– Kjør ut mineralgjødsel selv om det er varmt!

19.06.2020 (Oppdatert: 19.06.2020) Morten Berntsen

GROVFÔR: Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, råder alle grovfôrprodusenter til å gjødsle så snart som mulig etter slått, selv om kvikksølvet i gradestokken stiger høyt.

Selv med høye temperaturer bør du kjøre ut mineralgjødlsa straks etter slått. FOTO: Morten Livenengen

Telefonen til rådgiveren har også blitt varm den siste tida. Mange grovfôrprodusenter lurer på om man taper næringsstoff fra mineralgjødsel som spres på eng i det varme været og om gjødsla vil svi plantene.  

– Det er svært lite tap fra mineralgjødsel som kjøres ut nå. Derfor anbefaler vi å gjødsle så snart som mulig etter slått, sier Jørgensen. 

 

Gjødsel på bakken

Gjødsla blir liggende på bakken ved spredning, og mange ser at gjødselkorna blir liggende svært lenge. 

– Man blir litt lurt. Det man ser som gjødselkorn er i mange tilfeller bare rester av fyllmassen og innkapslinga til gjødsla som ligger igjen. Selve næringssaltene er oppløst og fått jordkontakt. Etter hvert blir det tatt opp i røttene, forklarer rådgiveren. 

Stein Jørgensen forteller videre at gjødsling straks etter slått er gunstig, fordi det som regel er igjen nok fukt i bakken til å løse opp tilført mineralgjødsel. I tillegg vil morgendugg bidra positivt. 

– Vi vil ikke få sviskader selv om det blir høye temperaturer på dagtid, beroliger Jørgensen. 

 

Tildel planlagt mengde

Selv om jordas evne til å frigjøre organisk bundet nitrogen reduseres under tørre forhold, råder Stein Jørgensen til å holde seg på planlagt gjødslingsnivå der man høstet normale avlinger ved førsteslåtten. 

– Jeg antar at det som eventuelt måtte være igjen av tilført næring etter førsteslåtten bare kommer som erstatning for det som nå ikke blir mineralisert fra jorda, sier rådgiveren. 

 

Vurder husdyrgjødsla

Derimot er der helt andre vurderinger når det gjelder spredning av husdyrgjødsel. Her er risikoen for sviskader langt større. 

– Risikoen for sviskader henger sammen med spredeteknikk. Der breispredning øker faren for sviskader, vil nedlegging og nedfelling redusere risikoen. Tidlig utkjøring etter slått er også et tiltak som reduserer risikoen for sviskader, sier Jørgensen. 

– Dersom du beslutter ikke å kjøre ut husdyrgjødsel, må du huske å kompensere med mineralgjødsel, avslutter rådgiveren. 

 

Vil du diskutere gjødslingsstrategi i din grovfôrproduksjon, tar du kontakt med din lokale rådgiver i dag. 

> Ansatte i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Grovfôrrådgiving

NLR har som mål å bidra til at grovfôrproduksjonen er både lønnsom og bærekraftig. Heldigvis trenger det ikke være noen motsetning i dette, snarere tvert imot. Som Norges ledende rådgivingsmiljø på grovfôr kan vi hjelpe bonden til å forbedre produksjonen utfra de unike forutsetningene på gården. Sammen sørger vi for høyere avlinger og riktig fôrkvalitet til en lavere kostnad, på en måte som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav og forpliktelser. Vi bidrar til å løse fellesutfordringen om et mer klimasmart landbruk som i større grad er basert på norske ressurser. NLR leverer riktig rådgivingsprodukt til riktig tid. Vi bistår med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir forslag til forbedringer. Se nlr.no/grovfor

 

 

Anbefalte fagartikler

> Tidlig vårgjødsling til eng

 

> Biorest som gjødsel på eng

 

> Kalking av eng gir bedre grasavling (krever innlogging)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.