Gjødselpriser januar-april 2011

Før nyttår ble Felleskjøpet Agri og Yara enige om gjødselpriser for årets tre første måneder. I gjennomsnitt for Fullgjødsel®-typene økte prisene fra desember til januar med snaut 10 %.

Les mer ›

Fôranalysevurdering

Fôranalysebevis kan vera omfattande og ikkje alltid lett å tolke. I Norsk Landbruksrådgiving Hordaland utviklar dei eit verkty for betra utnytting av verdifull informasjon, både til fôring og dyrking.

Les mer ›

Nye gjødselpriser høsten 2010

Felleskjøpet Agri og Yara er enig om pris på Fullgjødsel og anna terminvare, og basispris 1.9.-31.12 er å finne på FKAs nettsider.

Les mer ›

Prising av grasrundballer

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei.

Les mer ›

Vatning til eng - er det lønsamt ?

I fôrproduksjonen er det økonomien i husdyrproduksjonen som vert avgjerande for om tiltak i planteproduksjonen kan svara seg.

Les mer ›

Anbefaler flere å sette bort grashøstingen

Økonomisk sett er det utvilsomt en riktig utvikling når entreprenører i større grad tar over høstingen selv på bruk over 200 dekar. Påstanden kan leses i tidsskriftet Buskap 5/2006.

Les mer ›

Totaløkonomi for ulike silometoder

For å kunne vurdere totaløkonomien ved en silometode må de årlige kostnadene beregnes.

Les mer ›

Gras på rot

Mange velger å selge graset på rot - det vil si at kjøper betaler en viss sum for å høste graset, oftest ved hjelp av eget utstyr.

Les mer ›

Dokumentasjonsskjema for rundballeensilering

Ved rundballeensilering leies ofte en nabo eller en entreprenør til å stå for hele eller deler av arbeidet.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi 08.02.2016

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi 08.02.2016

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Grasbøndenes utfordring 10.01.2016

De største utfordringene er:

Surfôrtolken - for bedre fôrvurdering 22.12.2015

Med Surfôrtolken henter vi ut de viktigste resultatene fra fôranalysebeviset, får ut en praktisk kommentar til hvert resultat og gir ei helhetsvurdering av fôrkvaliteten.

Fôr ammekua rett i vinter 16.10.2015

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene.

Fôr ammekua rett i vinter 16.10.2015

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Beiting – resten av beitesesongen 12.06.2015

Beitevaner til kyrne er ikke medfødt, men kyrne kan læres opp til gode beitevaner. Førstekalvskyr må ha hatt 200 beitedager før de får «godkjent sertifikat» som gode beitedyr.