Fire regionale fagsamlinger om grovfôr

12.06.2017 (Oppdatert: 21.09.2017) | Nyhet

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad. Grovfôr 2020 inviterer gårdbrukere med ektefelle/partner til interessante og motiverende fagsamlinger.

Våren 2017 arrangerte prosjektet Grovfôr 2020 to regionale fagsamlinger i Stjørdal og på Lillehammer (bildet). Nå står resten av landet for tur. (Foto: Morten Berntsen)

Høsten 2017 og januar 2018 arrangerer Grovfôr 2020 fire regionale fagsamlinger:

Østlandet: 20. - 21. oktober, Thon Hotel Triaden, Lørenskog

Vestlandet: 3. - 4. november, Thon Hotel Jølster

Rogaland og Agder: 24. - 25. november, Clarion Hotel Stavanger

Nord-Norge: 12. - 13. januar, Radisson Blu Hotel, Bodø

 

> Se invitasjon og program

 

Program

  • Gruppearbeid med basis i Grovfôrøkonomi, i møte med rådgiver fra NLR og TINE.
  • Foredrag om avlingsregistrering, arealbruk, gjødsling, kalking, etablering av eng, høsting og konservering, økonomi og driftsledelse.
  • Felles middag med god mat og underholdning.

 

Påmelding

For påmelding trykk på lenken ovenfor til det stedet du ønsker å delta. Fyll ut skjemaet og du/dere er påmeldt. Eventuell avbestilling må skje senest ti dager før arrangementet, ellers må deltakeravgiften betales. Har du spørsmål, kontakt Marianne Haakerud på e-post marianne.haakerud@yara.com

Hovedprinsippet er «førstemann til mølla», med forbehold om tilstrekkelig geografisk spredning. Maks 50 bruk per fagsamling. TINE-leverandører blir prioritert.

Deltakeravgiften er 2000 kroner per bruk (faktureres). Tilbudet gjelder om du kommer alene eller med ektefelle/ partner. Prisen inkluderer overnatting, frokost, to lunsjer og felles middag. 

NB! For å delta må dere ha gjennomgått kartlegging med dataprogrammet Grovfôrøkonomi, da dette benyttes under fagsamlingene. Grovfôrøkonomi bestilles og betales separat. Kontakt din rådgiver i  NLR eller TINE!

 

 

Velkommen!

 

 

Grovfôr 2020

  • Treårig samarbeidsprosjekt med femten organisasjoner og firmaer
  • Målet er 20 prosent høgere andel grovfôr per kg produsert mjølk og kjøtt
  • Prosjektet skal samle og formidle fagkunnskap blant annet gjennom artikler i fagpresse og nettsider. Se www.grovfornett.no
  • Arrangerer regionale fagmøter med fokus på grovfôrøkonomi
  • Gjennomfører Grovfôrkampen 2017, en konkurranse for grovfôrprodusenter i samarbeid med fagbladet Norsk Landbruk

 

> Følg Grovfôr 2020 på Facebook

 

Les også:

 

Grovfôr 2020: Jakter på mer, bedre og billigere grovfôr

 

− De beste har en strategi

 

Grovfôr 2020 – samarbeid for mer, bedre og billigere grovfôr