Reparasjonssåing i eng

13.06.2017 (Oppdatert: 14.06.2017)

VIDEO: I prosjektet Grovfôr 2020, har vi i NLR Rogaland laga ein informasjonsvideo om reparasjonssåing i eng.

Våtsåing på Lode i Hå. Foto: Kristian Selstø

Mannen bak teksten og stemma i videoen, er seniorrådgjevar i grovfôr, Ragnvald Gramstad.

Dette er ein del av samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020.

 

 

Reparasjonssåing i eng kan gi betre eng med større avling. Dersom ein ikkje har store kvekeproblem, kan det vera eit alternativ til pløying, og ein kan kanskje utsetja tradisjonell jordarbeiding til kvart 8.-10. år. Det er aktuelt med isåing alt i 2. engår, og vidare kvart eller kvart andre år framover.

Viktige suksessfaktorar med reparasjonssåing

  • Opne og ugrasfrie flekkar i enga.
  • Fordel med såmaskin med sålabb/rulleskjær som skjærer litt ned i bakken.
  • Vårsåing med tynn husdyrgjødsel (3-4 %ts) innblanda såfrø har også gitt gode resultat. Ekstra såtind på stripeslangane sikrar betre jordkontakt.
  • 2-3 kg/daa såfrø av fleirårig raigras.
  • 1 kg/daa eittårig raigras + 2 kg/daa toårig raigras kan ha god effekt på uttynning av kveke dersom ein sår to år på rad. Dette gir også bra haustbeite.

Viktige årsakar til fiasko med reparasjonssåing

  • Gammal eng med mykje tunrapp og anna tett botngras.

Andre såfrø enn raigras (fleirårig og 1 eller 2årig).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.