Storfe 2019: Jakten på økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

11.10.2019 (Oppdatert: 11.10.2019)

Hvor skal merutbyttet hentes i dagens grovfôrproduksjon? Hvilke faktorer betyr mest for å styrke økonomien i grovfôrproduksjonen på enkeltbruk?

I samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 har tall fra 200 bruk over hele landet blitt grundig studert for å finne hvilke faktorer som betyr mest for å produsere godt og billig grovfôr. På Storfe 2019 blir nye, spennende resultater fra denne undersøkelsen presentert.

NIBIO har gjennom prosjektet FOREFF - effektiv grovfôrproduksjon, tatt et dypdykk for å se på tiltak som monner og ikke monner på det enkelte bruk for økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen.

Begge prosjektene har tatt for seg enkeltbruk fordelt over hele landet.

Blant de aktuelle foredragene er:

  • Hvordan optimalisere grovfôrproduksjonen på eget bruk - erfaringstall fra Grovfôr 2020, Bjørn Gunnar Hansen, Tine, og Bård Oliver Gjellestad, NLR Rogaland
  • Hvordan optimalisere grovfôrdyrkinga på eget bruk? Helge Arne Espeland, gårdbruker og deltaker i prosjekt Grovfôr 2020
  • Lønnsomhet i grovfôrproduksjon - tiltak som monner og ikke monner - erfaringer fra prosjekt FOREFF, Håvard Steinshamn, NIBIO

 

Storfe 2019 foregår på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, 27. - 28. november.

Arrangører er Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr.

Frist for påmelding og endringer er 27. oktober.

Program og påmelding finner du på Storfe2019.no

Følg Storfe 2019 på Facebook.com/storfe2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.