Helse-miljø-sikkerhet (HMS)

Ensilering av gras i siloen er ingen ufarlig prosedyre! Silogasser og fallskader er et alvorlig problem. Pressaftavrenning til det ytre miljø er et annet forhold som også må unngås.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballer

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret.

Les mer ›

Virkning av snittelengde på surfôropptaket

I norske forsøk er det målt høyere surfôropptak og høyere mjølkeytelse med snittelengde på ca 2 cm sammenlignet med 6-10 cm.

Les mer ›

Smørsyresporer i melk

I denne artikkelen skriver Magne Mo, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, om sine anbefalinger til tiltak for å unngå smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk.

Les mer ›

Varmt godt vær øker faren for silogass

Godt vær under grashøstinga kan øke produksjonen av gass i siloen. Varmt vær gir høy temperatur i graset. Dette gir stor åndingsaktivitet og varmgangen er igang nesten før lasset er i siloen.

Les mer ›

Rundballeteknologi

For ca. 10 år siden gjorde NOFO / SNV et anslag for hvor mye fôr som ble konservert i rundballer. Den gangen var tallet ca. 30 %. I dag er det samme anslaget økt til over 50 %.

Les mer ›

Transport av plastpakkede rundballer

De nye combipressene har aktualisert behovet for transport av plastpakkede rundballer fra jordet til fjøset. Spørsmålene står i kø:

Les mer ›

Rundballer

Vi regner med at drøye 40 % av surfôret blir pakket i rundballer. Mengden av gras som konserveres i rundballer er stadig økende.

Les mer ›

Dokumentasjonsskjema for rundballeensilering

Ved rundballeensilering leies ofte en nabo eller en entreprenør til å stå for hele eller deler av arbeidet.

Les mer ›

Pølsepakking av gras med AgBag-systemet

Pakking av gras direkte inn i lange graspølser er prøvd både i Europa og i USA tidligere uten å ha slått skikkelig igjennom.

Les mer ›

Surfôr fra rundballer eller plansilo til melkeku ?

Ved melkeproduksjon i større skala står det praktiske valget av ensileringsmetode mellom rundballer og plansilo.

Les mer ›

Fra andre

Optimaliser grovfôret 03.06.2016

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i mai fleire mardagar med tema kvalitetsutvikling i eng.

Optimaliser grovfôret 03.06.2016

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i mai fleire mardagar med tema kvalitetsutvikling i eng.

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr 23.02.2016

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering.

Betre grovfôr for høgare avdrått 08.06.2015

Om lag 30 prosent tørrstoff og rett mengde syre gir optimal gjæring og høgast grovfôropptak. Frå markdag med Åshild Randby om kvalitetsutvikling i eng 18. mai 2015.

Betre grovfôr for høgare avdrått 08.06.2015

Om lag 30 prosent tørrstoff og rett mengde syre gir optimal gjæring og høgast grovfôropptak. Frå markdag med Åshild Randby om kvalitetsutvikling i eng 18. mai 2015.

Ensileringsmiddel i rundballar 26.05.2015

På Sira i Sør-Rogaland er det gode røynsle med bruk av ensileringsmiddel i rundballar.

Ensileringsmiddel i rundballar 26.05.2015

På Sira i Sør-Rogaland er det gode røynsle med bruk av ensileringsmiddel i rundballar.

Svensk artikkel angående breispredning 12.02.2015

I denne artikkelen ser vi et forsøk, der det blir sett på fortørking av graset med hensyn til breispredning.

Høsting av helgrøde 22.01.2015

Helgrøde kan godt berges i rund¬baller, men finsnitting og plansilo er mest aktuelt ved store mengder.

Høstestrategi på økologisk eng 15.12.2014

Antall høstinger og alder på enga påvirker både avlingsmengden og kvalitet på graset som høstes.