Velkommen til Grovfôrkonferansen 2018

01.09.2017 (Oppdatert: 01.09.2017) | Nyhet

Med bakgrunn i prosjektet «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» arrangeres en nasjonal grovfôrkonferanse på Scandic Hell, Stjørdal, 7. - 8. februar 2018. Der presenteres siste nytt fra forskning og utvikling i produksjon av grovfôr.

Mer, bedre og billigere grovfôr er viktig for å kunne produsere mer mat på norske ressurser.

– Det er stort fokus på grovfôr i mange sammenhenger for tida. Målet er å øke andelen grovfôr i produksjonen av melk og kjøtt her i landet, sier prosjektleder Lene Elise Dahl i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Trøndelag. Hun påpeker at økte grovfôravlinger er viktig for å kunne produsere mer mat på norske ressurser.

– På Grovfôrkonferansen 2018 presenteres resultater fra dette prosjektet og andre aktuelle prosjekter innenfor produksjon av grovfôr. Målgruppa er gårdbrukere og rådgivere fra hele landet. Målet er å samle mer enn 200 deltakere til faglig oppdatering og diskusjon om grovfôrproduksjon, sier Dahl.

 

Smakebiter fra fagprogrammet:

 • Grovfôrøkonomi
 • Optimalt grovfôr til ulike dyregrupper
 • Klimasmart grovfôrproduksjon – hva er det?
 • Helgrøde
 • Fjernmåling av avling og kvalitet (bruk av droner og sensorer for avlingsmåling o.l.)
 • Tilpasset beiting til ulike behov

Sosialt og faglig samvær er en viktig del av Grovfôrkonferansen. Det legges derfor opp til festmiddag om kvelden.

Mer informasjon, program og påmelding kommer på grovfornett.no og nlr.no når det er klart.

Få med deg siste nytt fra forskning og utvikling i produksjon av grovfôr. Sett av dagene 7.- 8. februar 2018 i kalenderen allerede nå.

 

Arrangører av Grovfôrkonferansen 2018:

 • NLR Trøndelag
 • NIBIO
 • Tine
 • Nortura
 • Bondelaget
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Arrangementskomiteen består av:

 • Solrun Kolstad, NLR Trøndelag (leder)
 • Solaug Solem, NLR Trøndelag (sekretær)
 • Lene Elise Dahl, NLR Trøndelag
 • Erik Brodshaug, Tine
 • Arnodd Kjenstadbakk, Nortura
 • Astrid Johansen, NIBIO
 • Anders Mona, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag