Setter du pris på graset ditt?

11.02.2017 (Oppdatert: 10.03.2017) | Nyhet

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad. Målet er 20 prosent høgere andel grovfôr per kg produsert mjølk og kjøtt.

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 arrangerer regionale fagmøter om grovfôr.

Grovfôr 2020 inviterer gardbrukere med ektefelle/samboer/kompanjong til interessante og motiverende fagmøter. Vi ønsker at begge parter deltar, da vi tror felles forståelse for betydningen av godt grovfôr vil bidra til et bedre driftsresultat. Innhøsting av gras er kostbart, og de videre økonomiske resultatene i fjøset avhenger av at man produserer grovfôr av topp kvalitet. Mange viktige beslutninger skal gjøres i en hektisk høsteperiode og en felles forståelse for viktigheten av godt grovfôr vil skape samhold og glede når man lykkes med innhøstingen.

De to første fagmøtene er:

  • Trøndelag: Scandic Hell, Stjørdal, 17. - 18. mars 
  • Østlandets dal- og fjellbygder: Lillehammer Hotel, 24. - 25. mars

Fagmøtene er åpne for mjølkeprodusenter, og begrensa til 40 gardbrukere per møte.

For å delta må dere ha gjennomgått kartlegging med Grovfôrøkonomi, da dette benyttes som grunnlag for gruppediskusjoner under fagmøtene.  Betaling for rådgivinga med Grovfôrøkonomi faktureres separat. 

Deltakeravgiften er 2000 kroner per par, og dekker overnatting, frokost, lunsj og festmiddag 

Program

Dag 1:

10.30

Bli kjent-øvelser. Sammenristing før det baller på seg.

12.00

Lunsj 

13.00

Grovfôr 2020

Harald Volden, TINE/Kristen Bartnes, Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

13.20

Grovfôrets betydning

Fylkesmannen

13.30

Avlingskampen 2016 – hva lærte vi?

Anders Rognlien, Yara

13.50

Innledning til gruppearbeid

Petter Klette, TINE

14.05

Forsamlingen deles i to, og bytter halvveis i programmet

14.15

Del 1: Foredrag

Del 2: Gruppearbeid

 

Hva avgjør din grovfôrstrategi?

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR/Erik Brodshaug, TINE

Gjennomgang av forberedt grunnlag med Grovfôrøkonomi.

Diskusjon i gruppene ledes av rådgiver fra NLR eller TINE.

Petter Klette, TINE, er ambulerende bidragsyter

 

Fornying av eng

Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

 

Kalking av eng

Heidi Skreden, Miljøkalk

 

Balansert gjødsling

Anders Rognlien, Yara

 

Høsteteknikk for godt surfôr

Jan-Håvard Kingsrød, Felleskjøpet Agri

 

Surfôrtolken, NLR

17.45

Slutt for dagen

 

 

Dag 2:

 

09.00

Grovfôrøkonomi - sammenstilte data fra deltakerne

Petter Klette, TINE

09.30

Driftsledelse: − Skal jeg bli enda bedre nå?

Ole Christen Hallesby

10.30

Pause

 

10.45

Finansiering

Håvard Bjørgen, Sparebank 1

11.15

Hvordan utnytte grovfôret optimalt i foringa?

Tine Top Team Fôring

11.45

Hva tar jeg med meg hjem?

Hallesby i samtale med en deltager

12.00

Lunsj

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.