Fôring av geit

For geita som for andre dyr bør en forvente best resultater når fôrtildeling og fôropptak stemmer over ens med det behovet dyra har. Dette gjelder både ytelse, sykdom og melkas sammensetning.

Les mer ›

Grovfôr i melkeproduksjon - mer enn bare vomfyll

Grovfôr er grunnlaget for fôring av ku og geit i melkeproduksjon. Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Prognosehøsting 2016 25.07.2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Røynsler med fullforblandar til geit 31.12.2015

Fullfôrblandaren dukka opp rundt år 2000. Fram til 2009 var det berre traktordrivne fullfôrblandarar som vart levert. Fullfôrblandaren finkuttar foret og gjer det lettare å ta opp.

Bønder bør sjonglere med ballane 18.02.2015

Bøndene bør sjonglere med rundballane for å få betre og meir jamt fôr, seier forskarane ved Bioforsk.

Grovforanalyser sesongen 2012 så langt på Haugalandet 11.12.2012

Både mengde fôr og kvalitet er bedre hjå dei fleste i år enn i 2011. Innhaustingsveret var og bedre. Her er gjennomsnittstalla frå kommunane på Haugalandet så langt.

Grovforanalyser sesongen 2012 så langt på Haugalandet 11.12.2012

Både mengde fôr og kvalitet er bedre hjå dei fleste i år enn i 2011. Innhaustingsveret var og bedre. Her er gjennomsnittstalla frå kommunane på Haugalandet så langt.

Utprøving av NoFence på geit 08.03.2012

Utprøving på geit i regi av Bioforsk Økologisk ble gjennomført i september, og det var forsker Britt Henriksen som var ansvarlig for utprøvingen.

Geit i vekst på Sunnmøre 08.03.2012

Gjennom fleire år har sau og geiteavlslaga i dei tre Vestlandsfylka samarbeidd om eit prosjekt Geit i vekst.

Stor satsing på geitmjølkproduksjon 01.03.2012

Geitmjølkproduksjonen i Norge er i dag ei lita næring. Totalt blir det årleg produsert om lag 20 mill liter geitmjølk.

Forgiftning hjå husdyr frå vintergrøne planter 03.01.2011

Vintergrøne hageplanter drep husdyr.