Teig for teig med din rådgiver

23.06.2020 Ragnhild Borchsenius

Avling er det som betyr mest for å produsere grovfôr billigst mulig. God avling er også viktig for å produsere grovfôr med lite klimaavtrykk.

Grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, Stein Jørgensen (til høyre), har tatt avlingskartlegging og kvalitetsprøve av hver slått i tre år hos Mattis Dobloug. Her er sønnen Peder Dobloug med og registrerer avlinga. (Foto: Morten Berntsen Livenengen)

Hva er ei god avling? Hvordan ser ei god eng ut? Tetthet i eng, hva er egentlig det? Hvilke grasarter dominerer i mi eng? Er det kveka som har tatt overhånd eller er det timotei? Vil andre arter gjøre at jeg får ei eng som varer lengre? Skal jeg snu enga, eller skal jeg vente? Har graset klart vinteren? Ugraskamp? Når skal jeg sette i gang tiltak; nå i vår eller skal jeg vente?  Alle disse spørsmålene dukker opp hver eneste vår.

Forbedring av avling og kvalitet

Kanskje er det vel anvendt tid å ta en vandring fra skifte til skifte med din NLR-rådgiver? Rådgiveren har et trent øye, og du får en diskusjonspartner. Sammen kan dere lage en strategi for hvordan du kan forbedre både avling og grovfôrkvalitet. Du kan få tilbakemeldinger og bekreftelser på tiltak du har gjort og som virker.

Vi erfarer at denne teig for teig-vandringen er en nyttig start på grovfôrsesongen. Det er nyttig å diskutere status med en fagperson, og kanskje også lage en strategi på hvilke tiltak som bør prioriteres for å dyrke et godt grovfôr til lavest mulig pris og av god kvalitet. Man kan ikke utrette alt på en gang, men med en god plan kan man komme et godt stykke på vei.

Grovfôr i pluss

NLR Bedre Grovfôr Pluss er et annet rådgivingstilbud i flere NLR-enheter tilbyr. I tillegg til teigvandring, får du ekstra tett oppfølging gjennom vekstsesongen, blant annet når slåttetidspunkt skal vurderes. Målet er at du, gjennom rådgivingen, bedrer lønnsomheten og øker kvaliteten på grovfôrproduksjonen din, samtidig som du får råd om prioritering av arbeidsoppgaver.

Ta bevisste valg sammen med rådgiveren din

Det er mange faktorer som spiller inn dersom du ønsker å nå potensiale ditt i produksjon av grovfôr på bruket ditt. Det å vite hva du har og gjøre bevisste valg, er viktig. Dette gjelder alt fra valg av frøblanding og hvilke arter som har de egenskapene du ønsker, til hva slags pH jorda di har og hvordan det påvirker avlingen.

Vi vil at du skal nå ditt potensial!

 

NLR har som mål å bidra til at grovfôrproduksjonen er både lønnsom og bærekraftig. Heldigvis trenger det ikke være noen motsetning i dette, snarere tvert imot.

 

Som Norges ledende rådgivingsmiljø på grovfôr kan vi hjelpe bonden til å forbedre produksjonen utfra de unike forutsetningene på gården. Sammen sørger vi for høyere avlinger og riktig fôrkvalitet til en lavere kostnad, på en måte som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav og forpliktelser. Vi bidrar til å løse fellesutfordringen om et mer klimasmart landbruk som i større grad er basert på norske ressurser.

 

NLR leverer riktig rådgivingsprodukt til riktig tid. Vi bistår med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir forslag til forbedringer.

 

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten.

 

nlr.no/grovforFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.