Presentasjoner fra Grovfôrkonferansen 2018, Stjørdal, 7. - 8. februar

16.02.2018 (Oppdatert: 20.02.2018)

Hele 380 bønder, rådgivere og andre interesserte fra hele landet var samlet 7. - 8. februar til faglig påfyll på Scandic Hell i Stjørdal. Med bakgrunn i prosjektene «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» og «Heilgrøde av bygg og kveite som fôr til mjølkekyr» ble det her arrangert en nasjonal grovfôrkonferanse.

Det er stor oppmerksomhet om grovfôr i mange sammenhenger for tida. Målet er å øke andelen grovfôr i produksjonen av melk og kjøtt. Mer, bedre og billigere grovfôr er da viktig. 

På Grovfôrkonferansen 2018 ble siste nytt fra forskning og utvikling innenfor produksjon av grovfôr presentert. Her kan du se presentasjonene i pdf-format. Klikk på tittel!

Dag 1 - onsdag 7. februar

Møteleder: Tore Bjørkli, Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Trøndelag

Grovfôrets plass i en framtidsretta bioøkonomi

Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke

Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag - Hva er gjort og hva er oppnådd?

Lene Elise Mevassvik, NLR Trøndelag

Avling og økonomi

Møteleder: Tore Bjørkli, Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Trøndelag

Hva skal til for å vinne Grovfôrkampen? Kåring av vinneren av Grovfôrkampen 2017

Lars Nesheim, juryleder, og Anders Rognlien, Yara

Fem råd for reduserte kostnader - økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

Aslak Botten, NLR Østafjells

Graset veks godt på norsk naturgrunnlag! Veit vi å verdsetje det?

Håvard Steinshamn og Anne Kjersti Bakken, NIBIO

Skal eller skal ikke etterveksten slås om høsten? 

Marit Jørgensen, NIBIO

Fornying av eng ved forenkla jordarbeiding - state of the art

Mats Höglind, NIBIO

Mekanisering, fôrkonservering og kvalitet

Møteleder: Ragnhild Borchsenius, Fagkoordinator grovfôr, Norsk Landbruksrådgiving

Muligheter og begrensinger for fortørking med det utstyret som er på markedet

Sverre Heggset,  Landbruk Nordvest

Effect of dry-matter in high quality silage making, Dutch experiences

Gerard Abbink, Groeikracht, Nederland                          

Senaste nytt om gräs och kvalitet från grannlandet

Elisabet Nadau, SLU Skara/Hushållningssälskapet

Hva er status på det norsk grovfôr etter en krevende sesong?

Ingunn Schei, Tine

Sporer fra grovfôr til mjølk - på leiting etter nåla i høystakken

Håvard Nørstebø, Tine/NMBU 

Fjernmåling av avling og kvalitet - akademisk leiketøy eller til praktisk nytte for bonden? 

Marit Jørgensen m.fl., NIBIO

Dag 2 - Torsdag 8. februar

Beiting

Møteleder: Erik Brodshaug, Spesialrådgiver, Tine Rådgiving/ToppTeamFôring

Mjølkeku: Beitetildeling, beiteåtferd og produksjon på beite

Håvard Steinshamn, NIBIO

Ammeku: Fôropptak og produksjon på innmarksbeite gjennom sesongen

Øystein Havrevoll, Nortura

Småfe: Fokus på beite, viktig både for økonomien og omdømmet til sauebonden

Finn Avdem, Nortura

Praktiske erfaringer med beiting og robot

Olav Einar Hegstad, bonde

Økonomien i beite til mjølkeku

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

Klimaavtrykk i grovfôrproduksjonen - Klimakalkulator på gårdsnivå  

Helge Bonesmo, Landbrukets Dataflyt SA

Heilgrøde - joker eller svarteper?

Møteleder: Leidulf Nordang, Utviklingssjef drøvtyggerfôr, Felleskjøpet fôrutvikling

Heilgrøde vs. maisensilasje og heilgrøde med og uten belgvekster - hva avgjør valget for den svenske bonden?

Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssälskapet

Dyrkingspotensial og optimering av høstetidspunkt

Anne Kjersti Bakken, NIBIO

Høsting og konservering for best mulig bevaring og utnytting av stivelsen 

Astrid Johansen, NIBIO

Utnytter kua stivelsen i heilgrøden uten at kornet knuses? 

Åshild Randby, NMBU

Min erfaring med heilgrøde - fra en praktikers ståsted

Geir Skjesol, bonde

Fôrplanlegging med heilgrøde i Norfôr og hvordan resultatene fra prosjektet kan utnyttes 

Erik Brodshaug, Tine

 

Grovfôrkonferansen 2018

 Arrangører: 

 • Norsk Landbruksrådgiving (NLR)
 • NIBIO
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Tine
 • Nortura
 • Bondelaget
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 

Arrangementskomité:

 • Lene Elise Mevassvik, NLR Trøndelag
 • Ragnhild Borchsenius, NLR
 • Anders Mona, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Astrid Johansen, NIBIO
 • Erik Brodshaug, Tine
 • Arnodd Kjenstadbakk, Nortura
 • Jan Ferstad, NLR

 

Sponsorer: 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.