Grovfôrkonferansen 2018, Stjørdal, 7. - 8. februar

01.09.2017 (Oppdatert: 04.01.2018) | Nyhet

Med bakgrunn i prosjektene «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» og Heilgrøde av bygg og kveite som fôr til mjølkekyr» inviteres bønder, rådgivere og andre interesserte fra hele landet til nasjonal grovfôrkonferanse på Scandic Hell, Stjørdal, 7. - 8. februar 2018.

Mer, bedre og billigere grovfôr er viktig for å kunne produsere mer mat på norske ressurser.

Det er stor oppmerksomhet om grovfôr i mange sammenhenger for tida. Målet er å øke andelen grovfôr i produksjonen av melk og kjøtt. Mer, bedre og billigere grovfôr er da viktig.

På Grovfôrkonferansen 2018 kan du få med deg siste nytt fra forskning og utvikling innenfor produksjon av grovfôr.

Hovedtemaer er: 

 • Avling og økonomi
 • Mekanisering, fôrkonservering og kvalitet
 • Beiting
 • Helgrøde

 

− Vi presenterer resultater fra prosjektet «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» og andre aktuelle prosjekter innenfor produksjon av grovfôr, sier prosjektleder Lene Elise Dahl i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Trøndelag.

Forskere, rådgivere og bønder holder innlegg. Det kommer også foredragsholdere fra Sverige og Nederland for å dele sin kompetanse.

 

På Grovfôrkonferansen 2018 kan du blant annet få med deg:

 • Kåring av vinneren av Grovfôrkampen 2017
 • Hvordan kutte kostnader og øke lønnsomheten i grovfôrproduksjonen
 • Effekt av fortørking
 • Beitestrategier for ulike dyreslag
 • Klimaavtrykk i grovfôrproduksjonen
 • Nye forskningsresultater og praktiske erfaringer med helgrøde
 • Siste nytt om grovfôr fra Sverige og Nederland
 • Middag i hyggelig lag 

Program 

Dag 1 - onsdag 7. februar

09.30-10.00

Kaffe

10.00-10.30

Grovfôrets plass i en framtidsretta bioøkonomi

Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke

10.30-10.45

Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag - Hva er gjort og hva er oppnådd?

Lene Elise Dahl, NLR Trøndelag

Avling og økonomi

10.45-11.05

Hva skal til for å vinne Grovfôrkampen? Kåring av vinneren 2017

Lars Nesheim, juryleder, og Anders Rognlien, Yara

11.05-11.25

Fem råd for reduserte kostnader - økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

Aslak Botten, NLR Østafjells

11.25-11.40

Pause

11.40-12.10

Graset veks godt på norsk naturgrunnlag! Veit vi å verdsetje det?

Håvard Steinshamn og Anne Kjersti Bakken, NIBIO

12.10-12.40

Skal eller skal ikke etterveksten slås om høsten? 

Marit Jørgensen, NIBIO

12.40-13.00

Fornying av eng ved forenkla jordarbeiding - state of the art

Mats Höglind, NIBIO

13.00-14.00

Lunsj

Mekanisering, fôrkonservering og kvalitet

1400-1430

Muligheter og begrensinger for fortørking med det utstyret som er på markedet

Sverre Heggset,  NLR Landbruk Nordvest

14.30-15.30

Effect of dry-matter in high quality silage making, Dutch experiences

Gerard Abbink, Groeikracht, Nederland                          

15.30-16.00

Senaste nytt om gräs och kvalitet från grannlandet

Elisabet Nadau, SLU Skara/Hushållningssälskapet

16.00-16.30

Pause

16.30-17.00

Hva er status på det norsk grovfôr etter en krevende sesong?

Ingunn Schei, Tine

17.00-17.30

Sporer fra grovfôr til mjølk - på leiting etter nåla i høystakken

Håvard Nørstebø, Tine/NMBU 

17.30-18.00

Fjernmåling av avling og kvalitet - akademisk leiketøy eller til praktisk nytte for bonden? 

Marit Jørgensen m.fl., NIBIO

19.30

Festmiddag

Dag 2 - Torsdag 8. februar

Beiting

08.30-09.00

Mjølkeku: Beitetildeling, beiteåtferd og produksjon på beite

Håvard Steinshamn, NIBIO

09.00-09.30

Ammeku: Fôropptak og produksjon på innmarksbeite gjennom sesongen

Øystein Havrevoll, Nortura

09.30-10.00

Småfe: Fokus på beite, viktig både for økonomien og omdømmet til sauebonden

Finn Avdem, Nortura

10.00-10.20

Pause

10.20-10.40

Praktiske erfaringer med beiting og robot

Olav Einar Hegstad, bonde

10.40-11.00

Økonomien i beite til mjølkeku

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

11.00-11.30

Klimaavtrykk i grovfôrproduksjonen - Klimakalkulator på gårdsnivå  

Helge Bonesmo, Landbrukets Dataflyt SA

11.30-12.30

Lunsj

Heilgrøde - joker eller svarteper?

12.30-13.10

Heilgrøde vs. maisensilasje og heilgrøde med og uten belgvekster - hva avgjør valget for den svenske bonden?

Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssälskapet

13.10-13.30

Dyrkingspotensial og optimering av høstetidspunkt

Anne Kjersti Bakken, NIBIO

13.30-13.50

Pause

13.50-14.10

Høsting og konservering for best mulig bevaring og utnytting av stivelsen. 

Astrid Johansen, NIBIO

14.10-14.30

Utnytter kua stivelsen i heilgrøden uten at kornet knuses? 

Åshild Randby, NMBU

14.30-14.50

Min erfaring med heilgrøde - fra en praktikers ståsted

Geir Skjesol, bonde

14.50-15.10

Fôrplanlegging med heilgrøde i Norfôr og hvordan resultatene fra prosjektet kan utnyttes 

Erik Brodshaug, Tine

15.10

Avslutning

 

 

 

 

Deltakeravgift  

Hele konferansen, inkl. festmiddag og overnatting i enkeltrom

Bønder: kr 2450,-

Rådgivere og forvaltning: kr 2950,-

Deltakelse kun én dag: kr 700,- 

Festmiddag onsdag kveld: kr 665,-

 

Påmeldingsfrist 2. januar.

Grovfôrkonferansen er fulltegnet med over 350 påmeldte. 

Påmeldingen er stengt.

 

Arrangører: 

 • NLR 
 • NIBIO
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Tine
 • Nortura
 • Bondelaget
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 

Arrangementskomité:

 • Lene Elise Dahl, NLR Trøndelag
 • Ragnhild Borchsenius, NLR
 • Anders Mona, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Astrid Johansen, NIBIO
 • Erik Brodshaug, Tine
 • Arnodd Kjenstadbakk, Nortura

 

Sponsorer: