Fra andre

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV) 03.05.2016

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Gode erfaringer med bruk av nematoder i salatproduksjonen 01.02.2016

Hærmygglarver som igjen kan føre til sopp problematikk i salatproduksjonen kan forårsake dårlig vekst og brune røtter.

Møt sprøytesesongen forberedt 07.05.2015

Når sprøytesesongen er i gang, er det ofte en hektisk periode. Med gode forberedelser kan helserisikoen minimeres. Her får du info og tips slik at jobben kan utføres på en tryggere måte.

Møt sprøytesesongen forberedt 07.05.2015

Når sprøytesesongen er i gang, er det ofte en hektisk periode. Med gode forberedelser kan helserisikoen minimeres. Her får du info og tips slik at jobben kan utføres på en tryggere måte.

Kålrotprosjektet 2008: Markdag og maskindemonstrasjon 18.03.2013

Kålrotprosjektet avsluttet arbeidet med kålflue i 2007, men har fortsatt aktiviteten med andre problemstillinger i 2008. Høyest på dagsorden står ugrasbekjempelse uten Ramrod.

Kålrotprosjektet 2008: Markdag og maskindemonstrasjon 18.03.2013

Kålrotprosjektet avsluttet arbeidet med kålflue i 2007, men har fortsatt aktiviteten med andre problemstillinger i 2008. Høyest på dagsorden står ugrasbekjempelse uten Ramrod.

Kålrotdyrkarane uviklar nye tiltak mot ugras 18.03.2013

Kålrotprosjektet " Endra produksjonsmetodar for kålrot - nye tiltak og strategiar for kostnadseffektivt ugrasreinhald 2009-2011" er no kome godt i gang.

Kålrotdyrkarane uviklar nye tiltak mot ugras 18.03.2013

Kålrotprosjektet " Endra produksjonsmetodar for kålrot - nye tiltak og strategiar for kostnadseffektivt ugrasreinhald 2009-2011" er no kome godt i gang.

Endra produksjonsmetodar for kålrot. Kostnadseffektivt ugrasreinhald. 18.03.2013

Effektive kjemiske middel har stått høgt på dyrkarane si ønskeliste etter at Ramrod gjekk ut. Kjemisk ugraskamp er svært kostnadseffektivt når det er tilgang til sikre middel.

Endra produksjonsmetodar for kålrot. Kostnadseffektivt ugrasreinhald. 18.03.2013

Effektive kjemiske middel har stått høgt på dyrkarane si ønskeliste etter at Ramrod gjekk ut. Kjemisk ugraskamp er svært kostnadseffektivt når det er tilgang til sikre middel.