Halm: kvalitet og økonomi

Omtrent all halm som nyttes til fôr blir i dag behandlet med ammoniakk. Behandling med ammoniakk øker nitrogeninnholdet i halmen og dermed forverdien av grovforet.

Les mer ›

Behandling av halm

Halmens næringsverdi kan økes ved å behandle halmen fysisk, kjemisk eller ved en kombinasjon av disse.

Les mer ›

Lagring av halm til fôr

I realiteten er det to aktuelle halmbehandlingsmetoder; dyppeluting og ammoniakkbehandling

Les mer ›

Generelt om halm

Halm er i hovedsak et restprodukt fra produksjon av korn (kornhalm) og delvis fra produksjon av grasfrø (frøhalm). I utgangspunktet er halm lite egnet som fôrmiddel.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Konservering og fôring av frøhalm

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks.

Les mer ›

Fra andre

Halmberging 04.09.2015

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen.

Halmberging 04.09.2015

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen.

Berg halmen til fôr i år 20.08.2013

Kortreist grovfôr er det rimeligste, og i år må mest mulig av halmen berges. Ammoniakkbehandling er løsningen for noen, mens ureatilsetting må vurderes av flere.

Grovfôr av korn 13.08.2013

Grovfôrmangel har i 2013 aktualisert mer utradisjonelle typer grovfôr, bl.a. høsting av korn på rot. Korn til grovfôr bør høstes enten ved skyting eller ved deigmodning.

Nødberging av korn til fôr 13.08.2013

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Halm til fôr - alternative behandlinger 30.08.2012

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

Halm til fôr - alternative behandlinger 30.08.2012

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

Halm til fôr - alternative behandlinger 30.08.2012

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

FarmTest Rundballepresser 01.09.2011

Testen ble utført i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bedre Gårdsdrift sammeren 2011. Rapport foreligger nå i PDF utgave som særtykk av reportasje i Bedre Gårdsdrift nr 6 2011