Veileder for grovfôrimport

23.08.2018 (Oppdatert: 27.08.2018)

Dette må du lese om du planlegger å importere grovfôr. Les importveilederen fra husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Hva må du passe på hvis du importerer grovfôr? (Foto: Morten Berntsen)

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer. Det er også laget en veileder for importører.

Innkjøp av grovfôr fra andre land vil alltid innebære en risiko for å innføre uønskede smittestoffer og planter - noe som kan medføre en helsefare for mennesker, dyr og planter. Hensikten med anbefalingene gitt i disse veilederne er å bidra til å redusere denne risikoen mest mulig.

Overordnet gjelder følgende:

  • Det er tryggest å kjøpe fôr produsert i Sverige, Finland og på Island, hvis du ikke har norskprodusert fôr tilgjengelig.
  • Det anbefales å importere fôr produsert uten bruk av husdyrgjødsel siste to år.
  • Det frarådes å bruke importert fôr til svin.

Veilederen for kjøpere av importert grovfôr inneholder også ei sjekkliste ment som et verktøy for å dokumentere og vurdere risiko.

Les mer på Animalias nettsider Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.