Regional fagsamling om grovfôr - Lillehammer

01.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Oddbjørn Kval-Engstad

Tid: -
Sted: Lillehammer HotellProsjektet Grovfôr 2020 inviterer gardbrukere med ektefelle/samboer/kompanjong til interessant og motiverende fagmøte. Vi ønsker at begge parter deltar, da vi tror felles forståelse for betydningen av godt grovfôr vil bidra til et bedre driftsresultat. Innhøsting av gras er kostbart, og de videre økonomiske resultatene i fjøset avhenger av at man produserer grovfôr av topp kvalitet. Mange viktige beslutninger skal gjøres i en hektisk høsteperiode og en felles forståelse for viktigheten av godt grovfôr vil skape samhold og glede når man lykkes med innhøstingen.

Fagmøtet er i første rekke for mjølkeprodusenter og begrensa til 40 par. For å delta må dere ha gjennomgått kartlegging med Grovfôrøkonomi, da dette benyttes som grunnlag for gruppediskusjoner under fagmøtet. Betaling for rådgivinga med Grovfôrøkonomi faktureres separat. Deltakeravgiften er 2000 kroner per par, og dekker overnatting, frokost, lunsj og festmiddag.

> Program 

Fulltegnet