Seminar om flerårige ugras

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Erfaringar med Ally

Ally er etter kvart relativt mykje brukt til bekjemping av høymole, men særleg nye brukarar etterlyser erfaringar og med andre ugras. Her er nokre døme.

Les mer ›

Goltix off-label-godkjent i fôrbeter

Goltix - metamitron - er godkjent for bruk i fôrbeter.

Les mer ›

Ally 50 ST off-label-godkjent i grasmark

Ally 50 ST kan brukes i grasmark i.h.t. off-label-godkjenning. Her er informasjon og nødvendige dokumenter.

Les mer ›

Vinterkarse - et økende problem i eng og beiter ?

Flere og flere kommer med bekymringsmeldinger om at de har fått så mye korsblomstra arter i eng og beite. Sannsynligvis er dette vinterkarse, en flerårig vekst.

Les mer ›

Fra andre

Bekjemp høymola i høst! 01.09.2016

Har du hatt mye høymole i enga i sommer, kan det være aktuelt å ta en runde nå.

Nytt middel mot tistlar og dikesvineblom i beite 15.08.2016

Tistlar og dikesvineblom kan vere brysame artar i beite. Matrigon 72 SG er eit nytt middel i kampen mot desse artane. Bruk av dette middelet i beite krev «OFF-label» godkjenning.

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren 11.05.2016

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått.

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren 11.05.2016

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått.

Nokre vanlege ugras, biologi og planteverntiltak 2016 06.05.2016

Høymole, krypsoleie, engsoleie, vassarve, lyssiv/knappsiv er vanlege ugras. Les meir om biologi og tiltak mot desse.

Nokre vanlege ugras, biologi og planteverntiltak 2016 06.05.2016

Høymole, krypsoleie, engsoleie, vassarve, lyssiv/knappsiv er vanlege ugras. Les meir om biologi og tiltak mot desse.

Brukserklæring for bruk av Matrigon 72 SG mot tistel i grasmark 03.05.2016

Matrigon 72 SG har 7 dagers sperrefrist. Bruk 50 ml Renol pr daa i blandingen for bedre virkning.

Ugrasmidler i gjenlegg med og uten korn som dekkvekst 20.04.2016

Det var ønskelig med mer dokumentasjon på effekt av dekkvekst og ugrasmidler i gjenlegg på frøplanter av flerårige ugrasarter og om kløver og gras blir mer skadet av ugrasmidler med dekkvekst enn uten.

Husk å få Brukserklæring for Off-Label bruk av Ally SX i eng og beite 13.04.2016

Off-label etikett får du enkelt ved å henvende deg til NLR Agder.

Bekjemping av kveke, turapp, hundekjeks og sølvbunke 09.01.2016

Er det kveke, knerevehale eller tunrapp som er problemet i enga? Det finst ikkje sprøytemidlar som kan ta grasartar i eng og beite. Tiltaka må då setjast inn når du skal legge att enga.