Lokale

Ta vare på grasprotein og sukker med rett ensilering

03.04.2019

Ensileringsmidler sikrer at pH senkes raskere og dermed skjer det mindre nedbryting av proteinet i graset.

Les mer ›

Fortørking av gras

07.06.2017 (Oppdatert: 08.06.2017)

Tørrstoffprosent på 30-35 gir høyest fôropptak og mest mjølk.

Les mer ›

Ta vare på verdien i grovfôret

25.04.2017 (Oppdatert: 27.04.2017)

Ensileringsmidler til fortørket grovfôr har positiv effekt både på proteinkvalitet og tørrstofftap.

Les mer ›

Sjekk gjødslingsplanen ved hjelp av surfôrprøver

13.03.2017

Når du skal sende inn surfôr til analyse bør du rekvirere mineralanalyse i tillegg til næringsinnhold og gjæringskvalitet. På denne måten kan du finne ut hvordan gjødslinga har slått til i praksis.

Les mer ›

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

18.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Fuglehakk på rundballer

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I en studie av ensileringsmidler til rundballer på UMB i 2009 ble det funnet fuglehakk på nesten 40 % av rundballene.

Les mer ›

Innskjerping av ensileringsmidler til økologisk bruk

24.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Debio har varslet at de framover vil følge forskriftene bokstavelig, og det vil ikke lenger være mulig å bruke ensileringsmidler med natriumformiat når værforholdene tilsier det.

Les mer ›

Rundballer, hest og botulisme

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt rundballesurfôr egner seg for bruk til hest. Det ser ut for særlig å være frykten for botulisme som ligger til grunn for denne tvilen.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Konservering av høy - tørkeprosessen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Graset inneholder vanligvis 70- 80 % vann. For at det skal være mulig å lagre det som høy, må det tørkes ned til bare ca. 14- 18 % vann.

Les mer ›

Tørking og lagring av høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Litt innføring i høytørking.

Les mer ›

Høyberegninga må og kan forenkles

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høydyrking er kjent for å være en arbeidskrevende metode. Allerede i 1952 var en opptatt av å effektivisere metoden - les artikkelen skrevet av Iver Lo.

Les mer ›

Høy er så mangt

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hvilken frøblanding er den mest aktuelle ved høydyrking? Hvilken type høy er de ulike forbrukerne ute etter? Det som er sikkert er at smaken blant forbrukerne er delt.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Ensileringsmidler - og tomkanner

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

ADDCON Nordic AS leverer gjennom forhandlere både GrasAAT – og KOFASIL ensileringsmidler. Det meste omsettes og brukes i 25 liters kanner.

Les mer ›

Nyheter om ensileringsmidler

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Metodene for høsting og konservering av gras endrer seg stadig. Totrinns høsting øker i omfang, men rask og effektiv fortørking er ikke alltid like enkelt under våre værforhold.

Les mer ›

Helse-miljø-sikkerhet (HMS)

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ensilering av gras i siloen er ingen ufarlig prosedyre! Silogasser og fallskader er et alvorlig problem. Pressaftavrenning til det ytre miljø er et annet forhold som også må unngås.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballer

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.