Kraftfôr til hjort ?

Fôring av hjort i oppdrett har mange fellestrekk med fôring av sau og kjøttfe.

Les mer ›

Surfôr til hjort og dåhjort

Hjortevilt trives godt med surfôr som vinterføde, dersom surfôret er smakelig og av tilstrekkelig kvalitet.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Raisvingel – eit godt alternativ til timotei? 25.11.2012

Raisvingel er eit godt alternativ til timotei om du ynskjer ei eng som skal tole tre haustingar eller beiting i tillegg til slått.

Koster hjorten meir enn han smakar? 19.03.2012

Forvaltning framover

Smidighet og samarbeid - suksessfaktorer i viltforvaltninga 08.03.2012

”Under hjortejakta ønsker jeg at det tas ut så mange dyr som mulig på min eiendom og de skal helst skytes på innmark.”

Har hjorten blitt et husdyr? 07.03.2012

Enkelte steder i fylket har hjortestammen blitt for stor. Registreringer gjort lokalt og regionalt viser store avlingstap på innmark på grunn av hjortebeiting.

Sikrer rundballene med armeringsmatter 07.03.2012

Anders Øverbø på Holmemstranda i Rauma sikrer rundballene mot hjort med gjerder av armeringsmatter.

Hjorten må haldast borte frå rundballane 29.02.2012

Hjorteviltet har over snart 20 år påført landbruket i Møre og Romsdal store kostnader.