Stordal samdrift vant Grovfôrkampen 2018

15.01.2019 (Oppdatert: 15.01.2019)

Stordal samdrift i Møre og Romsdal vant Grovfôrkampen 2018 med 1128 fôrenheter per dekar i sum for tre slåtter.

Jon Geir Selboskar i Stordal samdrift mottok diplomet som vinner av Grovfôrkampen 2018, sammen med sin rådgiver Jon Geirmund Lied i Landbruk Nordvest (bak). Juryleder Ragnhild Borchsenius, NLR, (til venstre) og jurymedlemmene Anja Våg Skjold, Tine, og Anders Rognlien, Yara (til høyre). (Foto: Jan Eivind Kvam-Andersen)

− Vinneren av Grovfôrkampen 2018 har god gjæringskvalitet og stabilt, godt surfôr. Fôret har god fordøyelighet, og høg skår i «kvalitetsfaktorer» bidrar til at vinneren tar en klar plass på pallen, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen begrunner vanligvis kun sitt valg av vinner, men påpeker denne gangen at Tor Erik Sund fra Nordland er en god nummer to med en totalavling på 1025 fôrenheter per dekar. De andre tre deltakerne er ikke rangert.

 

Grovfôrdyrkingens Mesternes Mester

Deltakerne i Grovfôrkampen 2018 ble plukket ut blant dem som hadde lavest fôrenhetskostnader i de regionale samlingene i Grovfôr 2020-prosjektet. Grovfôrkampen 2018 var derfor en slags Grovfôrdyrkingens Mesternes Mester.

Deltakerne er alle melkeprodusenter - fra Lista i Agder i sør til Sømna i Nordland i nord. Forholdene for vekst og utvikling varierte som ventet mye mellom stedene.

 

Vanskelige værforhold

Som i tidligere konkurranser av denne typen spilte været en rolle for resultatene i Grovfôrkampen 2018. Spesielt for 2018 var tørken som rammet alle deltakerne, spesielt i sør.

Alle deltakerne tok tre slåtter. For flere ble tredjeslåtten redningen etter en ekstremt tørr sommer. For noen ble tørket erstattet av store nedbørsmengder i høst. Det preger tredjeslåtten hos noen av deltakerne.

 

Høyt avlingsnivå

Juryen påpeker at avlingsnivået var imponerende høyt, selv om tørken satte tydelig preg på resultatene. Fokuset denne sesongen var å få nok fôr. I sum for tre slåtter var middelavlingen 934 fôrenheter per dekar. Til tross for at fire av de fem arealene i Grovfôrkampen 2018 var tydelig preget av tørken, er disse tallene høyere enn det ulike avlingsstatistikker viser for et normalår.

 

Totalavling i fôrenheter per dekar på konkurransearealet:

Sverre Haga, Akershus

731

Henning Kolnes, Lista, Vest-Agder

883

Stordal Samdrift, Møre og Romsdal

1128

Arne Hernes, Ørland, Trøndelag

907

Tor Erik Sund, Sømna, Nordland

1025

 

Høyt tørstoffinnhold

I tabellen nedenfor er innholdet av tørrstoff, energi (NEL20) og protein i 1., 2. og 3. slått hos deltakerne sammenliknet med gjennomsnitt av alle prøver i de respektive fylker. Karakteristisk denne sesongen er høy tørrstoffprosent. På landsbasis ligger tørrstoffprosenten på 30-33 prosent i gjennomsnitt i et normalår. For sesongen 2018 er gjennomsnittet over 40 prosent på både 1. og 2. slått.

Deltakerne i Trøndelag og Nordland fikk litt av alt, både tørke og regnbyger, men litt uheldig fordeling gjennom sesongen, og tørrstoffprosenten er derfor lavere hos disse deltakerne.

Det er gjennomgående litt høyere proteinverdier i årets foranalyser. Høge proteintall er typisk når avlingene er lavere enn forutsatt i gjødslingsplanene.

 

1. slått

2. slått

3. slått

 

TS-%

NEL20

Protein

g/kg TS

TS-%

NEL20

Protein

g/kg TS

TS-%

NEL20

Protein

g/kg TS

Sverre Haga

45,8

6,53

181

45,6

6,37

171

44,1

6,34

199

Akershus

90-27-8 analyser

47,2

5,98

153

49,4

5,85

147

35,3

6,38

188

Henning Kolnes, Lista

32,8

6,47

178

39,4

6,42

162

25,5

5,79

193

Agder - snitt

65-31-22

45,0

5,92

160

47,1

6,00

172

31,9

5,97

178

Stordal samdrift

46,5

6,06

149

56,2

6,24

177

23,1

6,02

159

Møre og Romsdal

442-351-50

34,5

6,02

150

29,3

5,81

158

25,3

6,22

174

Arne Hernes, Ørland

25,4

6,08

134

40,6

5,71

136

21,1

6,15

164

Trøndelag

1004-775-119

33,3

5,98

148

32,6

5,78

146

28,8

6,27

170

Tor Erik Sund, Sømna

27,0

6,22

145

27,6

6,33

192

18,3

6,13

149

Nordland

386-174-2

22,1

5,86

139

28,5

5,81

141

22,1

6,14

165

Også med hensyn til andre fôrkvalitetsparametre var det store forskjeller mellom deltakerne og mellom slåttene. Opptaksforholdene var krevende, og juryen har derfor valgt å ikke legge betydelig stor vekt på disse i vurderingen av resultatet.          

 

 

 

 

Grovfôrkampen 2018

Grovfôrkampen 2018 er et samarbeid mellom fagbladet Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Yara, Tine og Eurofins. 

 

Juryen består av Ragnhild Borchsenius, NLR, Anders Rognlien, Yara, og Anja Våg Skjold, TineFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.