Lokale

Fortørking av gras

Tørrstoffprosent på 30-35 gir høyest fôropptak og mest mjølk.

Les mer ›

Ta vare på verdien i grovfôret

Ensileringsmidler til fortørket grovfôr har positiv effekt både på proteinkvalitet og tørrstofftap.

Les mer ›

Sjekk gjødslingsplanen ved hjelp av surfôrprøver

Når du skal sende inn surfôr til analyse bør du rekvirere mineralanalyse i tillegg til næringsinnhold og gjæringskvalitet. På denne måten kan du finne ut hvordan gjødslinga har slått til i praksis.

Les mer ›

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Fuglehakk på rundballer

I en studie av ensileringsmidler til rundballer på UMB i 2009 ble det funnet fuglehakk på nesten 40 % av rundballene.

Les mer ›

Innskjerping av ensileringsmidler til økologisk bruk

Debio har varslet at de framover vil følge forskriftene bokstavelig, og det vil ikke lenger være mulig å bruke ensileringsmidler med natriumformiat når værforholdene tilsier det.

Les mer ›

Rundballer, hest og botulisme

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt rundballesurfôr egner seg for bruk til hest. Det ser ut for særlig å være frykten for botulisme som ligger til grunn for denne tvilen.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Konservering av høy - tørkeprosessen

Graset inneholder vanligvis 70- 80 % vann. For at det skal være mulig å lagre det som høy, må det tørkes ned til bare ca. 14- 18 % vann.

Les mer ›

Tørking og lagring av høy

Litt innføring i høytørking.

Les mer ›

Høyberegninga må og kan forenkles

Høydyrking er kjent for å være en arbeidskrevende metode. Allerede i 1952 var en opptatt av å effektivisere metoden - les artikkelen skrevet av Iver Lo.

Les mer ›

Høy er så mangt

Hvilken frøblanding er den mest aktuelle ved høydyrking? Hvilken type høy er de ulike forbrukerne ute etter? Det som er sikkert er at smaken blant forbrukerne er delt.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Ensileringsmidler - og tomkanner

ADDCON Nordic AS leverer gjennom forhandlere både GrasAAT – og KOFASIL ensileringsmidler. Det meste omsettes og brukes i 25 liters kanner.

Les mer ›

Nyheter om ensileringsmidler

Metodene for høsting og konservering av gras endrer seg stadig. Totrinns høsting øker i omfang, men rask og effektiv fortørking er ikke alltid like enkelt under våre værforhold.

Les mer ›

Helse-miljø-sikkerhet (HMS)

Ensilering av gras i siloen er ingen ufarlig prosedyre! Silogasser og fallskader er et alvorlig problem. Pressaftavrenning til det ytre miljø er et annet forhold som også må unngås.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballer

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret.

Les mer ›

Surfôrkvalitet - et flertydig begrep

Et surfôr av god kvalitet skal ha en frisk, lett syrlig lukt, gulgrønn farge og være helt fritt for synlig mugg og jord, og er også gjerne noe fortørket.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side