Lokale

Halm: kvalitet og økonomi

Omtrent all halm som nyttes til fôr blir i dag behandlet med ammoniakk. Behandling med ammoniakk øker nitrogeninnholdet i halmen og dermed forverdien av grovforet.

Les mer ›

Behandling av halm

Halmens næringsverdi kan økes ved å behandle halmen fysisk, kjemisk eller ved en kombinasjon av disse.

Les mer ›

Lagring av halm til fôr

I realiteten er det to aktuelle halmbehandlingsmetoder; dyppeluting og ammoniakkbehandling

Les mer ›

Generelt om halm

Halm er i hovedsak et restprodukt fra produksjon av korn (kornhalm) og delvis fra produksjon av grasfrø (frøhalm). I utgangspunktet er halm lite egnet som fôrmiddel.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Konservering og fôring av frøhalm

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks.

Les mer ›