Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Påvirkning av fettkvaliteten hos kjøttfe

Nyere forskning har vist at det er mulig å påvirke fettet i drøvtyggerkroppen på måter som er viktige for smak og for mulige helsemessige effekter av å ete kjøttet.

Les mer ›

Storfekjøtproduksjon - fôring av oksar

Grovfôr er viktig for veksande storfe. Grovfôr og beite har ein sentral plass i rasjonen til storfe i vekst. Normalt utgjer grovfôr 40-60 % av energien i rasjonen til oksar.

Les mer ›

Klimagasser og kjøttproduksjon på storfe

Det skrives og sies mye om klimagasser for tida, og drøvtyggernes utslipp av metan har fått stor fokus.

Les mer ›

Surfôrkvalitetens betydning for fôropptak og tilvekst i storfekjøttproduksjonen

Storfekjøttproduksjon regnes for å være en grovfôrbasert produksjon. Men hvor grovfôrbasert, eller kraftfôrbasert, den er, varierer.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Prognosehøsting 2016 25.07.2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Beite til sau og storfe 03.06.2016

Prosjektrapport 2012-2015

Beite til sau og storfe 03.06.2016

Prosjektrapport 2012-2015

Beiting og fôring i ammekuproduksjonen 08.12.2015

Produksjon av storfekjøtt ved bruk av kjøttferasar i ammekuproduksjonen kan vere ein rasjonell produksjon om forholda ligg til rette.

Beiting og fôring i ammekuproduksjonen 08.12.2015

Produksjon av storfekjøtt ved bruk av kjøttferasar i ammekuproduksjonen kan vere ein rasjonell produksjon om forholda ligg til rette.

Fôr ammekua rett i vinter 16.10.2015

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene.

Fôr ammekua rett i vinter 16.10.2015

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene.