Lokale

Mineraler i grovfôr og behovsnormene

Stort sett er innholdet av mineraler i grovfôret for lavt til å dekke behovet hos storfe som får lite kraftfôr.

Les mer ›

Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Storfekjøtproduksjon - fôring av oksar

Grovfôr er viktig for veksande storfe. Grovfôr og beite har ein sentral plass i rasjonen til storfe i vekst. Normalt utgjer grovfôr 40-60 % av energien i rasjonen til oksar.

Les mer ›

Klimagasser og kjøttproduksjon på storfe

Det skrives og sies mye om klimagasser for tida, og drøvtyggernes utslipp av metan har fått stor fokus.

Les mer ›

Surfôrkvalitetens betydning for fôropptak og tilvekst i storfekjøttproduksjonen

Storfekjøttproduksjon regnes for å være en grovfôrbasert produksjon. Men hvor grovfôrbasert, eller kraftfôrbasert, den er, varierer.

Les mer ›