Grovfôr: De beste bøndene ønsker rådgivingavtaler

29.03.2019 (Oppdatert: 12.06.2019) Ragnhild Borchsenius

Stordal samdrift, med Jon G. Selboskar, Bente Selboskar og Per I. Skodjereite, vant Grovfôrkampen 2018. De trodde ikke selv at dette var mulig etter tørkesommeren 2018. Det som kjennetegner dette bruket er bevisste valg i grovfôrproduksjonen, og god dialog med rådgiver Jon Geirmund Lied.

Resultat av rådgiving: Stordal samdrift med Jon G. Selboskar, Bente Selboskar og Per I. Skodjereite hadde tett oppfølging av grovfôrproduksjon i 2018 gjennom rådgivingsavtale med Jon Geirmund Lied i Landbruk Nordvest. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

− Rådgiving over tid gir gode resultater, sier grovfôrrådgiver Jon Geirmund Lied i Landbruk Nordvest. I 2018 var han gjennom en rådgivingsavtale engasjert for å bedre grovfôrproduksjonen til Stordal samdrift.

Les mer: Stordal samdrift vant Grovfôrkampen 2018

Bakgrunnen for rådgivingsavtalen var en samling Selboskar deltok på i prosjektet Grovfôr 2020, der alle tall fra grovfôrproduksjonen ble belyst. Selv om tallene fra gjennomgangen med programmet Grovfôrøkonomi var gode, så de at samdrifta hadde forbedringspotensial.

Større avling var ett av målene. Gjennom en rådgivingsavtale øynet samdriftsdeltakerne en mulighet for faglig oppdatering og bevisstgjøring rundt grovfôrproduksjonen.

Rådgivingsprogrammet i 2018 var slik:

Mars: Oppstartsmøte der drenering, overvintring, jordprøver, frøblandinger, gjødselplaner og arealbruksplan ble diskutert. Tidligere uttak av husdyrgjødselprøver var da viktige for å vurdere verdien av husdyrgjødsla.

April: Et nytt besøk der overvintring, såing/fornying, jordarbeiding, beiteareal og beitedrift ble satt på dagsordenen. I april begynner det å grønnes i Stordal, og en markvandring rundt på alle skiftene som samdrifta driver, ble et godt utgangspunkt for at flere øyne kunne se på skiftene, og vurdere aktuelle tiltak for å sikre godt grovfôr kommende sesong.

Mai-juni: Oppsummering av våronn, diskusjon rundt ugraskamp, gjenlegg/eng, forberedelse til slått og vurdering av tidspunkt for slåttestart.

Juni-juli: Vurdering av avlings- og kvalitetsbehov i andreslått med forslag til tiltak. Planlegging av uttak av fôrprøver.

August-september: Vurdering av behovet for tredjeslått, vurdering av areal for fornying og ugraskamp denne høsten. Ny vandring over skiftene for å se status på gården.

November: Oppsummering og vurdering av sesongen, samt justering av driftsopplegg for kommende sesong.

Om rådgivingsavtaler skaper vinnere skal ikke sies, men bevisste valg og gode sparringspartnere er viktige både i krevende sesonger og under mer normale vekstforhold. For sesongen 2018 ga det god uttelling for Stordal samdrift.

Tilpasset grovfôrrådgiving

NLR Grovfôrrådgivingsavtale er et opplegg som må tilpasses det enkelte bruk. Produksjon, beliggenhet og brukenes mål og utfordringer varierer. Det fins ikke ett fasitsvar for hvordan drifta kan optimaliseres. Det som er fint med rådgivingsavtaler er oppfølging over tid. Med bakgrunn i hva som er gjort tidligere kan man løfte blikket og lage nye strategier framover.

Som et konkret eksempel vil årets fôranalyser med mineraler, gi en god pekepinn for hvordan rådgiver og bruker traff på gjødsling sist sesong. Evaluering underveis er viktig for å optimalisere grovfôrproduksjonen. Deltakerne i slike rådgivingsavtaler ønsker korte, skriftlige tilbakemeldinger etter hvert møte.

NLR ønsker økt fokus på grovfôr

Norsk melk- og kjøttproduksjon er stadig under press. Skal bondens økonomi styrkes er det mye å hente på forbedringer i grovfôrproduksjonen.

Tall fra Grovfôr 2020 viser at det er store forskjeller mellom bruk for hva det koster å produsere grovfôr. Billigst mulig grovfôr med best mulig kvalitet vil være fordel for både klima og bondens lommebok. Fokuset for NLR er å styrke bondens økonomi. En rådgivingsavtale er en god start for å styrke økonomien og bevisstheten rundt egen grovfôrproduksjon.


Denne artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.