Lokale

Økt avling mer lønnsomt enn økt areal

For mange grovfôrprodusenter vil det være bedre økonomi i å øke avlingsnivået rundt gården enn å kjøre flere kilometer for å komme til leiejord.

Les mer ›

Korleis bli endå betre med jordarbeidinga?

Jan Erik Lisjordet har vore følgt opp i fleire artiklar i Buskap blant anna fordi han er ein flink bonde og produserer eit rimeleg fôr (nr. 4 side 30 og nr. 6 side 23).

Les mer ›

Svært høye grasavlinger i Avlingskampen 2016

Avlingskampen 2016 i grovfôr illustrerer viktigheten av å tilføre tilstrekkelig mengde næringsstoffer basert på korrekte avlingsanslag.

Les mer ›

Prising av grasrundballer

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei.

Les mer ›

Vatning til eng - er det lønsamt ?

I fôrproduksjonen er det økonomien i husdyrproduksjonen som vert avgjerande for om tiltak i planteproduksjonen kan svara seg.

Les mer ›

Anbefaler flere å sette bort grashøstingen

Økonomisk sett er det utvilsomt en riktig utvikling når entreprenører i større grad tar over høstingen selv på bruk over 200 dekar. Påstanden kan leses i tidsskriftet Buskap 5/2006.

Les mer ›

Totaløkonomi for ulike silometoder

For å kunne vurdere totaløkonomien ved en silometode må de årlige kostnadene beregnes.

Les mer ›

Gras på rot

Mange velger å selge graset på rot - det vil si at kjøper betaler en viss sum for å høste graset, oftest ved hjelp av eget utstyr.

Les mer ›

Dokumentasjonsskjema for rundballeensilering

Ved rundballeensilering leies ofte en nabo eller en entreprenør til å stå for hele eller deler av arbeidet.

Les mer ›