Hvordan går overvintringa ?

I landets varmeste strøk er bøndene allerede i ferd med å sjekke overlevelsen av raigras, mens andre fortsatt har uker med snø før det er gras å se.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

UGRASSPRØYTING I ENG OM HAUSTEN. Verknad på overvintringa? 20.10.2016

Kan sein ugrassprøyting i eng om hausten påverke overvintringa? Om hausten lagrar grasplantane opplagsnæring, i nedre del av stenglane. Denne opplagsnæringa er viktig for god overvintring.

Rug - en super beiteplante 15.03.2016

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Korleis sikre god overvintring 10.01.2016

Korleis ein behandlar graset eitt år kan få konsekvensar for det neste. Tal slåttar, gjødsling og tidspunkt for siste slått er faktorar som spelar inn

Ensileringsmiddel eller ikkje 21.07.2015

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Ensileringsmiddel eller ikkje 21.07.2015

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Noen slåttetanker og tips til tiltak etter slåtten 19.06.2015

Slåtten er over for noen, for svært mange gjenstår den. Vi er på overtid i forhold til de siste åra, i øvre deler er vi kanskje opp mot et par uker seinere enn normalt.

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras 06.01.2015

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år.