Skorve Samdrift vant Grovfôrkampen 2017

07.02.2018 (Oppdatert: 12.03.2018)

Skorve Samdrift, Flatdal i Telemark, med partnerne Ottar Flatland, Tore Mæland og Odd Arne Byberg, er vinner av Grovfôrkampen 2017.

Ottar Flatland i Skorve Samdrift med det synlige beviset for seieren i Grovfôrkampen 2017 under Grovfôrkonferansen 2018 i Stjørdal 7. februar. Flankert av juryen (fra venstre) Anders Rognlien, Yara, Erik Brodshaug, Tine, og Lars Nesheim, NLR (leder).

Grovfôrkampen 2017 ble utkjempet mellom fire melkeprodusenter fra Skjold i Rogaland i sør til Aure i Møre og Romsdal i nord. Forholdene for vekst og utvikling har som ventet variert mye mellom stedene. Og på samme måte som i Avlingskampen i 2014 og 2016 har været spilt en rolle for resultatene i Grovfôrkampen 2017. To av deltakerne har tatt tre slåtter, mens de to andre nok også kunne ønsket seg tre slåtter om været hadde vært mer optimalt.

 

Imponerende avlingsnivå

Avlingsnivået var imponerende høyt hos alle deltakerne. I sum for to til tre slåtter var middelavlingen 1011 FEm per dekar. Dette er veldig mye høyere enn det ulike avlingsstatistikker viser. Skorve Samdrift (3 slåtter) oppnådde en totalavling på 1120 fôrenheter, hos Lars Henry Dagsland (2 slåtter) var avlinga 1033 fôrenheter, Rinda Samdrift (2 slåtter) oppnådde 1023 fôrenheter, mens totalavlinga hos John Bjarne Lie var 866 fôrenheter.

I tabellen nedenfor er innholdet av tørrstoff, energi (NEL20) og protein i 1. og 2. slått hos deltakerne sammenliknet med gjennomsnitt av alle prøver i de respektive fylker. Hos Dagsland var særlig innholdet av protein lågere enn middelet av alle prøver. Også hos Skorve Samdrift var proteininnholdet lågere enn middelet, mens innholdet av tørrstoff og energi var ganske likt med middelet. Hos Rinda Samdrift og Lie var innholdet av energi og protein stort sett høyere enn fylkesgjennomsnittet.

 

1. slått

2. slått

 

TS-%

NEL20

Protein

g/kg TS

TS-%

NEL20

Protein

g/kg TS

Lars Henry Dagsland, Skjold, Rogaland

39,3

5,82

107

25,7

5,94

103

Rogaland fylke (690 + 470 prøver)

28,3

5,93

133

28,1

5,87

126

Skorve Samdrift, Flatdal, Telemark

51,0

6,01

128

33,4

5,64

123

Telemark fylke (100 + 55 prøver)

45,1

5,96

142

37,6

5,88

146

Rinda Samdrift, Heidal, Oppland

45,8

6,43

154

31,0

6,07

130

Oppland fylke (690 + 370 prøver)

40,3

6,12

149

34,3

5,98

153

John Bjarne Lie, Aure, Møre og Romsdal

23,6

6,22

158

26,2

6,22

158

Møre og Romsdal fylke (580 + 380 prøver)

29,3

6,08

150

26,7

6,14

156

 

Også med hensyn til andre fôrkvalitetsparametre var det store forskjeller mellom deltakerne og mellom slåttene. Stort sett alle analysene viste god svovelforsyning, men på grunn av høyt innhold av nitrogen, var forholdet mellom nitrogen og svovel litt høyt i noen av prøvene. Innholdet av kalium var innenfor tilrådde verdier i alle prøvene, men for fire prøver var innholdet nær minimumsverdien. Kalsiuminnholdet var under minimum i hele seks av prøvene.

Juryen har brukt verktøyet NLR Surfôrtolken til å vurdere fôrkvaliteten. Juryen har fulgt de oppgitte grenseverdiene for optimalt nivå av en parameter. Analyseresultat som var innenfor ønsket område fikk en positiv verdi i vurderingen, og analyseverdier som falt utenfor dette området ble ikke inkludert i ‘poenggivingen’. Parametere som tørrstoff, energi, protein, fiber, sukker og syrer betydde omtrent en tredjedel i vurderingen, innhold og balanse mellom mineraler sto for en tredjedel og avling av fôrenheter og protein utgjorde den siste tredjedelen. Juryen understreker at valget av vinner er basert på de nevnte parametere, men også et visst skjønn.

 

Skorve Samdrift verdig vinner av Grovfôrkampen 2017

Skorve Samdrift har klart å oppnå et veldig høyt avlingsnivå med rimelig god kvalitet. Totalavlingen var 90-100 fôrenheter høyere enn hos Dagsland og Rinda Samdrift, og 250 FEm høyere enn hos Lie. Tørrstoffinnholdet i første slått var vel høyt (51 %), men optimalt i 2. og 3. slått. pH var innenfor anbefalt område. Sukkerinnholdet var veldig høyt i 3. slått, høyt i 1. slått og middels i 2. slått. Energiinnholdet (NEL20) var veldig høyt i 3. slått, lågt i 2. slått og middels i 1. slått. Innholdet av fiber (NDF) var høyt i 1. og 2. slått, og lågt i 3. slått. Proteininnholdet var lågt i 1. og 2. slått og høyt i 3. slått. Melkesyregjæringa var litt svak i 1. slått, sterk i 2. slått og optimal i 3. slått. Forholdet mellom N og S var over grenseverdien 12 i 3. slått, men det skyldes mer høyt innhold av nitrogen enn lågt svovelinnhold.

Skorve Samdrift skårer litt dårligere på ‘kvalitet’ enn de andre kandidatene. Særlig var energiinnholdet lågt i 2. slått (NEL20=5,64), men det hadde sammenheng med sein slått og stor avling, noe som var ønsket fordi vinterskader bidro til lågere avling i 1. slått. Andre slåtten ble også utsatt på grunn av mye regn. I en utfordrende vekstsesong er det vanskelig å oppnå topp kvalitet i alle slåtter, men juryen mener at det høye avlingsnivået gjør Skorve Samdrift til en verdig vinner av Grovfôrkampen 2017.

Rådgiver for Skorve Samdrift er Knut Volland, NLR Østafjells.

Juryen begrunner kun sitt valg av vinneren, og de andre tre deltakerne blir ikke rangert innbyrdes.

 

                                                          

Grovfôrkampen 2017

Grovfôrkampen 2017 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Yara, Tine og fagbladet Norsk Landbruk. Eurofins bidrar med analyser.            

 

Juryen har bestått av Lars Nesheim, NLR (leder), Anders Rognlien, Yara, og Erik Brodshaug, Tine.

 

Tidligere saker:

 

Grovfôrkampen 2017 godt i gang

 

Juryen besøkjer deltakarane i Grovfôrkampen 2017Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.