Dyp pløying er viktig for å ha kontroll på høymola

05.09.2019 (Oppdatert: 06.09.2019) Julie Wiik

Dyp pløying er et viktig tiltak for å ha kontroll på høymola, konstaterte NIBIO-forsker Björn Ringselle på NLR Vikens markvandring om ugras i eng.

Befaring av beite med rug og raigras på markdagen. (Foto: Silja Valand)

I 2018 og 2019 har NLR i hele landet arrangert markvandringer om integrert plantevern i eng. Landbruksdirektoratet gir støtte til disse. NLR Viken holdt sin markvandring hos melkeprodusent Harald Lie i Våle. Han driver økologisk eng og melkeproduksjon, og samarbeider med en nabo som driver med økologisk korn. Sammen har de to naboene mange gode strategier for å holde ugraset i sjakk. 

Dyp og god pløying mot høymole

Björn Ringselle fra NIBIO var med på makvandringen og delte erfaringer fra egne og andres forsøk. Han henviste til forsøk med forskjellig pløyedybde, og konstaterer at dyp pløying er det beste for å hindre spiring fra røtter og frø fra høymole. Grunn pløying (16 cm) medførte en økning i antall høymoleplanter som overlevde jordarbeidinga. Ved pløying til 24 cm dybde ble derimot antallet høymoleplanter redusert med 65 prosent. I tillegg til pløyedybden er kvaliteten på pløyinga og god innstilling av forplogen viktig for best mulig effekt. 

Ved ensilering av gras med mye høymolefrø bør ikke graset fortørkes for mye. Jo tørrere gras, desto mer frø beholder spireevnen.

Mekanisk kvekebekjemping med Kvick-Finn

Sammen med naboen har Harald Lie nylig investert i en Kvick-Finn-harv som brukes for å bekjempe kveke. På et av arealene som ble befart på markvandringen var det harvet i to omganger. Etter harvingen hadde de sådd bygg som skal høstes som fôr om noen uker. Det var dessverre litt dårlig etablering av bygget, men det var lite kveke igjen på jordet. Mye tyder på at dette prosjektet har vært vellykket, til tross for litt ugunstige værforhold rundt harvingen.

Kvick-Finn-harven kutter kvekerøttene og kaster jord og kvekerøtter opp. Kvekerøttene blir liggende oppe på jorda for å tørke ut. Prosessen bør gjentas noen ganger, og det må være litt godt tørkevær i etterkant.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.