsvingel

3 år

12.6.

19.6.

1,00

0,87

538

627

16,4

13,3


20.6.

Tynset

Nygårdshaug

450

Timotei/

engsvingel

3 år

12.6.

19.6.

1,01

0,83

409

659

19,5

14,1


Tolga

Kleven

565

Timotei/

engsvingel

1 år

12.6.

19.6.

1,01

0,87

398

624

22,0

17,1


20.6.

Vingelen

Fjellmjølk

650

Timotei/

engsvingel

2 år

19.6.

0,90

607

12,6

27.6.

Dra i skyver under tabell for å se mer.

Kommentar ved uttak 19.juni og 26.juni, ved Tynset-kontoret:

Mogstad: Høstet.

Grindflek: Plantebestand: 55 cm. 3 leddknuter, 5 blad. Begynnende skyting.

Storsteigen: Plantebestand 50 cm. 2 leddknuter, 4-5blad. Tørkepreget, i skyting.

Nygårdshaug: Plantebestand: 70 cm. 2 leddknuter, 4-5 blad. Begynnende skyting.

Kleven: Plantebestand: 65 cm, 2 leddknuter, 5 blad.

Fjellmjølk: Plantebestand 35-38 cm, 1-2 leddknuter, 4 blad, Flaggblad ute, begynnende skyting, Tørkepreget, men ikke svidd. 26.juni: Plantebestand ca. 54-56 cm, 3-4 leddknuter, 3-4 blader, i skyting

Valdres

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Rogne

Tor Skattebo

500

Konv.

Tim/engsv/kl.

2.år

6.6.

11.6.

18.6.

23.6.

1,10

1,05

0,89

0,84

437

487

573

629

218

202

158

150Dra i skyver under tabell for å se mer.

Kommentar ved uttak 18. og 23.juni, ved Magne Vingdal:

Skattebo: 18.juni: Timotei ca.60 cm lang med 3 leddknuter og begynnende skyting. 23.juni: Timotei er ca.78 cm lang med 4 leddknuter og i skyting.

Sør-Østerdal:

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Rena

Thomas French

255

Øko

Timotei 45/

engsvingel 30/

rødkløver 25

3 år

12.6.

19.6.

1,02

0,83

556

648

158

109


Rasta, Koppang

Knut Kristiansen

257

Konv

Timotei/

engsvingel

3 år

12.6.

19.6.

1,04

høstet

448

246

23.6.

Styggberget

Wenche Bakken

475

Konv

Timotei/

engsvingel

2 år

12.6.

19.6.

1,00

0,88

535

625

157

115

E. 23.6.

Dra i skyver under tabell for å se mer. E.=Etter, under prognosedato.

Kommentar ved uttak 19.juni, i Styggberget ved Linda Rønning, og øvrige ved Tynset-kontoret:

French: Plantebestand: 74 cm. Strekningsvekst, 3-4 leddknuter, 5-6 blad. Skyting.

Kristiansen: Høstet.

Bakken: Enga var ca 60 cm høy, med 3 leddknuter, 5-6 blader, i skyting ved prøveuttak. Enga er høstet før 23.juni.

Ottadalen

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Vågå

Roar Sletten og Randi Valde

365

Konv

Bladfaks/

timotei

2.års

29.5.

5.6.

1,04

0,94

411

471

260

206

9.6.

14.6.

Lom

Erik Visdal

380

Konv

Bladfaks

3.års

5.6.

12.6.

1,06

0,95

433

528

218

164

16.6.

19.6.

Dra i skyver under tabell for å sjå meir.

Kommentar ved uttak 19.juni ved Kjersti N. Sveen.

Sletten/Valde: Høstet.

Visdal: Full skyting på både timotei og bladfaks. Timoteien var 78 cm høy, 4 leddknuter og 4-5 blad.

Midt-Gudbrandsdal

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Fåvang 1

Mari Holen Berge/ Pål Holen

200

Konv

Timotei/

engsvingel

3.år

30.5.

5.6.

12.6.

1,13

1,02

0,99

410

468

494

227

196

178

21.6.

26.6.

Fåvang 2

Mari Holen Berge/ Pål Holen

185

Konv

Timotei/

engsvingel

2. år

30.5.

5.6.

12.6.

1,19

1,11

0,98

383

436

537

263

249

179

18.6.

21.6.

Heidal

Terje Jonny Sveen

600

Konv

Timotei/

engsvingel

2. år

19.6.

0,96

545

208

24.6.

27.6.

Dra i skyver under tabell for å se mer.

Kommentar ved uttak 19.juni, ved Oddbjørn Kval-Engstad:

Berge/Holen 1 og 2: Høsta.

Sveen: Bra 2.års eng med mye timotei. Vatna flere ganger. Bestandshøgde 45-50 cm. Hovedskudd med 5 blad framme, flaggblad synlig, men ikke helt framme, på noen, 3 leddknuter. Blir høsta 23.-24.juni.

Sør-Gudbrandsdal

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Øyer

Ingvald Nymoen

200

Konv

Hundegras/

raigras

2.år

30.5.

5.6.

1,01

0,96

417

442

265

216

14.6.

19.6.

Øyer

John Grothe

200

Konv

Timotei/

Engsvingel

1 år

30.5.

5.6.

12.6.

1,08

1,03

0,95

427

495

536

252

237

167

17.6.

22.6.

Gausdal

Iver Steig

320

Konv

Timotei/

strandsvingel

1.år

30.5.

5.6.

12.6.

1,16

1,01

0,99

348

379

490

307

256

185

21.6.

25.6.

Brøttum

Anne Mæhlum

320

Konv

Timotei/

engsvingel

2.år

31.5.

5.6.

9.6.

1,07

1,03

0,99

462

464

507

264

205

173

21.6.

25.6.

Biristrand

Even Flesvik

180

Konv

Timotei/

strandsvingel

2.år

31.5.

5.6.

12.6.

1,11

1,00

0,94

479

512

547

326

244

187

16.6.

21.6.

Dra i skyver under tabell for å se mer.

Kommentar ved uttak 12.juni, ved Lina Ruud og Franz A Bakken:

Nymoen: Begynnende skyting, 55-60 cm høg. Planlagt slått 7.juni.

Grothe: Enga ble målt til 65 cm, og var i begynnende skyting. Noe tørkestresset, slått 12.juni.

Steig: Enga ble målt til 60 cm, og begynnende skyting på timotei. Planlagt slått 15.juni.

Mæhlum: Enga ble målt til 40-45 cm. 4-5 blad på timotei og 2 leddknuter. Ble slått 9.juni.

Flesvik: Enga måles til ca. 60 cm. 5 blad og 2-3 leddknuter.

Vestoppland

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Gran

Torstein Alm

Konv.

Timotei/

engsvingel

30.5.

5.6.

12.6.

1,06

0,99

0,88

487

498

580

213

197

147

Lena

Jens Petter Sveum

Konv

Timotei/

engsvingel

30.5.

5.6.

1,06

0,97

477

520

238

205

Dra i skyver under tabell for å se mer.

Kommentar 16.juni ved Erik Aaberg:

Alm: I full skyting 12.juni. Gått utrulig fort.

Sveum: Høstet forrige helg, ved skyting.

Hedmarken

Sted

Vert

Moh

Drift

Engblanding

Alder

Dato

FEm/kg ts

NDF,

g/kg ts

Råprot.,

g/kg ts

Prog dato 0,90

Prog dato 0,85

Moelv

Stein Gård

130

Konv

Timotei/

engsvingel

2.år

30.5.

5.6.

1,09

1,01

439

496

200

165


12.6.


16.6.

Helgøya

Simen Littmann Lunde

165

Konv

Raigras

2.år

30.5.

5.6.

1,10

1,09

380

389

208

171


14.6.


18.6.

Rudshøgda

Lars Jørgen Tokstad Platou

285

Øko

Timotei/

engsvingel/

kløver

3.år

30.5.

5.6.

1,05

1,01

450

490

177

155


12.6.


16.6.

Veldre

Ole Morten Houmb

499

Konv

Timotei/

engsvingel

2.år

30.5.

5..6.

1,14

1,11

411

461

267

205


13.6.


17.6.

Gaupen

Marius Sylling

260

Konv

Timotei/

engsvingel

1.år

30.5.

5.6.

1,10

1,05

429

480

238

173


12.6.


16.6.

Furnes

Gjermund Kjendlie Gjerlaug / TYR

285

Konv

Timotei/

engsvingel

2.år

30.5.

5.6.

1,04

0,97

469

518

198

150


12.6.


16.6.

Løten

Hans Jørgen Sætren

255

Konv

Timotei/

engsvingel

2.år

30.5.

5.6.

1,10

1,08

422

469

242

195


12.6.


16.6.

Dra i skyver under tabell for å se mer. E.=Etter, under prognosedato.

Kommentarer ved uttak 5.juni ved Stein Jørgensen (+ tillegg 10.juni):

Stein Gård: Enga ble målt til 40-45 cm i snitt, Flaggbladet er under utvikling og planta er i strekningsvekst.

Lunde: Raigrasenga målte til ca 45-50 cm i snitt, og er i strekningsvekst. Har kommet seg og fremstår mye tettere. Denne blir slått søndag 11.juni og blir presset på mandag.

Platou: Økoenga er 50-60 cm i snitt og flaggbladet er i ferd med å bli ferdig utviklet, så enga vil antagelig gå i begynnende skyting i løpet av helga og blir slått da.

Houmb: Enga her er ca 35-40 cm og leddknuter er ca 4 cm opp på stengelen, og er da i strekningsvekst. Her har vi god til slått. Hvis været ikke endrer seg til enda varmere.

Sylling: Enga har strekt seg til 40-45 cm i snitt, og flaggbladet er på tur opp og det betyr at enga er i strekningsvekst.

Gjerlaug/TYR : Enga ble målt til 60–65 cm i snitt, og den av prognoseengene som har kommet lengst, flaggbladet er ferdig utviklet og vi vil få begynnende skyting i helgesvingen. Den ble slått 7.juni .

Sætren: Enga er 40–45 cm i snitt og flaggbladet stikker så vidt frem, så denne enga er i strekningsvekst.