Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk bruk som i 2009

Mattilsynet vil be Debio om å fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Fuglehakk på rundballer

I en studie av ensileringsmidler til rundballer på UMB i 2009 ble det funnet fuglehakk på nesten 40 % av rundballene.

Les mer ›

Innskjerping av ensileringsmidler til økologisk bruk

Debio har varslet at de framover vil følge forskriftene bokstavelig, og det vil ikke lenger være mulig å bruke ensileringsmidler med natriumformiat når værforholdene tilsier det.

Les mer ›

Ensileringsmidler 2010

Tidsskriftet Bedre Gardsdrift brakte i nr. 2-10 en oversikt over tilgjengelige ensileringsmidler, og vi har brukt denne som utgangspunkt for å revidere vår egen oversikt.

Les mer ›

Dosér ensileringsmiddel til fuktig fôr

Hausteutstyr, tørrstoff, fôrslag, gjødsling og innleggingskapasitet er faktorar i eit gamalt hjelpemiddel for å vurdere dose av kjemiske ensileringsmiddel til fôr med inntil 30 % tørrstoff.

Les mer ›

Bruk av ensileringsmiddel 2007-09

Gjennomgang av resultat av surfôranalysar viser at fortørking er viktigaste tiltak for god gjæringskvalitet.

Les mer ›

Informasjonsopplegg Sporefri Melk

TINE Rådgiving og Norsk Landbruksrådgiving utarbeidde i 2006 et informasjonsopplegg rundt problematikken sporer i melk, med manus og plansjeserier. Innholdet er (dessverre) fortsatt aktuelt.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk drift

Driftsmiddelordningen i Debio skal revideres, og lista over tillatte ensileringsmidler vil derfor ikke bli oppdatert med det første.

Les mer ›

Rundballer, hest og botulisme

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt rundballesurfôr egner seg for bruk til hest. Det ser ut for særlig å være frykten for botulisme som ligger til grunn for denne tvilen.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Konservering av høy - tørkeprosessen

Graset inneholder vanligvis 70- 80 % vann. For at det skal være mulig å lagre det som høy, må det tørkes ned til bare ca. 14- 18 % vann.

Les mer ›

Tørking og lagring av høy

Litt innføring i høytørking.

Les mer ›

Høyberegninga må og kan forenkles

Høydyrking er kjent for å være en arbeidskrevende metode. Allerede i 1952 var en opptatt av å effektivisere metoden - les artikkelen skrevet av Iver Lo.

Les mer ›

Høy er så mangt

Hvilken frøblanding er den mest aktuelle ved høydyrking? Hvilken type høy er de ulike forbrukerne ute etter? Det som er sikkert er at smaken blant forbrukerne er delt.

Les mer ›

Utprøving av ensileringsmidler i rundballer

Landbruk Nord har gjennomført forsøk med 4 ensileringsmidler til hundegras i rundball.

Les mer ›

Finn tørrstoffprosenten ved innlegging

Riktig vurdering av tørrstoffprosent i fôret er viktig både for valg av ensileringsmiddel og riktig dosering. Med brei slåmaskin og stor avling er ikke dette en lett oppgave for ”øyemålet”.

Les mer ›

Syrevirkning av ulike ensileringsmidler

Ensileringsmidlene har ulikt innhold av virksomme syrer. Her en tabell til hjelp ved vurdering av dose.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Ensilerings-ABC 03.06.2016

NLR Innlandet har oppdatert kortfatta ensilerings-ABC med tips om stubbehøgde, fortørking, snittlengde, ensileringsmiddel m.m.

Eit godt ensileringsresultat krev kunnskap 03.06.2016

Det er tid for ein ny sesong for innhausting av grovfôr. Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhaustinga. Her har vi sett nærare på sjølve ensileringa av grovfôret.

Optimaliser grovfôret 03.06.2016

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i mai fleire mardagar med tema kvalitetsutvikling i eng.

Optimaliser grovfôret 03.06.2016

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i mai fleire mardagar med tema kvalitetsutvikling i eng.

God graskvalitet med fire slåttar av raigras 20.05.2016

«Begynnande skyting» er eit betre begrep for timotei enn for raigras. For raigras kan teljing av leddknutar vera eit betre mål.

God graskvalitet med fire slåttar av raigras 20.05.2016

«Begynnande skyting» er eit betre begrep for timotei enn for raigras. For raigras kan teljing av leddknutar vera eit betre mål.

Avrenning frå plansiloar 19.05.2016

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Avrenning frå plansiloar 19.05.2016

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Tap av tørrstoffved grashøsting, lagring og fôring 09.01.2016

25 prosent av tørrstoffet i stående avling ved slått kan gå tapt, men det er mulig å redusere tapspostene.

Tørrstoff i graset 09.01.2016

Tørrstoffet i graset som høstes er en nøkkelfaktor i ensileringsprosessen. Dersom været tillater det vil det alltid lønne seg å fortørke graset.