Ragnhild Borchsenius ny fagkoordinator for grovfôr i NLR

13.06.2017 (Oppdatert: 14.06.2017)

Ragnhild Borchsenius er ansatt som nasjonal fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving, NLR. Hun har lang erfaring som NLR-rådgiver i Trøndelag, og begynner i full stilling i NLR Sentralt 1. oktober.

Ragnhild Borchsenius vokste opp på et lite melkeproduksjonsbruk i Nordland. Hun studerte jord- og plantekultur ved NLH (nå NMBU) på Ås. Siden 1991 har hun vært rådgiver innenfor fagområdene korn, grovfôr og kulturlandskap i Sør-Trøndelag. I fire av disse årene var hun også daglig leder.

Ragnhild Borchsenius har vært styremedlem i styret for NLR Sentralt i fire år. Hun har ped.sem fra NTNU og utdanning i markedsføringsstrategi fra BI.

Ragnhild Borchsenius hadde permisjon fra rådgiverstillingen i halvannet år og var da markedssjef for Orkel Compaction. Hun er nå rådgiver og fagansvarlig for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA.

− Jeg trives i jobben min hos NLR Trøndelag, og det er en av grunnene til at uansett hva jeg har funnet på underveis disse årene, faller jeg tilbake til rådgiverrollen. Grovfôr er bærebjelken i norsk landbruk, og fortjener stort fokus. Jeg gleder meg til nye utfordringer med faget i fokus, sier Ragnhild Borchsenius.

 

NLR har åtte nasjonale fagkoordinatorer innenfor fagområdene:

 • Grovfôr
 • Korn, oljevekster og frøavl
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt og bær
 • Landbruksbygg
 • Økonomi
 • HMS

 Fagkoordinatorene skal:

 • Koordinere forsøks- og utviklingsvirksomheten innen fagområdet
 • Etablere faglige nettverk mellom rådgiverne
 • Samordne utviklingen av rådgivingsverktøy og fagdatabaser
 • Koordinere samarbeid med NIBIO og andre samarbeidspartnere
 • Oppdatere og distribuere relevant fagstoff
 • Lede fagforum innen fagområdet


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.