IPV-veileder for engdyrking er klar

17.08.2018 (Oppdatert: 17.08.2018)

Veilederen for integrert plantevern (IPV) i eng er nå klar. Den er ment som en hjelp og inspirasjon til å følge IPV-prinsippene for å unngå ugrasproblemer i gjenlegg, eng og beite. Last den ned her.

 

Veilederen er ment som en hjelp og inspirasjon til å følge IPV-prinsippene for å unngå ugrasproblemer i gjenlegg, eng og beite. Den er ikke en liste med absolutte krav. Bakgrunnen er Forskrift om plantevernmidler (§ 26), som krever at brukere av yrkespreparater skal anvende åtte generelle IPV-prinsipper.

Ved bruk av yrkespreparater skal det føres journal over hvilke vurderinger som gjort, hvilke av prinsippene som er brukt, og det skal gis en begrunnelse for valgene som er tatt.

IPV-veilederen for engdyrking er laget av Lars Nesheim i NIBIO, i samarbeid med Lise Austrheim og Mari Aker i NLR Vest og Gunn Randi Fossland i Nordvest.

Last ned IPV-veilderen for eng (pdf)

 

19 IPV-veiledere

Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer eller bruksområder. De gir en oversikt over tiltak som har betydning for plantevern, og har også med en kort begrunnelse og lenker til mer informasjon.

 

Ikke alle foreslåtte tiltak vil passe for alle eller overalt, og veilederne er derfor ikke ment som en liste med krav, men som en hjelp og inspirasjon til å følge den nye plantevernforskriften som kom i 2015.

 

Veilederne er utarbeidet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap. Arbeidet med IPV-veilederne er finansiert av midler fra Jordbruksavtalen (via Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler). Til sammen planlegges IPV-veiledere for 19 bruksområder, de 7 siste blir ferdige i 2018.

 

Last ned veiledere: (pdf)


Bygg

 

Vårhvete

 

Høsthvete

 

Havre

 

Potet

 

Kålrot

 

Gras til golfbaner

 

Utplantingsplanter

 

Jordbær

 

Gulrot

 

Agurk i veksthus

 

Tomat

 

Eple

 

Eng

 

Info om yrkespreparater (Excel-fil)

 

LES MER HOS NIBIO Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.