Markdager før slåtten over hele landet

10.05.2017 (Oppdatert: 01.06.2017) ,  Oddbjørn Kval-Engstad | Nyhet

Mange NLR-enheter har lange tradisjoner med lokale markvandringer før førsteslåtten, fra raske nabolagsvandringer til større arrangement med maskindemonstrasjon inkludert. Med søkelyset som er satt på grovfôrmengde og -kvalitet, og produksjonspotensialet som ligger i godt grovfôr, ikke minst gjennom prosjektet Grovfôr 2020, blir det i år satsa på enda litt tettere dekning med markvandringer i mange regioner.

Markdag på Særheim i Rogaland. (Foto: Ane Harestad)

Fellesnevnere for årets markvandringer er avlingsregistrering, kvalitetsvurdering og slåttestrategi og ikke minst slåtte- og ensileringstekniske spørsmål.

 

Avlingsregistreringer

Avlingskampen 2014 og 2016 har vist at avlingspotensialet for grovfôr kan være stort, mens overraskende få har god oversikt over eget avlingsnivå. Stikkord for bedre kontroll er noteringer underveis på papir eller skjerm, rundballeveiing og uttak av fôrprøver.

 

Slåttestrategier

Flere vurderer nå både mer intensiv slåttestrategi og mer differensiert dyrking med både høg- og lågenergifôr. Noen steder tas det ut prognoseprøver til hjelp for å vurdere slåttetid, men uansett er egen evne til å vurdere plantenes utviklingsstadium viktig for å treffe på ønska fôrkvalitet. De fleste markvandringene tas de siste to ukene før aktuell slåttetid, slik at vi kan justere slåttedato for årets vekst.

 

Ensilering

Godt ensileringsarbeid er helt avgjørende for fôrkvaliteten og dermed dyras evne til å produsere på mest mulig grovfôr. Generelt er valg og dosering av ensileringsmiddel alltid et tema, men sporeproblematikk, stubbehøgde og opplegg for og grad av fortørking blir også diskutert, alt etter lokale utfordringer.

Varighet og opplegg varierer, men før førsteslåtten er det mulig å oppdatere seg sammen med kolleger og rådgivere over hele landet. Følg med på din NLR-enhets nettsider og bli med.

> Finn din NLR-enhet

 

Les også: 

> Markdager i NLR Trøndelag  

> Markdagar i NLR Vest

> Markvandringar  i NLR Rogaland 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.